Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๑

เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นภาค

 

          ภาค เป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคชั้นสูงสุด  เป็นเขตปกครองซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง คล้ายกับเขตปกครองมณฑล   ในสมัยใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พระราชบัญญัติ ร.ศ. ๑๒๑)  หรือเขตตรวจการภาค ในสมัยใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช  ๒๔๘๔    การกำหนดเขตภาค  กำหนดโดยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) อย่างอิสระ   โดยรวมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า  ๓  จังหวัดเข้าเป็นเขตปกครองภาคหนึ่ง  ตามความในกฎมหาเถรสมาคมมี  ๑๘ ภาค  แต่ในทางปฏิบัติ  มี  ๒๖  ภาค คือ

          คณะมหานิกาย  มี ๑๘  ภาค  คือ  ภาค  ๑ - ๑๘  ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ ๔  คณะธรรมยุต   มี  ๘  ภาค คือ  ภาค  ๑,๒,๓  และ ๑๓  รวมเป็นหนึ่งภาค, ภาค ๔,๕,๖ และ ๗ รวมเป็นหนึ่งภาค,   ภาค ๘, ภาค ๙, ภาค ๑๐, ภาค ๑๑, (เป็น ๔ ภาค)  ภาค ๑๔ และ ๑๕ รวมเป็นหนึ่งภาค   ภาค ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ รวมเป็นหนึ่งภาค และการรวมภาคหลายภาคเข้าเป็นหนึ่งภาคนั้น  เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม

          ภาค เป็นเขตปกครองที่ทำการปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัดลงไปจนถึงส่วนวัดและเป็นเขตที่ประสานงานกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003392572
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
391
1782
5934
12579
48609
60046
3392572

Forecast Today
2112

10.08%
31.54%
3.55%
2.28%
0.02%
52.52%
Online (15 minutes ago):98

Your IP:18.206.168.65

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 104 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.