Get Adobe Flash player

๑.๑๔ กาพย์มหาตุรังคธาวี

        กาพย์มหาตุรังคธาวี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนม้าวิ่ง ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า

                      ตติเย สตฺตเม ฐาเน            นวเม จ ตโย สมา,

                      ทฺวาทสเอกูนวีสฏฺ-             ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,

                      เตรสปณฺณรส จ                ฐิตา ทุเว สรา สมา,

                      ทฺวาวีสจตุวีสาสุ                ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,

                      อฏฺฐวีสจตฺตาฬีส-              สตฺตาฬีสาสุ เต ตโย

                      เอกตฺตึสปญฺจตฺตึส-             สตฺตตฺตึสาสุ เต ตโย

                      เอกตฺตึสเตตาฬีสฏฺ-             ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา,

                      ปญฺญาสาย ทฺวิปญฺญาสฏฺ-    ญาเนสุ เทฺว สรา สมา,

                      ยสฺมึ ลกฺขณมิทญฺเจ            มหาตุรงฺคธาวิ  สา

        แปลว่า “สระ ๓ ตัว คือ ตัวที่ ๓ ที่ ๗ กับที่ ๙, สระ ๒ ตัวคือ ที่ ๑๒ กับที่ ๑๙, ที่ ๑๓ กับที่ ๑๕, ที่ ๒๒ กับที่ ๒๔, สระ ๓ ตัว คือ ที่ ๒๘ ที่ ๔๐ กับที่ ๔๗, ที่ ๓๑ ที่ ๓๕ กับที่ ๓๗, สระ ๒ ตัว คือ ตัวที่ ๔๑ กับที่ ๔๓ และตัวที่ ๕๐ กับตัวที่ ๕๒ เสมอกัน หากในกาพย์ใดมีลักษณะเช่นนี้ กาพย์นั้นชื่อว่า “มหาตุรังคธาวี”

        จึงถือเอาความได้ว่า กาพย์มหาตุรังคธาวี บทหนึ่งมี ๔ บาท รวม ๕๖ คำ มีสัมผัสดังกล่าวแล้ว เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

 กาพย์มหาตุรังคธาวี

 

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003260787
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
211
2213
7789
16785
51099
71570
3260787

Forecast Today
2328

10.56%
30.44%
3.62%
2.37%
0.02%
52.98%
Online (15 minutes ago):59

Your IP:34.203.245.76

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 304 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.