Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๔

การบันทึก

 

          การบันทึก  คือการเขียนหรือพิมพ์ข้อความเพื่อประโยชน์แก่งานสารบรรณ  โดยประเภทแบ่งเป็น ๔ คือ  บันทึกย่อเรื่อง ๑  บันทึกรายงาน ๑  บันทึกความเห็น ๑  บันทึกติดต่อ หรือสั่งการ ๑  ซึ่งแตกต่างจากหนังสือภายใน  และไม่มีแบบแน่นอน

          บันทึกย่อเรื่อง คือการบันทึกย่อความจากเรื่องเดิม  เก็บเอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญและให้ได้ความครบตามเรื่องเดิม ข้อความตอนใดสำคัญมาก  ควรลงเครื่องหมายสัญประกาศไว้

          บันทึกรายงาน คือการบันทึกเรื่องที่ได้ปฏิบัติหรือได้พบเห็นหรือสืบสวนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

          บันทึกความเห็น  คือการบันทึกความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ  จะบันทึกในท้ายเรื่องนั้นหรือแนบหน้าเรื่องก็ได้  หากเรื่องใดอาจสั่งการได้หลายทาง  ให้บันทึกไว้โดยแจ่มชัดว่า  ถ้าสั่งการอย่างนั้น  ผลจักเป็นอย่างนั้นไว้  เพื่อเป็นแนวทางประกอบพิจารณาด้วย

          บันทึกติดต่อหรือสั่งการ คือการบันทึกติดต่องานในหน่วยเดียวกัน หรือบันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

บันทึกตามหลักการทั้ง ๔ นั้น ว่าโดยลักษณะแห่งการใช้พอกล่าวได้เป็น  ๓  คือ

                   ๑.  ใช้ติดต่อกันภายในวงงาน

                   ๒.  ใช้บันทึกแนบหน้าเรื่อง

                             ๒.๑  เรื่องที่รับมาปฏิบัติ

                             ๒.๒  เรื่องที่เริ่มปฏิบัติในหน่วยงาน

                   ๓.  ใช้บันทึกคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497357
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
842
2082
11420
12772
43706
51421
3497357

Forecast Today
2952

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):17

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 60 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.