Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๗

สำนักงานเจ้าคณะ

          สำนักงานเจ้าคณะ  หมายถึง  ที่ทำการของเจ้าคณะหรือศูนย์รวมงานการคณะสงฆ์และพระศาสนาของเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ  ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็ดี  ในกฎมหา-เถรสมาคมเป็นต้นก็ดี   มิได้กำหนดเรื่องสำนักงานเจ้าคณะส่วนใดชั้นใดไว้    แต่ในพระ ราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ได้กำหนดให้กรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  ซึ่งเลขาธิการมหาเถรสมาคมเป็นผู้สนองงานของคณะสงฆ์ส่วนกลางหรือของมหาเถรสมาคม สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมจึงเป็นศูนย์รวมงานขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ชั้นสูงสุด คือมหาเถรสมาคม  เมื่อแหล่งรวมงานขององค์กรสูงสุดเรียก “สำนัก” องค์กรปกครองคณะสงฆ์ส่วนย่อย  จึงนำบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ มาเทียบเคียง  ใช้เรียกแหล่งรวมงานในส่วนและชั้นนั้น ๆ ว่า “สำนักงานเจ้าคณะ” โดยใช้กันอย่างทั่วถึง  แม้กรมการศาสนาจัดงบประมาณอุดหนุนการปฏิบัติงานของเจ้าคณะ ก็ใช้คำว่า “สำนัก งานเจ้าคณะ”  เช่น  “สำนักงานเจ้าคณะใหญ่”   “สำนักงานเจ้าคณะภาค”  สำนักงานดังว่านี้  ล้วนแต่เป็นศูนย์รวมงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นนั้น ๆ  สำนักงานเจ้าคณะดังกล่าวนั้น  อาจแบ่งงานออกเป็น  “ฝ่าย”  “ส่วน”  “แผนก”  ตามความเหมาะสม  โดย รวมการทั้ง ๖  เข้าเป็น ฝ่าย  หรือส่วน หรือแผนก  แบ่งการบังคับบัญชารับผิดชอบกัน ระหว่างเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ  เขตปกครองชั้นหนึ่ง  มีสำนักงานเดียวคือ “สำนักงานเจ้าคณะ” ไม่มีสำนักงานรองเจ้าคณะ  เพราะเจ้าคณะและรองเจ้าคณะก็อยู่ในสังกัดเดียว กันแบบพี่กับน้องนั่นเอง  และในสำนักงานเจ้าคณะทุกชั้น   ก็มีเลขานุการเจ้าคณะเป็น ผู้ทำการเลขานุการ  เลขานุการรองเจ้าคณะ (ถ้ามี)  เป็นผู้ช่วย

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003486989
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1792
1230
12772
12772
33338
51421
3486989

Forecast Today
1656

9.77%
31.98%
3.48%
2.24%
0.04%
52.48%
Online (15 minutes ago):20

Your IP:3.87.147.184

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 68 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.