Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๓

หนังสือประทับตรา

 

          หนังสือประทับตรา  เป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อประสานงานอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งเจ้าของหนังสือไม่ต้องลงนาม  ใช้ตราชื่อหน่วยงานประทับแทนการลงชื่อ  โดยให้หัวหน้ากองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของหนังสือเป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรา  กำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ใช้ไว้  ๖   คือ

                        (ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

                        (การส่งสำเนาหนังสือหรือสิ่งของหรือเอกสารหรือบรรณสาร

                        (การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน

                        (การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

                        (การเตือนเรื่องที่ค้าง

                        () เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา

          หนังสือชนิดนี้ มีข้อความกะทัดรัด  เหมาะสมในการใช้เกี่ยวกับงานที่ไม่สำคัญเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  มีรายละเอียด  ๘  คือ  ที่,  ถึง,  ข้อความ,  ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก, ตราชื่อส่วนราชการ,  วัน เดือน  ปี,  ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง,  และโทร.  หรือที่ตั้ง

                   (๑)  ที่  ปฏิบัติเช่นเดียวกับหนังสือภายนอก

                   (๒)  ถึง  หมายถึงส่วนราชการหน่วยงานหรือผู้รับ

                   (๓)  ข้อความ ให้ลงเฉพาะสาระสำคัญ ของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

                   (๔)  ส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ

                   (๕) ตราชื่อส่วนราชการ  ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดงและผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับ

                        (๖)  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขบอกวันที่ ชื่อเดือนใช้เต็ม และตัวเลขบอก พ.ศ.

                   (๗)  ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับในหนังสือภายนอก

                   (๘)  โทร.  หรือ  ที่ตั้ง ให้ลงเลขโทรศัพท์ของเจ้าของเรื่อง  ในกรณีที่ไม่มี

                         โทรศัพท์  ให้ลงที่อยู่ตามความจำเป็น

          หนังสือชนิดนี้  ทางการคณะสงฆ์ไม่นิยมใช้ หากจะใช้ก็อนุโลมตามแบบที่แสดง มา  และเว้นชื่อเจ้าของเรื่องเสีย

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497541
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1026
2082
11604
12772
43890
51421
3497541

Forecast Today
3120

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):44

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 192 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.