Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๓

การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร

 

          การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร เป็นงานหนึ่งในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติโดยกฎกระทรวง ข้อ ๓   ซึ่งมีความว่า    การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ทำทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และให้เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานที่วัด    หรือจะฝากกรมการศาสนาให้เก็บรักษาไว้ก็ได้

              ตามกฎกระทรวงข้อนี้ ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด เป็นภาระในการจัดทำทะเบียนต่างชนิดและเก็บรักษา คงรวมถึงการจัดทำหนังสือสัญญาใด ๆ และการเก็บรักษาอีกส่วนหนึ่งด้วย การแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดนั้น กรมการ-ศาสนาให้ข้อแนะนำไว้ ๔ อย่าง   โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

                      (๑)   แต่งตั้งไวยาวัจกรเป็นผู้จัดประโยชน์

                      (๒)   แต่งตั้งกรมการศาสนาเป็นผู้จัดประโยชน์

                      (๓)   แต่งตั้งมูลนิธิเป็นผู้จัดประโยชน์

                      (๔)   แต่งผู้จัดประโยชน์เป็นรูปคณะกรรมการจัดประโยชน์

              การแต่งตั้งนั้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร     และต้องระบุภารกิจให้ชัดเจน  ดังนี้

                      (๑)   จะให้จัดประโยชน์ในที่ใด

                      (๒)   จะให้จัดประโยชน์ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด

                      (๓)   จะให้จัดประโยชน์เฉพาะกรณีใด

                      (๔)   และเหตุประการใดบ้างที่ให้ขออนุมัติเจ้าอาวาสก่อนจะทำการ

              ผู้จัดประโยชน์ของวัด    ย่อมมีหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของวัด คือ

                      (๑)   ทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์   

                      (๒)   ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัย 

                      (๓)   หนังสือสัญญาเช่าและหนังสือสัญญาอยู่อาศัย

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003260761
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
185
2213
7763
16785
51073
71570
3260761

Forecast Today
2328

10.56%
30.44%
3.62%
2.37%
0.02%
52.98%
Online (15 minutes ago):38

Your IP:34.203.245.76

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 278 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.