Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การศึกษา

เรื่อง

ให้ยกเลิกการจำหน่ายนักธรรม[1]

----------------

 

           ด้วยการจำหน่ายนักธรรมที่เจ้าสำนักเรียนทั้งหลายปฏิบัติอยู่นั้น ชั้นแรกก็เป็นความสะดวกและเป็นการจำเป็น บัดนี้ได้เปลี่ยนวิธีอันเกี่ยวกับเรื่องนักธรรมนี้หลายอย่างหลายประการ เช่นอนุญาตนักธรรมและเปรียญที่ลาสิกขาแล้วกลับบวชใหม่ สอบต่อได้โดยไม่ต้องตั้งต้นใหม่ ในเรื่องเกี่ยวกับการยกเว้นการเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ ผู้ลาสิกขาก็จำต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเป็นส่วนเฉพาะตัวอยู่แล้ว ทั้งเมื่อคณะสงฆ์ได้ตั้งหลักสูตรธรรมศึกษาและมีผู้สอบได้ขึ้น ก็มิได้มีระเบียบให้ต้องจำหน่ายเหมือนอย่างนั้น การจำหน่ายโดยวิธีต่าง ๆ เช่นสามเณรเป็นพระ นักธรรมลาสิกขาหรือมรณภาพนั้น บัดนี้ไม่ความจำเป็นดังที่เคยปฏิบัติมา จึงเห็นควรเลิกการจำหน่ายนั้น ๆ เสีย

          โดยอนุมัติคณะสังฆมนตรี ให้ยกเลิกการจำหน่ายนักธรรมโดยวิธีต่าง ๆ คือ สามเณรนักธรรมรับอุปสมบทเป็นภิกษุนักธรรมลาสิกขา และนักธรรมมรณภาพ แต่เพื่อให้ทราบสถิติของนักธรรมว่ายังมีตัวจริงที่ยังเป็นภิกษุสามเณรอยู่ ในจังหวัดพระนครและธนบุรีให้เจ้าอาวาสแจ้งกาลาสิกขาและมรณภาพของนักธรรมต่อสำนักเรียนที่ภิกษุสามเณรรูปนั้นสังกัดอยู่  ให้เจ้าสำนักเรียนรวบรวมส่งกรมการศาสนาปีละ๑ ครั้ง ในเวลาภายในพรรษา ในส่วนภูมิภาค ให้เจ้าอาวาสแจ้งต่อเจ้าคณะเหนือตนตามลำดับชั้น ให้เจ้าคณะจังหวัดรวบรวมส่งกรมการศาสนาปีละ ๑ ครั้ง ในเวลาภายในพรรษา

          ทั้งนี้ตั้งแต่ศก ๒๔๘๘ เป็นต้นไป

               

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

 

พระศรีสมโพธิ

สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา

ลงชื่อแทน

 

[1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๓ ภาค ๒  :  เดือนมิถุนายน ๒๔๘๘

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497525
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1010
2082
11588
12772
43874
51421
3497525

Forecast Today
3072

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):47

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 178 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.