Get Adobe Flash player
ตำรากวีนิพนธ์

 

 

คำนำ

            ตำรากวีนิพนธ์ เป็นผลงานเรียบเรียงใหม่ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปริยัติโสภณ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อท่านเรียบเรียงเสร็จ จัดรูปเล่มแล้ว ข้าพเจ้าได้ต้นฉบับที่จัดรูปเล่มแล้ว มีโอกาสอ่านอย่างดุลพินิจแต่ต้นจนจบบริบูรณ์ เห็นว่าหนังสือเล่มนี้บรรจุแบบแผนว่าด้วยการแต่งกวีไว้เล่มเดียวครบทั้ง ๕ ประเภท คือ ร่าย กาพย์ กลอน โคลง และฉันท์ ผู้มุ่งศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งกวี มีหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียว สามารถจะศึกษาได้ครบทั้ง ๕ ประเภท บอกหลักเกณฑ์ สอนวิธีการ ท่านจะเรียงไว้เพียงย่อ ๆ เฉพาะที่จำเป็น ทำให้ข้าพเจ้ามีความรักงานกวีขึ้น ทั้งที่แต่เดิมคิดว่ากวีนั้นไม่มีมากชนิดเช่นนี้ แต่เมื่อศึกษาแล้วเห็นว่าทั้ง ๕ ประเภท แยกเป็นชนิดได้มาก โดย

        ๑) ร่าย มีถึง ๔ ชนิด คือ ร่ายสุภาพ ร่ายโบราณ ร่ายดั้น และร่ายยาว

        ๒) กาพย์ มีถึง ๓ ประเภท คือ กาพย์ตามคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีถึง ๑๕ ชนิด กาพย์ตามคัมภีร์กาพ์คันถะ มี ๕ ชนิด และกาพย์พิเศษ มี ๔ ชนิด

        ๓) กลอน กลอน มีถึง ๓ ประเภท คือ กลอนสุภาพ, กลอนลำนำ และกลอนตลาด แต่ละประเภทยังแยกออกไปเป็นหลายชนิด

        ๔) โคลง โคลงมี ๒ ชนิด คือ โคลงสุภาพ และโคลงดั้น

        ๕) ฉันท์ ฉันท์มี ๒ ชนิด คือ ฉันท์มาตราพฤติ และวรรณพฤติ เฉพาะวรรณพฤติก็มี ๙๓ ชนิดแล้ว

        เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านตรองโดยตลอด มีความปรารถนาให้ตำรากวีนิพนธ์เล่มนี้ มีโอกาสแพร่ขยายยิ่งขึ้น จึงได้ขอรับจัดพิมพ์ในนามคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนม ได้รับคำตอบว่า ประสงค์จะพิมพ์เป็นวิทยาทาน ส่งไปให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ในภาค ๑๐ และในจังหวัดภูมิลำเนาของท่าน และต้องการให้หลายคนมีส่วนร่วม ครั้นบัดนี้ ท่านได้ปรารภกับข้าพเจ้าว่า มีผู้ร่วมบริจาคเพื่อพิมพ์ตำรากวีนิพนธ์เพื่อเป็นวิทยาทานพอสมควรแล้ว และได้ส่งต้นฉบับไปยังโรงพิมพ์ดำเนินการและมอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนคำนำ จึงทำให้ข้าพเจ้ามีความสบายใจที่ความปรารถนาจะสมหวัง และมั่นใจว่าหนังสือนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและบุคคลผู้ได้รับเป็นอย่างมากยิ่ง จึงขอให้ผู้ได้รับแจกได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามสมควร

      ที่สุดนี้ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศลของทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในการพิมพ์ครั้งนี้ จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ และเป็นผู้เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ.

 

พระราชธีราจารย์ (สำลี ปญฺญาวโร)

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม  นครพนม

๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433884
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
901
1635
9754
11332
31654
58267
3433884

Forecast Today
2016

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):39

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 141 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.