Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๔

หนังสือสั่งการ

 

          หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติงาน ชื่อว่า หนังสือสั่งการ  มี ๓ ชนิด คือ   คำสั่ง  ระเบียบ  และข้อบังคับ

 

คำสั่ง

          คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย  มีรายละเอียดดังนี้

                   ๑.  คำสั่ง  หมายถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือชื่อผู้มีอำนาจออกคำสั่ง

                   ๒.  ที่ ให้ลงเลขบอกจำนวนตามปีปฏิทินแล้วลงทับและเลขบอก  พ.ศ. 

                   ๓.  เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องของคำสั่ง

                   ๔.  ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลที่ออกคำสั่งและอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ามี) 

แล้วลงข้อความที่สั่งและวันที่ใช้บังคับ

                   ๕.  สั่ง ณ วันที่  ให้ลงเลขบอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและเลขบอก พ.ศ.

                   ๖.  ลงชื่อ  ให้ลงชื่อผู้ออกคำสั่งและพิมพ์ชื่อเต็มกำกับไว้ด้วย

                   ๗.  ตำแหน่ง  ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง

 

ระเบียบ

          ระเบียบ  คือ  บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติประจำ  จะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้  มีรายละเอียดดังนี้

                   ๑.  ระเบียบ  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ

                   ๒.  ว่าด้วย  ให้ลงชื่อของระเบียบ

                   ๓.  ฉบับที่  สำหรับลงเมื่อระเบียบเรื่องเดียวกันมี  ๒  ฉบับขึ้นไป

                   ๔.  .. สำหรับลง  พ.ศ.  ที่ออกระเบียบ

                   ๕.  ข้อความ  ให้ลงเหตุผลความมุ่งหมายของการออกระเบียบ  และอ้างถึงกฎหมายให้อำนาจ  (ถ้ามี)

                   ๖.  ข้อ  ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบ โดยข้อ ๑ ชื่อระเบียบ ข้อ  ๒  วันใช้บังคับและข้อสุดท้าย ผู้รักษาการ ถ้าแบ่งเป็นหมวด ให้เอาข้อผู้รักษาการก่อนขึ้นหมวด  ๑

                   ๗.  ประกาศ ณ วันที่ ลงเลขวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและเลขบอก พ.ศ.

                   ๘.  ลงชื่อ  ให้ลงชื่อผู้ออกระเบียบ  พร้อมด้วยชื่อเต็ม

                   ๙.  ตำแหน่ง  ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบ

 

ข้อบังคับ

          ข้อบังคับ  คือ  บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฏหมายที่บัญญัติให้กระทำได้  มีรายละเอียด  ๙  คือ  ข้อบังคับ,  ว่าด้วย,  ฉบับที่,  พ.ศ.,  ข้อความ,  ข้อ,  ประกาศ  ณ  วันที่,  ลงชื่อ  และตำแหน่ง  มีนัยดังระเบียบโดยอนุโลม

          ในทางการคณะสงฆ์  หนังสือสั่งการทั้ง  ๓  ชนิดนี้  คงปรากฏมีชื่อชัดเจน  แต่มีใช้เฉพาะคำสั่งและระเบียบ  ส่วนข้อบังคับ  คงมีเฉพาะชื่ออยู่  หาได้มีบทบัญญัติใดกำหนดให้กระทำได้ไม่

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497421
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
906
2082
11484
12772
43770
51421
3497421

Forecast Today
3000

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):70

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 72 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.