Get Adobe Flash player

 

ที่ ศธ ๐๔๐๗/๑๗๔๔                                                          กรมการศาสนา*

                                             ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๓

เรื่อง     ขอเปลี่ยนชื่อวัด

นมัสการ  เจ้าคณะภาค (มหานิกายและธรรมยุต) ทุกภาค

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนชื่อวัด ๑ ชุด

          ด้วยปรากฏว่าเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ได้เสนอขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ หรือเพิ่มชื่อวัดไปยังกรมการศาสนา โดยมิได้ผ่านการพิจารณาของเจ้าคณะผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง เพื่อพิจารณาตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียด ตลอดจนถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนชื่อวัด เป็นเหตุให้การพิจารณาดำเนินการต้องล่าช้า เพราะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มชื่อวัดโดยง่าย ควรให้รักษาชื่อเดิมไว้ แต่หากวัดใดมีความจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มชื่อ ก็ขอให้ทำรายงานขอเปลี่ยนชื่อตามแบบ ศถ. ๘ และระเบียบตามนัยแห่งหนังสือกรมการศาสนาที่แนบถวายมานี้

          จึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ กรมการศาสนาได้แจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ เพื่อสั่งพระสังฆาธิการถือปฏิบัติแล้ว.

 

                                                ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                     นายยรรยง  จรัณยานนท์

                                                      รองอธิบดี  ทำการแทน

                                                       อธิบดีกรมการศาสนา

กองการพัฒนาการ

 

 

 

 

* จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๔ : ๒๕ เมษายน ๒๕๑๓

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002559736
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1359
3071
7584
13150
40124
68372
2559736

Forecast Today
2640

13.30%
24.55%
4.20%
2.73%
0.03%
55.19%
Online (15 minutes ago):57

Your IP:54.196.215.69

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 58 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.