Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

วิธีขอตั้งวัด

 

          วิธีขอตั้งวัด เป็นวิธีสืบเนื่องมาจากวิธีที่ ๑   ซึ่งเมื่อกรมการศาสนาได้ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดแล้ว  ผู้ได้รับอนุญาตหรือทายาท หรือผู้แทน   จะต้องดำเนินการสร้างวัดโดย

                   (๑)  ต้องสร้างเสนาสนะตามแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาต

                   (๒)  ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

                   (๓)  เมื่อได้สร้างเสนาสนะพอเป็นที่พำนักสงฆ์ได้  ๔ รูป  ต้องดำเนินการขอตั้งวัด

          วิธีและขั้นตอนแห่งการขอตั้งวัดนั้น เป็นวิธีปฏิบัติงานในหลายระดับ เช่นเดียว กับการขออนุญาตสร้าง  พอสรุปได้ดังนี้

          หน้าที่ผู้ขอตั้งวัด

                        (๑)  จัดทำรายงานขอตั้งวัด  โดยมีเอกสารประกอบ  คือ

  1. สำเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด
  2. แผนผังที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด
  3. ภาพถ่ายเสนาสนะและสิ่งก่อสร้างซึ่งแล้วเสร็จ

(๒)  ยื่นคำขอตั้งวัดต่อนายอำเภอท้องที่

          หน้าที่ผู้ปฏิบัติตามลำดับ

                   ตั้งแต่นายอำเภอรับเรื่องจนถึงส่งกรมการศาสนา เช่นเดียวกับวิธีขออนุญาตสร้างวัด

          หน้าที่กรมการศาสนา

                        (๑)  พิจารณาแล้วขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ

                   (๒)  นำเสนอมหาเถรสมาคมขอรับความเห็นชอบ

                   (๓)  เสนอกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา

                   (๔)  ส่งเรื่องกลับและแจ้งให้คณะสงฆ์รับปกครองต่อไป

          หน้าที่ฝ่ายสงฆ์เมื่อตั้งวัดแล้ว

                   (๑)  ขึ้นทะเบียนวัด

                   (๒)  ขอเลขทะเบียนบ้านตามระเบียบทางราชการ

                   (๓)  แต่งตั้งเจ้าอาวาส

                   (๔)  ให้เจ้าของที่ดินโอนที่ดินให้แก่วัด

                   (๕)  ให้ผู้ขออนุญาตโอนสิ่งที่ปลูกสร้างให้แก่วัด

                   (๖)  ให้เจ้าอาวาสบันทึกประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน

 

(ดูแบบรายงานประกอบ)

วิธีขอตั้งวัด

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

002558535
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
158
3071
6383
13150
38923
68372
2558535

Forecast Today
2904

13.31%
24.54%
4.20%
2.73%
0.02%
55.20%
Online (15 minutes ago):41

Your IP:54.167.83.233

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 41 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.