Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๑๑

วิธีให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

 

          ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า  ไวยาวัจกรเป็นผู้ช่วยงานเจ้าอาวาสที่สำคัญ  มีฐานะเป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และได้กล่าวถึงวิธีการแต่งตั้งพอเป็นแนวปฏิบัติ    ดังนั้น  ในตอนนี้จะกล่าวถึงวิธีให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไวยาวัจกร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง   ไวยาวัจกรนั้นย่อมพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ

                        ๑)  ตาย

                        ๒)  ลาออก

                        ๓)  เจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

                        ๔)  ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความในข้อ ๔

                        ๕)  ให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่

                        ๖)  ถูกถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่

          ในกรณีพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เพราะเจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง ให้รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรคนใหม่   ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ  ให้เจ้าอาวาสสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง แล้วรายงานเจ้าคณะอำเภอ ในกรณีหย่อนความ สามารถด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าอาวาสสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ  การถอดถอนไวยาวัจกร ย่อมทำได้โดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ เพราะไวยาวัจกรประพฤติมิชอบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามข้อ  ๑๑

          ในกรณีพ้นจากตำแหน่งของไวยาวัจกรเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม  ไวยาวัจกรจะพ้นจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ต่อเมื่อได้รับมอบหมายงานพร้อมด้วยทรัพย์สินและหลัก ฐานต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตน  แก่ผู้รับตำแหน่งหน้าที่แทนตนเรียบร้อยแล้ว

          การสั่งให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่   ต้องทำเป็นหนังสือและต้องแจ้งนายอำเภอท้องที่ในทุกกรณี

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497382
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
867
2082
11445
12772
43731
51421
3497382

Forecast Today
2976

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):38

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 85 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.