Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๖

การลงนามในหนังสือการคณะสงฆ์

 

          การลงนามและตำแหน่งในหนังสือการคณะสงฆ์  แม้จะไม่มีระเบียบงานสารบรรณกำหนดไว้ก็จริง แต่เมื่อว่าโดยบทบัญญัติซึ่งกำหนดให้มีรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ดี ให้มีรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาคก็ดี ก็ให้มีไว้เพื่อเป็นผู้ช่วยในชั้นนั้นๆ    มิใช่มีไว้เพื่อเป็นเจ้าของงานโดยเด็ดขาด แต่ละชั้นในหน่วยงานนั้น  ๆ  ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเท่านั้นเป็นเจ้าของหนังสือ ส่วนรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ได้รับมอบหมาย  เป็นเจ้า ของเรื่องแต่ละเรื่องได้ รองเจ้าคณะในชั้นต่าง ๆ  ก็เช่นกัน ตำแหน่งผู้เป็นเจ้าของหนังสือการคณะสงฆ์จึงแยกกันได้  คือ เจ้าคณะใหญ่  เป็นเจ้าของหนังสือในหน, เจ้าคณะภาค  เป็นเจ้าของหนังสือในภาค, เจ้าคณะจังหวัด เป็นเจ้าของหนังสือในจังหวัด, เจ้าคณะอำเภอ  เป็นเจ้าของหนังสือในอำเภอ,  เจ้าคณะตำบล  เป็นเจ้าของหนังสือในตำบล,  และเจ้าอาวาส  เป็นเจ้าของหนังสือในวัด

          ตำแหน่งดังกล่าวนี้ เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจในการลงนามและเป็นเจ้าของหนังสือโดยตรง  ส่วนตำแหน่งรองเจ้าคณะทุกชั้น และตำแหน่งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส หากได้รับมอบหมายเรื่องใด ย่อมเป็นเจ้าของเรื่องนั้นเท่านั้น และมีอำนาจลงนามในหนังสือการคณะสงฆ์  โดยลงนามในฐานะปฏิบัติการแทน  หรือทำการแทนได้  โดยใช้ตำแหน่ง  ดังนี้

 

 “รองเจ้าคณะ…………………ปฏิบัติการแทน  หรือ รองเจ้าอาวาส ปฏิบัติการแทน

            เจ้าคณะ……….……..                              เจ้าอาวาสวัด………..

 

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

002985912
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2195
2547
12428
14237
44928
68205
2985912

Forecast Today
3240

11.75%
27.76%
3.85%
2.56%
0.03%
54.05%
Online (15 minutes ago):34

Your IP:54.92.164.184

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 42 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.