Get Adobe Flash player

๒. กุมารลลิตาฉันท์ ๗

        “กุมารลลิตาฉันท์” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กุมารลฬิตาฉันท์” เป็นชื่อเรียกตามแบบไทย แต่ในคัมภีร์วุตโตทัย ท่านเรียกว่า “กุมารลลิตาคาถา” ท่านจัดเป็นอุณหิกาฉันท์ “อุณหิกา” แปลว่า “ฉันท์ที่ทำผู้ฟังให้พึงพอใจคือให้มีความปีติโสมนัส” ฯ “กุมารลลิตา” แปลว่า “คาถาที่มีความงามเหมือนเด็กที่เจริญวัย” คาถาหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๗ คำ รวมคาถาหนึ่งมี ๒๘ คำ มีสูตรว่า “กุมารลลิตา ชฺสฺคา (ชฺสฺคา อ่านเพียงตัวเดียวเป็นครุ) แปลว่า คาถาที่มี ช คณะ และ ส คณะ และ ครุลอย ๒ คำ ชื่อว่า กุมารลลิตา

        ในการบัญญัติฉันท์ไทยนั้น ท่านนำเอาสูตรดังกล่าวมาเป็นสูตร โดยกำหนดนำมาทั้ง ๔ บาท แล้วกำหนดให้เป็น ๔ บาท เพราะมีบาทละ ๗ คำ จึงเรียกว่า “ฉันท์ ๗” แล้วเพิ่มสัมผัสเข้า คือ คำสุดท้ายของบาทแรกส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๒ ของบาทที่ ๒, คำสุดท้ายของบาทที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของบาทที่ ๓, และคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป  มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

กุมารลลิตาฉันท์ ๗ กุมารลลิตาฉันท์ ๗

 

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003333036
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1655
1817
14442
15311
49119
74229
3333036

Forecast Today
3144

10.29%
31.14%
3.56%
2.32%
0.02%
52.67%
Online (15 minutes ago):43

Your IP:107.23.176.162

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 120 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.