วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๓ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๔๓/๐๑๓๓ สามเณรรัฐพงศ์ หัสคำ ๒. กท…