Get Adobe Flash player

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตภาค *

-------------------

 

        ด้วยเขตภาคทางฝ่ายพุทธจักร ได้อนุวัตรตามเขตภาคทางฝ่ายอาณาจักรโดยอนุโลม  บัดนี้ได้มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการปรับปรุงเขตภาคการปกครอง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๑ ยกเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเรื่องการปรับปรุงเขตภาคการปกครอง ฉะบับลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๘๔ แล้ว และโดยที่เขตภาคทางฝ่ายพุทธจักรได้อนุวัตรตามเขตภาคฝ่ายอาณาจักรทุกประการ คณะสังฆมนตรีจึงให้พิจารณาลงมติให้เปลี่ยนแปลงเขตภาคทางฝ่ายพุทธจักร เพื่อให้สอดคล้องต้องด้วยทางการบ้านเมือง ดังต่อไปนี้ :-

        ๑. จำนวนภาค การรวมจังหวัดหลายจังหวัดยกขึ้นเป็นภาค ให้มีจำนวนภาค ๕ ภาค

        ๒. ชื่อของภาค ภาค ๕ ภาคนี้ให้เรียกชื่อดังนี้ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๕ ภาค ๕

        ๓. อาณาเขตภาค ภาค ๕ ภาคนี้ มีจังหวัดขึ้นเป็นอาณาเขตต์ของภาคหนึ่ง ๆ ดังนี้ คือ

        (๑) ภาค ๑ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๕ จังหวัด คือ พระนคร ธนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เพชรบุรี

        (๒) ภาค ๒ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๐ จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

        (๓) ภาค ๓ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๕ จังหวัด คือ นครราฃสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย

        (๔) ภาค ๔ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๖ จังหวัด คือ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน อุตตรดิตถ์ แพร่ นครสวรรค์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี

        (๕) ภาค ๕ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๕ จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง

สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ประจวบคีรีขันธ์

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒

 

พระศาสนโศภณ

ผู้สั่งการแทนสังฆนายก

 

*  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๗ ภาค ๓ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน  ๒๔๙๒

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490160
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1245
1861
4223
12772
36509
51421
3490160

Forecast Today
2808

9.77%
32.01%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):42

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 222 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.