Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๑

ลักษณะและวัตถุประสงค์

 

          การประชุมนั้น  แม้จะมีมากก็ตาม  แต่พอสรุปโดยลักษณะเป็น  ๖  คือ       

                        ) ประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพื่อรับทราบ

                        ) ประชุมชี้แจง  สั่งการ  มอบงานหรือนโยบาย

                        ) ประชุมอบรมหรือประชุมเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ

                        ) ประชุมสัมมนา

                        ) ประชุมปฏิบัติภารกิจ

                        ) ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี

การประชุมทั้ง ๖ ลักษณะนี้  เฉพาะลักษณะที่ ๑ เป็นเรื่องที่จะเรียนถวายในส่วนที่ ๒ เป็นต้นไป  ส่วน ๕ ลักษณะหลัง   ขอชี้แจงประกอบเพียงความหมาย

          ๑) ลักษณะที่ ๒  หมายถึง  การประชุมที่จัดขึ้น

                   (๑)  เพื่อแนะนำชี้แจงเรื่องที่ควรแนะนำชี้แจง

                   (๒)  เพื่อสั่งการในเรื่องที่ควรสั่งการ

                   (๓)  เพื่อมอบงานใด ๆ  ให้รับไปปฏิบัติ

                   (๔)  เพื่อให้รับทราบนโยบาย

          ๒) ลักษณะที่ ๓  หมายถึง  การประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มชนอื่น

                   (๑)  เพื่ออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ

                   (๒)  เพื่อฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการ

          ๓)  ลักษณะที่ ๔  หมายถึง  การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งที่อยู่ในวงงานรับผิดชอบหรือเรื่องโดยทั่วไปเพื่อหาข้อสรุป แต่ผลของการประชุม  เป็นเพียงข้อเสนอแนะ   ผู้เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้

          ๔)  ลักษณะที่ ๕   หมายถึง การประชุมเพื่อร่วมกันกระทำกรณียกิจ  ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งในกรณียกิจทั่วไป

          ๕)  ลักษณะที่ ๖  หมายถึง  การประชุมพบปะสังสรรค์ เพื่อ

                   (๑)  เพื่อให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน

                   (๒)  เพื่อให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี

          การประชุมทุกลักษณะ  ย่อมมีวัตถุประสงค์เป็น  ๖  คือ

                        ) เพื่อยุติหรือชี้ขาดปัญหาใด ๆ

                        ) เพื่อรับทราบนโยบาย คำชี้แจง  คำสั่ง  หรือแนวการปฏิบัติงาน

                        ) เพื่อพัฒนาทางวิชาการและการปฏิบัติ

                        ) เพื่อวิจัยข้อมูลและหาข้อสรุป

                        ) เพื่อดำเนินภารกิจในความรับผิดชอบ

                        ) เพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคี

          แต่เมื่อย่นให้สั้นลง  คงได้ ๒ คือ

                        ) เพื่อป้องกันความเสื่อม

                        ) เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438711
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
303
1399
3669
10912
36481
58267
3438711

Forecast Today
1632

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):58

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 150 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.