Get Adobe Flash player

คำสั่งมหาเถรสมาคม

เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรม

เปรียญและให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทน [1]

----------------------------

 

        ตามที่ทางคณะสงฆ์ได้เคยมีระเบียบให้เจ้าสำนักเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้ประสงค์จะย้ายไปอยู่ในที่อื่น ต่อมาได้มีประกาศยกเลิกระเบียบดังกล่าวนั้น ให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทนใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ วิธีการเช่นนี้ได้รับผลเพียงปลดเปลื้องภาระของเจ้าสำนักเรียนที่มิต้องทำใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ และเป็นความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ประสงค์จะย้ายทะเบียนธรรมและเปรียญ การย้ายทะเบียน โดยวิธีให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทนใบย้ายในปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องหละหลวม ความสัมพันธ์หรือความรับผิดชอบต่อกันในระหว่างสำนักเรียนกับนักเรียนในสังกัดของสำนักเรียนเกือบจะเรียกได้ว่าหมดสิ้น เว้นแต่นักเรียนในวัดของเจ้าสำนักเรียนหรือวัดของเจ้าสำนักเจ้าคณะจังหวัดเท่านั้น เพราะนักเรียนมีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะถือเพียงหนังสือสุทธิไปขอเข้าสังกัดในสำนักเรียนใดสำนักเรียนหนึ่งก็ได้ โดยที่เจ้าสำนักเรียนเดิมที่นักเรียนรูปนั้นสังกัดอยู่มิได้ทราบเลย โดยการปฏิบัติเช่นนี้ กลายเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยเนื่องในการสอบธรรมและบาลี เป็นผลเสียหายแก่คณะสงฆ์ในส่วนร่วม หากขืนปล่อยไว้ความเสื่อมเสียจะทับทวีและแผ่วงกว้างออกไป เป็นอันตรายแก่สถานบันการคณะสงฆ์

        เพื่อเป็นการป้องกันความเสื่อมเสียทั้งในการบัดนี้ทั้งในการภายหน้า มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญและให้
 

ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พงศ. ๒๔๘๘ นั้นเสียและให้เจ้าสำนักเรียนทั้งหลายใช้ใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญตามระเบียบมหาเถรสมาคมเรื่อง การรับเข้าสำนักเรียนและการย้ายออกจากสำนักเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๑๓ :  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002299847
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
325
2363
4955
20919
45506
88934
2299847

Forecast Today
2856

14.34%
22.24%
4.61%
3.05%
0.02%
55.74%
Online (15 minutes ago):78

Your IP:54.166.232.243

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 78 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.