Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๕

วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม

 

            การออกหนังสือสุทธิมี ๒ แบบ  คือ ออกหนังสือสุทธิให้เมื่อแรกบรรพชา-อุปสมบท ๑   ออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม ๑   วิธีตามแบบที่ ๑   ได้กล่าวแล้วในตอนที่ ๔   ในตอนนี้จะเรียนถวายเฉพาะวิธีตามแบบที่ ๒   ดังต่อไปนี้

          ๑.  ในกรณีที่ต้องออกเพราะเหตุ

                   (หนังสือสุทธิชำรุดจนใช้การไม่ได้

                   (หนังสือสุทธิสูญหายด้วยเหตุใด ๆ

          ๒.  วิธีปฏิบัติ

                   (เจ้าของหนังสือสุทธิ   ต้องแจ้งเหตุต่อเจ้าอาวาสผู้ปกครองภายใน ๓ วัน  นับแต่มีเหตุ

                   (เจ้าอาวาสต้องสอบสวนจนมีหลักฐานพอเชื่อถือได้

                   (ถ้าผู้แจ้งความเป็นสัทธิวิหาริก  ก็จัดการออกหนังสือสุทธิให้ใหม่

(ถ้าไม่เป็นสัทธิวิหาริก      ให้แจ้งเรื่องแก่พระอุปัชฌาย์ผู้ออกหนังสือ

สุทธิเดิม  เพื่อออกหนังสือสุทธิใหม่แทน

                   (ถ้าพระอุปัชฌาย์รูปนั้น  พ้นจากความเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว  ให้เจ้าอาวาสผู้ปกครองนั้น  ออกหนังสือสุทธิให้ใหม่แทน  โดยบันทึกรายการสถานะเดิม การบรรพชา หรืออุปสมบท ทุกอย่างเหมือนรายการในหนังสือสุทธิเดิม แต่วัน เดือน ปี ที่ให้ไว้ ให้ลงวันที่ออกให้ใหม่ แล้วลงชื่อตรงช่องพระอุปัชฌาย์ และขีดฆ่าคำว่า  พระอุปัชฌาย์   ออกเสีย แล้วดำเนินการเพื่อประทับตรารับรองต่อไป

            ข้อควรเว้น

          เจ้าคณะชั้นใด ๆ  จะออกหนังสือสุทธิแทนมิได้  แม้ในกรณีที่เจ้าของหนังสือสุทธิเป็นเจ้าอาวาส  ถ้าพระอุปัชฌาย์พ้นจากความเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว  ก็ต้องออกแทนเองโดยแท้

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433895
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
912
1635
9765
11332
31665
58267
3433895

Forecast Today
2088

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):40

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 151 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.