วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๔

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. สามเณรศิริชัย บุตรดาจักร ๑๘ ๒๗๐ ป.๑-๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๓ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระไมตรี จนฺทโชโต มาแสง ๓๐ ๘…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. สามเณรชาตรี คำพา ๑๖ ๒๓๓ ป.๑-๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๑ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสุวรรณ สุเมโธ วงศ์ประเทศ ๒๘ ๕…