Get Adobe Flash player

ระเบียบคณะสงฆ์

ว่าด้วยการเชิญพระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่[1]

-----------------------------

 

        การเชิญพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ ตั้งแต่พระวรวงศ์ขึ้นไป หรือข้าราชการผู้ใหญ่ตั้งแต่รัฐมนตรีขึ้นไป ไปในงานต่าง ๆ ของวัดหรือของคณะสงฆ์ตามทางที่สมควร ผู้เชิญชอบที่จะติดต่อกับท่านผู้รับเชิญให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้โอกาสท่านผู้รับเชิญตอบรับก่อน เพราะฉะนั้น เพื่อให้มีระเบียบปฏิบัติทั่วสังฆมณฑล คณะสังฆมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

        ๑. การเชิญพระราชวงศ์หรือข้าราชการผู้ใหญ่ไปในงานต่าง ๆ ของวัดหรือคณะสงฆ์ ผู้ประสงค์จะเชิญพึงเสนอข้ออนุญาตต่อเจ้าคณะตามลำดับชั้น จนถึงสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง หรือสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์ปกครอง แล้วแต่กรณีก่อน เมื่อสังฆมนตรีเจ้าสังกัดเห็นชอบแล้ว ก็ให้แจ้งไปยังกระทรวงวัฒนธรรม โดยผ่านกรมการศาสนาเพื่อติดต่อไปยังท่านผู้รับเชิญต่อไป หากสังฆมนตรีเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ระงับเสีย

        ๒. การประกาศกำหนดการโดยหนังสือก็ดี โดยเครื่องขยายเสียงก็ดี โดยทางวิทยุกระจายเสียงก็ดี จะกระทำได้ต่อเมื่อท่านผู้รับเชิญตอบรับแล้ว

        ๓. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

             ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๔๙๖

 

(ลงนาม) สมเด็จพระวันรัต

สังฆนายก

 

 

[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๒ ภาค ๑  :  ๒๕  มกราคม  ๒๔๙๗

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497410
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
895
2082
11473
12772
43759
51421
3497410

Forecast Today
3000

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):61

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 61 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.