Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๖

วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์

 

ตำหนิโทษ

          ตามความในข้อ ๕๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ กำหนดโทษฐานละเมิดจริยาไว้ ๕ อย่าง  เฉพาะการตำหนิโทษเป็นการลงโทษอย่างที่ ๓  จัดเป็นโทษสถานเบา มีไว้เพื่อลงโทษแก่ผู้ละเมิดจริยาซึ่งไม่ควรลงโทษถึงถอดถอนหรือปลดจากตำแหน่งหน้าที่ มีข้อควรศึกษาดังนี้

                   ๑.  ความผิดอันเป็นเหตุ  อย่างใดอย่างหนึ่ง

                                    .๑  ความผิดฐานละเมิดจริยาซึ่งไม่ร้ายแรง

                                    .๒  ความผิดฐานละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง  แต่มีเหตุที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรปรานี

                   .  ผู้สั่งลงโทษ

                             .๑  ความผิดใน  ๑.๑ ผู้บังคับบัญชา

                                    .๒  ความผิดใน  ๑.๒  ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

                   วิธีปฏิบัติ

                                    .๑  ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาละเมิดจริยาอย่างไม่ร้ายแรงถึงกับต้องถอดถอน ให้สั่งตำหนิโทษได้

.๒  ถ้าพระสังฆาธิการรูปใดรูปหนึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดจริยา

อย่างร้ายแรง เมื่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งสอบสวนแล้ว ปรากฏว่า  รูปนั้นละเมิดจริยาอย่างร้ายแรงจริง  แต่ผู้บังคับบัญชาเห็นเหตุอันควรปรานี  ให้สั่งตำหนิโทษได้

            .๓  การสั่งตำหนิโทษนั้น ให้แสดงความผิดเป็นลายลักษณ์      อักษร  โดยมีกำหนดไม่เกิน ๓ ปี และจะให้ทำทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้

            .๔  ให้อำนาจดำเนินการในระหว่าง

                   ..๑  ถ้ากลับประพฤติดีในทางคณะสงฆ์พอควรแล้ว ให้สั่งลบล้างตำหนิโทษก่อนกำหนดได้

                        ..๒  ถ้าละเมิดฐานเดิมหรือคล้ายคลึงกันซ้ำอีก  ให้ถือว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง

          ในเมื่อมีการละเมิดฐานเดิมหรือคล้ายคลึงกันซ้ำอีก     ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดต้องรายงานตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  เพื่อพิจารณาลงโทษฐานละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง

 

ภาคทัณฑ์

         ส่วนการลงโทษภาคทัณฑ์นั้น ภาคทัณฑ์เป็นการลงโทษฐานละเมิดจริยาอย่างเบาที่สุด   ซึ่งมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี  ใช้ลงโทษแก่พระสังฆาธิการผู้ละเมิดจริยาซึ่งผู้บังคับ บัญชาเห็นว่ายังไม่ควรลงโทษถึงตำหนิโทษ   ในระหว่างที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์นั้น ถ้า

         ๑) หากกลับประพฤติดีในทางคณะสงฆ์พอควรแล้ว  ให้สั่งลบล้างภาคทัณฑ์ก่อนกำหนดได้

         ๒ถ้าละเมิดจริยาอีก   ให้ลงโทษสถานอื่นถัดขึ้นไปโดยควรแก่กรณี 

         ในเมื่อมีการละเมิดจริยาอีก  ให้สั่งลงโทษถัดขึ้นไป     อาจเป็นตำหนิโทษหรือถอดถอนก็ได้  อยู่ที่การละเมิด

         อนึ่ง  การสั่งตำหนิโทษหรือสั่งลบล้างการตำหนิโทษ และการสั่งภาคทัณฑ์หรือสั่งลบล้างการภาคทัณฑ์นั้น  เมื่อสั่งการแล้วต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตน

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์

 

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497439
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
924
2082
11502
12772
43788
51421
3497439

Forecast Today
3000

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):87

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 91 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.