Get Adobe Flash player

๑.๑๓ กาพย์ตุรังคธาวี

        กาพย์ตุรังคธาวี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะดังม้าย่อง ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า

                      ตติเย สตฺตเม ฐาเน            เทฺว สรา โหนฺติ เต สมา,

                      ทฺวาทสวีสฐาเนสุ               เทฺว สรา จ ฐิตา สมา,

                      ปณฺณรสสตฺตรสฏฺ-             ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,

                      เตวีสปญฺจวีสติฏฺ-              ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,

                      อฏฺฐวีสจตฺตาฬีส-              อฏฺฐาฬีสาสุ เต ตโย

                      เอกตฺตึสปญฺจตึสฏฺ-             ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,

                      เตตาฬีสปญฺจตาฬีสฏฺ          ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,

                      เอกปญฺญาสเตปญฺญาสฏฺ-     ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,

                      ยสฺมึ ลกฺขณมิทญฺเจ            ตุรงฺคธาวิ นาม สา

        แปลว่า “สระ ๒ ตัว คือ ตัวที่ ๓ กับที่ ๗, ที่ ๑๒ กับที่ ๒๐, ที่ ๑๕ กับที่ ๑๗, ที่ ๒๓ กับที่ ๒๕, ที่ ๓๑ กับที่ ๓๕, ที่ ๔๓ กับที่ ๔๕, และที่ ๕๑ กับที่ ๕๓ สระ ๓ ตัว คือ ที่ ๒๘ กับที่ ๔๐ และที่ ๔๘ เสมอกัน หากในกาพย์ใดมีลักษณะเช่นนี้ กาพย์นั้นชื่อว่า “ตุรังคธาวี”

        จึงถือเอาความได้ว่า กาพย์ตุรังคธาวี บทหนึ่งมี ๔ บาท รวม ๕๖ คำ มีสัมผัสดังกล่าวแล้ว เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

กาพย์ตุรังคธาวี

 

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433763
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
780
1635
9633
11332
31533
58267
3433763

Forecast Today
1872

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):29

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 119 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.