Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๕

วิธีให้พระสังฆาธิการพัก

และปลดจากตำแหน่งหน้าที่

 

          การให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ และการปลดพระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่ เป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่การคณะสงฆ์  มีข้อที่ควรศึกษาดังนี้.-

                   . ผู้ที่จะถูกสั่งให้พักได้ ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

                                    ต้องอธิกรณ์และอยู่ในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย

                                    ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา   และอยู่ในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย

                                    ต้องหาว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง     และอยู่ในระหว่างสอบสวน

                   เหตุผลประกอบ   หากให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างนั้น จะเป็นการเสียหายแก่การคณะสงฆ์

                   ผู้มีอำนาจสั่งพัก  ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด

                   ระยะเวลาให้พัก  ตลอดเวลาพิจารณาหรือสอบสวน

                   สั่งให้กลับดำรงตำแหน่งเดิม  เพราะปรากฏว่าไม่มีความผิดและมลทินแห่งความผิดเลย

                   วิธีการสั่งให้พักนั้น ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ให้รอบคอบ และต้องทำโดยปราศจากอคติและยึดหลักพรหมวิหารธรรมเป็นที่ตั้ง เมื่อได้สั่งให้พักแล้ว  ต้องสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งนั้นด้วย และเมื่อเสร็จการพิจารณาหรือสอบสวนแล้ว ถ้าได้ความชัดว่า ไม่มีความผิดและไม่มีมลทินแห่งความผิดเลย  ต้องสั่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม

                   ส่วนการปลดจากตำแหน่งหน้าที่  ให้ทำได้ในกรณีที่เมื่อพิจารณาหรือสอบสวนแล้ว ไม่ปรากฏว่า ได้กระทำความผิด  แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาดู ถ้าจะให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีก อาจเสียหายแก่การคณะสงฆ์ ก็ให้สั่งปลดจากตำแหน่งหน้าที่ได้ ถึงแม้มิได้สั่งให้พักจากหน้าที่ไว้ก่อน  ถ้าได้พิจารณาหรือสอบสวนแล้ว  ปรากฏว่ามีลักษณะดังกล่าว ก็อาจสั่งปลดจากตำแหน่งหน้าที่ได้ เพราะบทบัญญัติข้อ ๕๖ วรรค ๔  มุ่งป้องกันความเสียหายแก่การคณะสงฆ์เป็นสำคัญ หรือถ้าแม้ปรากฏว่า ได้กระทำความผิด แต่ไม่ร้ายแรงถึงกับต้องถอดถอนและอาจเกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์  ก็อาจสั่งปลดจากตำแหน่งหน้าที่ได้

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีให้พระสังฆาธิการพัก และปลดจากตำแหน่งหน้าที่

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490234
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1319
1861
4297
12772
36583
51421
3490234

Forecast Today
2856

9.77%
32.00%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):98

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 295 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.