Get Adobe Flash player

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่องระเบียบตั้งเขตจังหวัดและอำเภอ

อนุโลมตามราชอาณาจักร [1]

--------------

 

        โดยที่สังฆาณัติ ระเบียบบริหารการคณะสงฆืส่วนภูมิภาค พุทธศักราช ๒๔๘๘ มาตรา ๗ บัญญัติไว้ว่า

        “เขตจังหวัดและอำเภอ ให้อนุโลมตามเขตจังหวัดและอำเภอแห่งราชอาณาจักร แต่เมื่อจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ย่อมทำได้โดยบทกติกาสงฆ์

        ส่วนเขตตำบลให้กำหนดโดยกฎองค์การ” ดังนี้

        เฉพาะวรรคที่ว่า “เขตจังหวัดและอำเภอให้อนุโลมตามเขตจังหวัดและอำเภอแห่งราชอาณาจักร” นั้น เพื่อให้พระคณาธิการผู้มีหน้าที่บริหารปฏิบัติการถูกต้องตามความมุ่งหมาย จึงประกาศแนะวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้

        ถ้าเขตจังหวัดและอำเภอใด ทางราชการได้กำหนดไว้แล้วก่อนใช้สังฆาณัตินี้ และมีจำนวนวัดพอแก่การปกครอง ก็ให้คณะกรรมการสงฆ์จังหวัด คณะกรรมการสงฆ์อำเภอนั้น ๆ ยึดถือเขตจังหวัดและเขตอำเภอตามที่ทางราชอาณาจักรกำหนดไว้นั้น เป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ โดยไม่ต้องออกประกาศตั้งเขตจังหวัดและอำเภอซ้ำอีก แต่ถ้าเขตจังหวัดและเขตอำเภอใด ทางราชอาณาจักรได้ปรับปรุงตั้งเขตขึ้นใหม่ภายหลังแห่งสังฆาณัตินี้ ให้ทางการคณะสงฆ์ประกาศกำหนดตั้งเขตจังหวัดและเขตอำเภอขึ้นใหม่ โดยอนุโลมตามราชอาณาจักรเป็นราย ๆ ไป การประกาศตั้งเขตอำเภอให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง เมื่อประกาศตั้งแล้ว ให้กรมการศาสนาทำทะเบียนไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

        ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๑

       

        ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

 

 

สมเด็จพระวันรัต

สังฆนายก

 

[1]  จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๖ ภาค ๒ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002985938
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2221
2547
12454
14237
44954
68205
2985938

Forecast Today
3240

11.75%
27.76%
3.85%
2.56%
0.03%
54.05%
Online (15 minutes ago):57

Your IP:54.92.164.184

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 58 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.