Get Adobe Flash player

เรียนบาลีไปทำไม

       คณะสงฆ์ไทยเราจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และจักได้ใช้ความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลีนั้นไปเผยแผ่ประกาศศาสนาให้แก่ ประชาชนชาวโลกเหล่าอื่นที่สนใจใคร่จะรู้   ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจในภาษาหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน จะได้ไม่เป็นไปเพื่อความเข้าใจผิดอันจะเป็นทางที่จะทำให้หลักธรรมคำสั่งสอน นั้นวิปริตผิดไป

อ่านเพิ่มเติม...

โยมเรียนบาลีดีหลายอย่าง

       นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยเราตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย จะมีความใกล้ชิดกับวัดวาอารามหรือพระพุทธศาสนาอย่างถึงแก่นแท้ยิ่ง  ดังจะเห็นได้จากสิ่งที่คนโบราณนิยม  เช่น บุตร หลานที่เกิดมาใหม่ จะนิยมไปขอให้พระสงฆ์ช่วยตั้งชื่อที่เป็นสิริมงคลให้ จะขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน หรือพิธีกรรมต่างๆ ก็ต้องมาให้พระสงฆ์ช่วยหาดูฤกษ์ยามให้ทั้งนั้น แม้แต่ภาษาไทยในปัจจุบันก็เป็นการผันภาษาบาลีมาใช้อยู่อย่างแพร่หลาย ดังนั้น ภาษาบาลีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่งอย่างขาดเสีย มิได้

อ่านเพิ่มเติม...

การสมาทานเอกาสนิกังคะ

       โรคทั้งหลายที่มีการกินเป็นเหตุ ย่อมไม่รบกวนนักบวชผู้ยินดีในการฉันเพียงครั้งเดียวต่อวัน ผู้ไม่ละโมบในรสอาหาร จึงไม่ทำให้การปฏิบัติธรรมเสื่อมเสียไป ดังนั้น นักบวชผู้มีจิตหมดจดถึงปลูกฝังความยินดีในการฉันมื้อเดียวต่อวัน ซึ่งเป็นเหตุแห่งการอยู่สำราญ และเป็นวัตรที่ผู้ยินดีการขัดเกลากิเลสประพฤติกันเสมอมา

อ่านเพิ่มเติม...

การสมาทานสปทานจาริกังคะ

ภิกษุสปทานจาริกะ พึงหยุดยืนที่ประตูบ้านกำหนดดูความปลอดภัยจากอันตรายเสียก่อน หากตรอกหรือบ้านใดมีอันตราย จะละไปที่อื่นก็สมควร เมื่อไม่ได้โภชนะสักนิดหน่อยที่ประตู ที่ตรอก หรือที่บ้านใดให้คิดเสียว่าที่นั่นไม่ใช่บ้าน แล้วไปที่อื่น แต่ถ้าเธอได้โภชนะนิดหน่อยแล้วจะละที่นั่นไปเสีย ย่อมไม่สมควร

อ่านเพิ่มเติม...

การสมาทานปิณฑปาติกังคะ

นักบวชผู้สันโดษในโภชนะ คือ คำข้าวที่ตนแสวงหามาได้ด้วยกำลังแข้ง มีความเป็นอยู่ไม่เกี่ยวเกาะกับคนอื่น ละความละโมบในอาหารเป็นพระของชาวบ้าน บรรเทาความเกียจคร้านได้ อาชีวะของท่านย่อมหมดจด

อ่านเพิ่มเติม...

การสมาทานเตจีวริกังคะ

พระเตจีวริกะนั้น ได้ผ้สำรับทำจีวรมาแล้ว หากยังไม่อาจจะทำ เพราะไม่สบายเสีย หรือยังไม่ได้กะ รวมทั้งมีเครื่องอุปกรณ์เช่น เข็มเป็นต้น ยังไม่พร้อม พึงเก็บไว้ก่อน

อ่านเพิ่มเติม...

ลักษณะแห่งธุดงค์

ธุดงค์ทั้งหมดมีสมาทานเจตนาเป็นลักษณะ ผู้สมาทานได้แก่บุคคล ธรรมเครื่องสมาทานได้แก่จิตและเจตสิก สมาทานเจตนาเป็นตัวธุดงค์ สิ่งที่ห้ามคือข้อปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

ธุดงค์ ๑๓

ต่อไปนี้เราจะพูดถึงธุดงคกถา เพื่ออธิบายความมักน้อย สันโดษ เป็นต้น ให้สมบูรณ์แท้จริง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุญาตธุดงค์ไว้ถึง ๑๓ ข้อ 

อ่านเพิ่มเติม...

อานิสงส์เมตตาจิต

พระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้แล้วมิใช่หรือว่า เมื่อเจโตวิมุติคือเมตตาที่เราปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อ เจริญ ทำให้มาก ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้สั่งสม ให้สำเร็จอย่างดีแล้ว ย่อมหวังได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ 

อ่านเพิ่มเติม...

ความสมบูรณ์แห่งเมตตาจิต

 เมื่อใดพระโยคาวจรแผ่เมตตาจิตให้เท่า ๆ กันระหว่างคนทั้ง ๔ รวมทั้งตนเองด้วย ตลอดสัตว์โลก กับทั้งเทวดาทั้งปวง ชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาจิดไม่มีพรมแดน ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการเจริญ เมตตาภาวนากว่าพระโยคาวจรอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม...

อธิษฐานบารมี

คนทุกคนทำอย่างไรมีความต้องการในผลที่จะถึงได้จากการกระทำ ความสำเร็จ คือการได้บรรลุถึงผลนั้น ต้องอาศัยธรรมข้อหนึ่ง คือ อธิษฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

กรรมฐานมี ๒ อย่าง

กรรมฐาน คือ เมตตาที่แผ่ไปในประชาชนต่าง ๆ มีหมู่สงฆ์เป็นต้น หรือมรณสติ ชื่อว่า สัพพัตกกรรมฐาน บางพวกกล่าวว่า อสุภสัญญา ก็เป็นสัพพัตกกรรมฐาน ความจริงขั้นแรก ภิกษุผู้บำเพ็ญเมตตากรรมฐานกำหนดเอาหมู่ภิกษุแล้ว เจริญเมตตาไปในหมู่ภิกษุที่อยู่ในวัดเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม...

อานิสงส์แห่งศีล

ความงดเว้นเจตนาความสำรวม ความไม่ละเมิดโทษและคุณแต่ละอย่าง เป็นศีล ศีลเช่นนี้เป็นไปเพื่อความร่มเย็นแห่งจิต เพื่อปราโมทย์ เพื่อปีติ เพื่อปัสสัทธิ เพื่อโสมนัส เพื่อพัฒนา ให้ยิ่งขึ้นไป เพื่อทำสมาธิให้มาก 

อ่านเพิ่มเติม...

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497362
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
847
2082
11425
12772
43711
51421
3497362

Forecast Today
2976

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):20

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 65 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.