Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๖

การคณะสงฆ์

 

          คำว่า การ เป็นคำนาม ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า งาน สิ่งหรือเรื่องที่ต้องทำ ถ้าอยู่หน้านาม หมายถึง เรื่อง ธุระ หน้าที่ 

          ดังนั้น  เมื่อรวม การ กับ คณะสงฆ์  เป็น การคณะสงฆ์  จึงหมายถึง งานของคณะสงฆ์ สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องทำ  สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ควรทำ  ธุระของคณะสงฆ์  หน้าที่ของคณะสงฆ์  โดยตรงได้แก่กิจการที่คณะสงฆ์ต้องกระทำหรือที่คณะสงฆ์ควรกระทำ  กิจการที่เป็นงานของคณะสงฆ์  กิจการที่คณะสงฆ์ต้องถือหรือควรถือเป็นธุระหน้าที่  เพราะเป็นกิจการขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนและทุกชั้น  เพราะคณะสงฆ์ต้องดำเนินกิจการคณะสงฆ์โดยแท้ 

          ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  มาตรา ๑๕ ตรี (๑) และ (๓)  และข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  กล่าวถึง การ ไว้โดยชัดเจนเป็น ๖ คือ

 

          การรักษาความเรียบร้อยดีงาม     

การศาสนศึกษา

            การศึกษาสงเคราะห์         

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

            การสาธารณูปการ                        

การสาธารณสงเคราะห์

          กิจการคณะสงฆ์ และกิจการพระศาสนา จะมีมากน้อยเพียงใดก็ตาม ย่อมรวมลงใน การ ทั้ง ๖ นี้  และการทั้ง ๖ นี้  เป็นงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์โดยแท้ แต่วิธีดำเนินการนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม

          อนึ่ง  การนิคหกรรม  ตามมาตรา ๒๔ - ๒๕ ซึ่งแต่ใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เรียกว่า การวินิจฉัยอธิกรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

          กล่าวโดยสรุปแล้ว การ ที่กล่าวมานี้  ย่อมอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าคณะ และ มหาเถรสมาคม  ตลอดจนพระภิกษุ  คณะบุคคล ที่มหาเถรสมาคมมอบให้เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ทั้งสิ้น 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

002558531
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
154
3071
6379
13150
38919
68372
2558531

Forecast Today
2904

13.31%
24.54%
4.20%
2.73%
0.02%
55.20%
Online (15 minutes ago):37

Your IP:54.167.83.233

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 38 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.