Get Adobe Flash player

ระเบียบคณะสงฆ์

เรื่องห้ามบรรพชิตรับบุตรบุญธรรม[1]

----------------------

 

        ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำเรื่องภิกษุขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเสนอคณะสังฆมนตรีพิจารณา คณะสังฆมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า บรรพชิตได้ยอมสละบุตร ภรรยาและทรัพย์สมบัติออกจากบ้านเรือนมาบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ดำรงสมณเพศที่ไม่มีบ้านเรือน ตั้งแต่วันบวชมาแล้ว จะต้องปฏิบัติตามอนาคาริยวินัยโดยตรง จึงมีเพศต่างจากฆราวาสตามสมณวิสัย ฆราวาสเป็นผู้ครองเรือน มีบุตรภรรยาได้ตามโลกิยวิสัย พระพุทธเจ้าผู้อนาคาริกรัตน์ ทรงเว้นจากการรับข้าวเปลือก เนื้อดิบ สตรี กุมาร ทาสหญิง ทาสชาย ฯลฯ และบรรพชิตผู้บวชในพระธรรมวินัยนี้ มีชื่อว่า สมณศากยบุตร โดยพระพุทธบัญญัติ เมื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นสังฆบิดาไม่ทรงรับสตรี กุมาร ทาสหญิง ทาสชายเช่นนี้แล้ว บรรพชิตผู้เป็นสมณศากยบุตร จึงไม่พึงรับบุตรบุญธรรม ซึ่งเป็นการผิดสมณวิสัยและสมณเพศที่ดำรงอยู่ เพราะผู้บรรพชาอุปสมบท จะต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบัญญัติไว้

        คณะสังฆมนตรีจึงมีมติให้ห้ามบรรพชิตผู้บวชในพระธรรมวินัยนี้ มิให้ขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

 

             ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  เดือนธันวาคม  ๒๔๙๖

 

(ลงนาม) สมเด็จพระวันรัต

         สังฆนายก

 

 

[1]ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๒ ภาค ๑   :  ๒๕  มกราคม  ๒๔๙๗

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002841104
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
546
2266
19003
19003
35319
63289
2841104

Forecast Today
3120

12.37%
26.40%
4.01%
2.67%
0.03%
54.52%
Online (15 minutes ago):56

Your IP:54.81.254.212

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 57 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.