Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๔

ประเภทวิชาเลขานุการ

 

          ได้แนะนำให้รู้เรื่องเลขานุการมาตามลำดับ  ทั้งในส่วนประเภทแห่งเลขานุการ คุณสมบัติของเลขานุการ และหน้าที่ของเลขานุการ  จนพอเห็นชัดว่า  เลขานุการเป็นตำแหน่งที่สำคัญ  ผู้ดำรงตำแหน่งนี้  ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความฉลาด และความสามารถ พร้อมทั้งมีสุปฏิบัติ  จึงจะทำหน้าที่ได้ดี   ดังนั้น  จึงกำหนดวิชาเลขานุการไว้ในส่วนนี้

วิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เลขานุการ หรือวิชาที่เลขานุการจำเป็นต้องศึกษา  วิชาเลขานุการ  และวิชาเลขานุการทางคณะสงฆ์นั้น  พอประมวลได้ ๘  หมวด  คือ

  1. วิชาอุปกรณ์การปฏิบัติ
  2. วิชาพระธรรมวินัย
  3. วิชากฎหมายหรือบทบัญญัติอื่น
  4. วิชางานสารบรรณ
  5. วิชาการประชุม
  6. วิชาการดำเนินกิจการคณะสงฆ์
  7. วิชาการบัญชี
  8. วิชาความรู้รอบตัว

วิชาอุปกรณ์การปฏิบัติ  หมายถึง  วิชาอันว่าด้วยเครื่องมือการปฏิบัติงาน เช่น

พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  นับเป็นวิชาที่เลขานุการต้องศึกษาฝึกอบรมให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้  การเก็บรักษา เป็นต้นตามสมควร

          วิชาพระธรรมวินัย  หมายถึง วิชาพระธรรมวินัยอันเป็นตัวหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่   เลขานุการต้องศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจพอควรแก่สถานะ

          วิชากฎหมายและบทบัญญัติอื่น หมายถึง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และบท บัญญัติอื่น เช่น กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติหรือสัญญัติ ที่กำหนดเพื่อการคณะสงฆ์และการพระศาสนา รวมถึงกฎหมายและบทบัญญัติอื่นของทางราชอาณาจักร ที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์และพระศาสนา  เลขานุการทางคณะสงฆ์จำเป็นต้องศึกษาโดยแท้

          วิชางานสารบรรณ  วิชาการประชุม  วิชาการดำเนินกิจการคณะสงฆ์ และ วิชาการบัญชี  จักกล่าวในบทต่อไป

          วิชาความรู้รอบตัว  หมายถึง  วิชาทั่วไปอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเลขานุการ  

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490283
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1368
1861
4346
12772
36632
51421
3490283

Forecast Today
3192

9.76%
32.00%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):31

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 37 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.