Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นจังหวัด

 

          จังหวัด  เป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคชั้นที่  ๒  ซึ่งเป็นเขตปกครองพื้น ที่จำกัดเฉพาะจังหวัด  ซึ่งจังหวัดนั้นหมายถึง  กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร  โดยพื้นที่ทั้งราชอาณาจักรมี  ๗๖  จังหวัด  รวมกรุงเทพมหานครอยู่ในจำนวนนี้ด้วย เพราะยึดตามความในข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  กำหนดไว้ชัดเจนว่า  จำนวนและเขตปกครองจังหวัด  ให้อนุโลมตามจำนวนและเขตบริหารราชการแห่งราชอาณาจักร  แต่ในทางปฏิบัติมี  ๑๒๖ จังหวัด  คือ

            คณะมหานิกาย  มี  ๗๖  จังหวัด  ครบตามจำนวนจังหวัดแห่งราชอาณาจักร

            คณะธรรมยุต    มี  ๕๐ จังหวัด  บางจังหวัดอนุโลมตามเขตบริหารราชการแห่งราชอาณาจักร บางจังหวัดต้องรวมหลายจังหวัดเข้าเป็นหนึ่งจังหวัด การรวมหลายจังหวัดเข้าเป็นหนึ่งจังหวัดนั้น  เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม

          อนึ่ง    จังหวัดทางคณะสงฆ์นั้น  แม้มิได้กำหนดชัดเจน ก็พอเทียบได้ว่าจะต้องมีวัดในเขตจังหวัดนั้น  พอจะเป็นตำบลทางคณะสงฆ์และอำเภอทางคณะสงฆ์ได้  จึงจะกำหนดเป็นจังหวัดได้  หากมีจำนวนวัดต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะเป็นตำบลและอำเภอทางคณะสงฆ์ได้  ก็จัดเป็นจังหวัดทางคณะสงฆ์ไม่ได้  เพราะขาดระบบการบังคับบัญชา

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438696
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
288
1399
3654
10912
36466
58267
3438696

Forecast Today
1608

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):56

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 135 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.