Get Adobe Flash player

ประกาศ แม่กองบาลีสนามหลวง

เรื่อง ให้นักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาสอบบาลีสนามหลวง*

------------------

 

          ด้วยปรากฏว่า ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงเป็นจำนวนมาก บางสำนักเรียน เจ้าสำนักเรียนหรือผู้แทนเจ้าสำนักเรียนที่นำนักเรียนไปสอบไม่สามารถจำนักเรียนของตนได้ทุกรูป เพราะบางรูปก็อยู่ต่างวัด ไปพบกันในเวลาสอบเท่านั้น นักเรียนในสำนักเรียนเดียวกันก็ยังรู้จักกันไม่ทั่ว เพราะบางรูปไม่เคยไปเรียนร่วมกันเลย ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้กำกับห้องสอบ ก็ไม่รู้จักนักเรียน ไม่ทราบว่าผู้ที่เข้ามารับบัตรในเวลาเรียกชื่อ หรือผู้ที่เข้าไปนั่งสอบอยู่นั้น มีชื่อในบัญชีหรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมทำความลำบากใจแก่กรรมการผู้กำกับห้องสอบ เมื่อเกิดมีความสงสัยว่าผู้ที่เข้าไปนั่งสอบนั้นจะไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้มีชื่อในบัญชี ครั้นจะเข้าไปสอบถามก็ดูเป็นการวุ่นวาย เป็นการไม่ไว้วางใจ และไม่ให้เกียรติกันในฐานะผู้ทรงเพศสมณะ เพราะไม่มีระเบียบวางไว้ให้ปฏิบัติ

          ฉะนั้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของผู้เข้าสอบ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้กำกับห้องสอบ แม่กองบาลีสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศให้นักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง และกรรมการผู้กำกับห้องสอบ ปฏิบัติในเวลาสอบบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ปีสอบ ๒๕๒๔ เป็นต้นไป ดังนี้

          ๑. ให้นักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงทุกชั้น มีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาเข้าห้องสอบทุกรูป โดยวางไว้ที่โต๊ะสอบของตนด้านขวามือ

          ๒. หนังสือสุทธินั้น ต้องมีรูปถ่ายและประทับตราเจ้าคณะตลอดจนมีรายการแสดงสังกัดที่ชัดเจน

          ๓. เมื่อนักเรียนเข้าห้องสอบแล้ว ให้กรรมการผู้กำกับ ๒ รูป นำบัญชีเรียกชื่อไปตรวจสอบกับหนังสือสุทธิของนักเรียนว่าตรงกับบัญชีหรือไม่ ถ้ามีนักเรียนมาก จะตรวจสอบในระหว่างที่นักเรียนทำการสอบก็ได้

          ๔. นักเรียนรูปใดไม่มีหนังสือสุทธิไปแสดง ผ่อนผันให้นำไปแสดงในวันที่ ๒ แห่งการสอบได้ ถ้าไม่นำไปแสดง ถือว่าไม่มีสิทธิในการสอบ

          ๕. หนังสือสุทธิของนักเรียนรูปใดมีพิรุธ น่าสงสัยว่า ผู้ถือหนังสือสุทธินั้นจะไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้มีชื่อในบัญชี ให้กรรมการผู้กำกับห้องสอบนำหนังสือสุทธินั้นเสนอประธานกรรมการ ณ สถานที่สอบนั้นสอบสวนเมื่อสอบเสร็จประจำวัน แล้วรายงานแม่กองบาลีสนามหลวงทราบพร้อมกับหนังสือสุทธิฉบับนั้นด้วย.

 

                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

                                                 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

                                                 (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)

                                                   แม่กองบาลีสนามหลวง

 

* ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๑ : ๒๕ มกราคม ๒๕๒๔

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002985904
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2187
2547
12420
14237
44920
68205
2985904

Forecast Today
3240

11.75%
27.76%
3.85%
2.56%
0.03%
54.05%
Online (15 minutes ago):27

Your IP:54.92.164.184

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 34 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.