Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๓

หน้าที่ของเลขานุการ

 

          อันเลขานุการทางคณะสงฆ์  เป็นตำแหน่งพิเศษตำแหน่งหนึ่ง  ซึ่งบัญญัติไว้เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์  โดยกำหนดให้มีหน้าที่พร้อมกับการแต่งตั้ง  แต่ไม่มีอำนาจดังเช่นเจ้าคณะ  หน้าที่เลขานุการคณะสงฆ์นั้น บัญญัติไว้โดยสรุปว่า  ทำหน้าที่การเลขานุการ  มิได้แยกรายละเอียดแห่งหน้าที่ไว้ดังอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะหรือเจ้าอาวาส   แต่คำว่า การเลขานุการ นั้น  เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง  เจ้าคณะผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ขยายกว้างเพียงใด การเลขานุการย่อมขยายตามเพียงนั้น  หน้าที่การเลขานุการในการปกครอง  การศาสนศึกษา การศึกษา-สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การสาธารณูปการ  การสาธารณสงเคราะห์  และการนิคหกรรม ย่อมเป็นหน้าที่ของเลขานุการ   แต่เลขานุการปฏิบัติในฐานะช่วย เหลือผู้บังคับบัญชา มิได้ปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา จึงประมวลหน้าที่ของเลขานุการทางคณะสงฆ์ที่เห็นว่าสำคัญ  ๗  อย่าง คือ

                   ๑.  จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับงานสารบรรณ

                   ๒.  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของสำนักงาน

                   ๓.  ควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ของสำนักงาน

                   ๔.   จัดหาอุปกรณ์การปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ทางวิชาการไว้ประจำสำนักงาน

                   ๕.  เป็นภาระเกี่ยวกับการประชุม

                   ๖.  ประสานกับพระสังฆาธิการและหน่วยงานหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง

                   ๗.  ช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438020
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1011
2257
2978
10912
35790
58267
3438020

Forecast Today
2496

9.92%
31.72%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):23

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 196 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.