Get Adobe Flash player

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่องปรับปรุงเขตภาค *

------------------------

 

        โดยที่ความในมาตรา ๓ แห่งสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ให้กำหนดเขตภาคตามเขตภาคปกครองฝ่ายบ้านเมืองนั้น คณะสังฆมนตรีได้ประชุมปรึกษาเรื่องนี้แล้ว ลงมติให้ปรับปรุงรวมจังหวัดเป็นภาคฝ่ายคณะสงฆ์ โดยกำหนดให้มีภาค ๕ ภาค แต่ละภาคมีจังหวัดขึ้นเป็นอาณาเขตของภาค ดังต่อไปนี้

 

        (๑) ภาค ๑ มีจังหวัดขึ้น ๑๗ จังหวัด คือ จังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี    จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดพระตะบอง จังหวัดพิบูลสงคราม จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

        (๒) ภาค ๒ มีจังหวัดขึ้น ๑๒ จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรน์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

        (๓) ภาค ๓ มีจังหวัดขึ้น ๑๕ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ    จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครจำปาศักดิ์

 

        (๔) ภาค ๔ มีจังหวัดขึ้น ๑๒ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดลานช้าง

 

        (๕) ภาค ๕ มีจังหวัดขึ้น ๑๔ จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกะบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง

 

             ประกาศ ณ  วันที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๖

 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สังฆนายก

 

 

 

*  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๑ ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๔๘๖

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433885
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
902
1635
9755
11332
31655
58267
3433885

Forecast Today
2016

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):39

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 142 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.