Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๗

วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก

 

            บัญชีสัทธิวิหาริกเป็นบัญชีแสดงชื่อและรายละเอียดพร้อมทั้งจำนวนของสัทธิวิหาริกประจำปี เป็นบัญชีที่จัดทำตามที่มหาเถรสมาคมกำหนดขึ้น เรียกว่า “บัญชีสัทธิวิหาริก”  หรือ “บัญชี สว.”  โดยจำนวนมี  ๓  คือ

                        บัญชีสัทธิวิหาริกประจำปี  (สว.)

                        บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ในจังหวัด  (สว.)

                        บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ในภาค  (สว.)

            บัญชีแบบ สว.๑   เป็นบัญชีที่พระอุปัชฌาย์เป็นผู้จัดทำขึ้น  โดยให้แยกพระภิกษุบัญชีหนึ่ง  สามเณรบัญชีหนึ่ง  เช่นเดียวกับทะเบียน  จัดกรอกรายการต่าง ๆ ตามแบบบัญชีให้สอดคล้องต้องกันกับหลักฐานในใบสมัคร  ควรทำ ๓ ชุด  เพื่อเก็บเอง ๑ ชุด  เจ้าคณะอำเภอเก็บ ๑ ชุด  และเจ้าคณะจังหวัดเก็บ ๑ ชุด  ให้พระอุปัชฌาย์จัดส่งตาม ลำดับถึงเจ้าคณะอำเภอ ก่อนวันสิ้นเดือน ๙ ของปี  เพื่อเจ้าคณะอำเภอจักได้รวบรวม ส่งเจ้าคณะจังหวัด ก่อนวันกลางเดือน ๑๐ ของปี

          บัญชีแบบ สว.  เป็นบัญชีที่เจ้าคณะจังหวัดจัดนำส่งเจ้าคณะภาค ก่อนวันสิ้นเดือน ๑๐ ของปี

          บัญชีแบบ สว.๓  เป็นบัญชีที่เจ้าคณะภาคจัดนำส่งเจ้าคณะใหญ่ ก่อนวันกลางเดือน ๑๑ ของปี

          แบบบัญชีทั้ง ๓ นี้    บัญชีแบบ สว.๑ นั้น  ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จะต้องเอาใจใส่จัดทำให้ถูกต้อง  และจำต้องจัดทำและส่งให้ถึงเจ้าคณะอำเภอตามกำหนดดังกล่าว  แม้พระอุปัชฌาย์จะดำรงตำแหน่งสูง  เช่น  เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องส่งไปยังเจ้าคณะตำบลเพื่อส่งตามลำดับ  ทั้งนี้    เพราะต้องการให้ได้สถิติในชั้นนั้น ๆ 

 

(ดูแบบประกอบ)

วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438574
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
166
1399
3532
10912
36344
58267
3438574

Forecast Today
1512

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):14

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 57 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.