Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

วิธีแต่งตั้งเลขานุการ

 

          เลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะเป็นตำแหน่งพิเศษ บัญญัติให้มีขึ้นเพื่อทำหน้าที่การเลขานุการในเขตปกครองชั้นนั้น ๆ   เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่อย่างชัดเจนพร้อมการแต่งตั้ง แต่ไม่มีอำนาจใด ๆ ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)   ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ บัญญัติไว้ ๘ ตำแหน่ง  คือ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่  เลขานุการเจ้าคณะภาค  เลขานุการรองเจ้าคณะภาค  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ  และเลขานุการเจ้าคณะตำบล โดยเจ้าคณะใหญ่มีเลขานุการได้หนละ ๒ รูป  ส่วนเจ้าคณะและรองเจ้าคณะนอกนั้นมีได้ตำแหน่งละ ๑ รูป  การแต่งตั้งเลขานุการนั้น มีข้อควรศึกษาดังนี้

 

          หลักเกณฑ์

                   ๑.  คุณสมบัติ   ต้องเป็นพระภิกษุมีคุณสมบัติตามข้อ  ๖   แห่งกฎมหา-เถรสมาคมฉบับที่ ๒๔  โดยอนุโลม

                   ๒.  ผู้แต่งตั้ง    เจ้าคณะและรองเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ เป็นผู้แต่งตั้งเอง

 

วิธีแต่งตั้ง

                   ต้องพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้เหมาะสมแล้วมีคำสั่งแต่งตั้ง อย่าแต่งตั้งด้วยวาจา  เมื่อได้แต่งตั้งแล้วต้องแจ้งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งและผู้ใต้บังคับบัญชา  และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตนและแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอยกการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะตำบลและเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเป็นตัวอย่าง

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีแต่งตั้งเลขานุการ

     

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003332831
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1450
1817
14237
15311
48914
74229
3332831

Forecast Today
2952

10.29%
31.14%
3.56%
2.32%
0.02%
52.66%
Online (15 minutes ago):18

Your IP:107.23.176.162

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 46 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.