จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒
พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๐
ตากฟ้านครสวรรค์๙๙
จองคำลำปาง๙๐
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๗
พิชโสภารามอุบลราชธานี๗๒
บางนาในวัดบางนาใน๖๓
ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๕
๑๐หนองแวงขอนแก่น๕๓
๑๑บัวขวัญนนทบุรี๔๖
ธาตุขอนแก่น๔๖
๑๒สุทธิวารีจันทบุรี๔๔
๑๓สามพระยาวัดสามพระยา๔๒
๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๑
๑๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๔๐
๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๙
๑๗จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๓๔
๑๘อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๓
พระพุทธบาทสระบุรี๓๓
๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒
ท่าตอนเชียงใหม่๓๒
พระธาตุช่อแฮแพร่๓๒
พิกุลทองสิงห์บุรี๓๒
๒๐จากแดงสมุทรปราการ๒๙
๒๑พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๘
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘
๒๒สวนหงส์สุพรรณบุรี๒๗
๒๓ศรีโคมคำพะเยา๒๕
พระบาทมิ่งเมืองแพร่๒๕
ชัยมงคลชลบุรี๒๕
๒๔นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๔
ชัยศรีขอนแก่น๒๔
มหาธาตุยโสธร๒๔
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๔
๒๕หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๓
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๓
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๓
๒๖ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๒
กลางบุรีรัมย์๒๒
๒๗ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๑
๒๘บางไผ่นนทบุรี๒๐
๒๙พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๙
๓๐บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๘
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๘
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๘
หนองกุงขอนแก่น๑๘
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา๑๘
๓๑ชัยฉิมพลีคณะเขตบางแค๑๗
บูรพารามใต้ยโสธร๑๗
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๗
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๗
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๗
ธาตุทองวัดธาตุทอง๑๗
๓๒ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๖
ขันเงินชุมพร๑๖
ศรีวิชัยวนารามเลย๑๖
๓๓โพธิ์ทองขอนแก่น๑๕
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๕
พระธาตุพนมนครพนม๑๕
ศาลานครราชสีมา๑๕
ฝั่งหมิ่นเชียงราย๑๕
โพธารามนครสวรรค์๑๕
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๕
อมรคีรีคณะเขตบางพลัด๑๕
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๕
๓๔ละหารนนทบุรี๑๔
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๔
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๔
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๔
๓๕หนองเป็ดอุบลราชธานี๑๓
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี๑๓
ชัยพรหนองคาย๑๓
มหาพุทธารามศรีสะเกษ๑๓
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร๑๓
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๓
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๓
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๓
๓๖เปรมประชาปทุมธานี๑๒
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๒
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๒
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๒
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)๑๒
พระธาตุแช่แห้งน่าน๑๒
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๒
พายัพนครราชสีมา๑๒
เขียนเขตปทุมธานี๑๒
๓๗พระงามนครปฐม๑๑
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี๑๑
ไผ่ดำสิงห์บุรี (ธ)๑๑
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่๑๑
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๑
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๑
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
พระสิงห์เชียงราย๑๑
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๑
ปัญญานันทารามปทุมธานี๑๑
บ้านขุนเชียงใหม่๑๑
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)๑๑
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๑
๓๘สันต้นผึ้งเชียงราย๑๐
สะแกนครราชสีมา๑๐
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๐
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๐
ลุ่มระยอง๑๐
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น๑๐
หัวคู้สมุทรปราการ๑๐
หัวช้างลพบุรี๑๐
ดอนขวางนครราชสีมา๑๐
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๐
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๐
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๐
บึงนครราชสีมา๑๐
๓๙สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
ศรีชมชื่นอุดรธานี
มงคลทับคล้อพิจิตร
มีชัยท่าหนองคาย
สระเกศวัดสระเกศ
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
โคกกะเทียมลพบุรี
ท่าหลวงพิจิตร
พญาภูน่าน
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
๔๐พราหมณีนครนายก
ศรีจันทร์เลย
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
นอกชลบุรี
สะเดาบุรีรัมย์
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ไพรีพินาศชัยภูมิ
กลางกาฬสินธุ์
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย
ร่องซ้อแพร่
๔๑โพธิ์นครราชสีมา
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
โพธิ์ชัยหนองคาย
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
กะพังสุรินทร์ตรัง
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
ไร่ขิงนครปฐม
ศรีษะเกษหนองคาย
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
วังสะพุงพัฒนารามเลย
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ศรีเอี่ยมคณะเขตพระโขนง-บางนา
อัมพวันหนองคาย
ไชโยอ่างทอง
มหาธาตุเพชรบูรณ์
เมธังกราวาสแพร่
พระสิงห์เชียงใหม่
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
จอมมณีหนองคาย
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
ยานนาวาวัดยานนาวา
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
สระมณีอุดรธานี
๔๒เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
บุพพารามเชียงใหม่
มณีวนารามอุบลราชธานี
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ไชยมงคลอุบลราชธานี (ธ)
ศรีชมชื่นหนองคาย
บางสะพานพิษณุโลก
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
บกน้อยยโสธร
ด่านประชากรชุมพร
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บัวงามราชบุรี
เรืองยศสุทธารามวัดราชสิงขร
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เขาวังราชบุรี
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
๔๓เสนหานครปฐม (ธ)
กลางร้อยเอ็ด
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
เก่าโบราณชลบุรี
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
หนองหอยราชบุรี
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ม่วงคณะเขตบางแค
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
มีชัยทุ่งหนองคาย
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
บุญญฤทธยารามชลบุรี
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
คีรีวันต์นครราชสีมา
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ห้วยจระเข้นครปฐม
ศรีสุมังคล์หนองคาย
คลองละมุงอุตรดิตถ์
ม่วงชุมสิงห์บุรี
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
สหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
ทุ่งพร้าวเชียงราย
เนินพระระยอง
อนงคารามวัดอนงคาราม
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
๔๔โกเสยเขตหนองคาย
สว่างสุวรรณารามนครพนม
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
คีรีวงศ์นครสวรรค์
นครสวรรค์นครสวรรค์
นางนองวัดราชโอรสาราม
ดงลานแพร่
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
ท่ามะโอลำปาง
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
ยางคณะเขตสวนหลวง
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
เจดีย์งามเชียงใหม่
คูหาสวรรค์พัทลุง
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
น้ำตกกาญจนบุรี
อุทัยทิศมหาสารคาม
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
หนองม่วงไข่แพร่
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
มหาธาตุราชบุรี
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ยอดแก้วหนองคาย
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
พระแก้วเชียงราย
ประโดกนครราชสีมา
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เจ็ดยอดเชียงใหม่
วารีสารเลย
ศรีใครอำนาจเจริญ
สุวรรณมงคลตราด
ศรีบุญเรืองเลย
เกษมสุขมุกดาหาร
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ร่องฟองแพร่
๔๕วิชิตสังฆารามภูเก็ต
เขาขี้เหล็กสระบุรี
ปรีดารามนครปฐม
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ทองบนวัดยานนาวา
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
หนองไม้ตายยโสธร
ปากห้วยแพร่
บัวลอยสระบุรี
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
ศาลาลำดวนสระแก้ว
ศรีนวลขอนแก่น
ท่ากระท้อนตราด
จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวรารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
มณเฑียรเชียงใหม่
สามัคคีมหาสารคาม
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ไทรใต้นครสวรรค์
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
ปากน้ำอุบลราชธานี
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
ไตรภูมิหนองคาย
แสงสวรรค์นครสวรรค์
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ก้อน่าน
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
หนองบัวสุรินทร์
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
ศรีประวัตินนทบุรี
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
ดงคำอุดรธานี
บุญยืนน่าน
พระธาตุดอยกองมูแม่ฮ่องสอน
กลางขอนแก่น
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
อำนาจอำนาจเจริญ
บางรักใหญ่นนทบุรี
เมืองคงศรีสะเกษ
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
คลองหาดสระแก้ว
ศรีนครารามอุดรธานี
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ยางน้อยอุบลราชธานี
อุดมธานีนครนายก
โพธิ์ทองอุตรดิตถ์
พิกุลทองนนทบุรี
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
เทียนถวายปทุมธานี
น้ำวิ่งเพชรบูรณ์
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
ชัยมงคลสงขลา
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
โพธิสมภารหนองคาย
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
๔๖เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น
ศิรินทราวาสอุดรธานี
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
มณีบรรพตตาก
กลางสุรินทร์
เซิดสำราญชลบุรี
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
โกรกกรากสมุทรสาคร
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
วังกลมพิจิตร
อุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
สว่างวงษ์นครสวรรค์
คู้บอนคณะเขตมีนบุรี
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
บูรพาสกลนคร
โพธารามพะเยา
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
บางอำพันธ์ชัยภูมิ
ป่าเลไลยก์เลย
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
กวิศรารามลพบุรี
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
ขจรรังสรรค์ภูเก็ต
ศรีชุมแพร่
ศรีบัวบางหนองคาย
ต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
โพธิ์งามชัยนาท
ศรีดอนคำแพร่
คลองเตยนอกคณะเขตสวนหลวง
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
กุฏยารามตรัง
หนองทางบุญสระบุรี
ทุ่งกวาวแพร่
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
ชัยมงคลสระแก้ว
ลำดวนหนองคาย
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
เวฬุวันอุบลราชธานี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
บ้านโป่งราชบุรี
นครบาลชัยภูมิ
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
หลวงเพ็ญอุดรธานี
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ใหม่จันทบุรี
ถาวรวัฒนาใต้กำแพงเพชร
ดอนดีแพร่
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
ศรีบัวบานหนองคาย
ป่าโพนงามหนองคาย
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ศรีมงคลอุบลราชธานี
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
เมืองมางเชียงใหม่
ศรีมงคลใต้มุกดาหาร
นาแหลมเหนือแพร่
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศรีชุมพรอุดรธานี
จอมแจ้งขอนแก่น
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
ครุในสมุทรปราการ
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
แจ้งเจริญดอนชลบุรี
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
นาคกลางวัดนาคกลาง
ทองในคณะเขตสวนหลวง
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
หนองโจดนครราชสีมา
ชัยมงคลแพร่
ศรีภูกระดึงเลย
แพรกษาสมุทรปราการ
หนองโว้งสุโขทัย
เขาตะเคราเพชรบุรี
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
บ่อทับใต้อุทัยธานี
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
สังฆารามสุโขทัย
เชตวันแพร่
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
ศรีโลหะราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
๔๗ถนนงามกำแพงเพชร
ไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
หนองบัวกาฬสินธุ์
ปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
แม่คำเชียงราย
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
หัวข่วงแพร่
บางปลานครปฐม
โพธิ์ศรีหนองคาย
เมืองสาตรหลวงเชียงใหม่
ท่าช้างสุพรรณบุรี
พุทไธศวรรย์พระนครศรีอยุธยา
ศิลาเขตอุดมหนองคาย
สมรโกฏินนทบุรี
ยางสุพรรณบุรี
สันคือวัดคฤหบดี
เกาะแรตนครปฐม
ป่าวังชะโอนกำแพงเพชร
นวราษฎร์น่าน
ทุ่งสมอกาญจนบุรี
ห้วยบงลำพูน
เหล่ามีชัยหนองคาย
ท่าสว่างร้อยเอ็ด
สังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
มหาธาตุนครพนม
มหาธาตุชัยนาท
ศรีษะทองนครปฐม
สระแก้วสระแก้ว
หนองโสมงนครราชสีมา
บุปผารามวัดบุปผาราม
มะขามเรียงสระบุรี
ปากน้ำนนทบุรี
สันเจดีย์ลำพูน
อัมพวนารามพัทลุง
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
กลางลพบุรี (ธ)
ศรีบุญเรืองน่าน
ป่าจันทวนารามยโสธร
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
ตองปุลพบุรี
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ท่าสว่างบุรีรัมย์
อัมพวันแพร่
ไชยชุมพลขนะสงครามกาญจนบุรี
แสนฝางเชียงใหม่
สำโรงใต้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สูงเม่นแพร่
ประชุมโยธีพังงา
ท่าราบสระบุรี
บางพูดนอกนนทบุรี
หลวงอุบลราชธานี
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านจอกนครราชสีมา
สัมพันธ์วงศ์วัดสัมพันธ์วงศ์
ศรีบุญเรืองสกลนคร
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
ดอนรักสงขลา (ธ)
ลูกแกกาญจนบุรี
แจงร้อนคณะเขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ครุนอกสมุทรปราการ
สามกอพระนครศรีอยุธยา
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
อุทัยโนนเขวากาฬสินธุ์
สวนแก้วนนทบุรี
โคกคอนอินทร์เจริญธรรมนครราชสีมา
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
สัมฤทธิบุญแพร่
เมืองรามน่าน
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ป้อมเพชรบุรี
ในกลางเพชรบุรี
พระธาตุบังพวนหนองคาย
เชี่ยวโอสถนครนายก
ตราชูวนารามขอนแก่น
บ้านอ่างจันทบุรี
ทัพคล้ายอุทัยธานี
ต้นสนเพชรบุรี
สำนักกะท้อนระยอง
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
วังคีรีน่าน
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
ขี้เหล็กลำพูน
บางโฉลงในสมุทรปราการ
เทพอาวาสราชบุรี
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
ในสองวิหารสมุทรปราการ
โพธิ์ชัยพฤกษ์หนองคาย
โคกกลางบุรีรัมย์
ชัยชุมพลนครศรีธรรมราช
อินทารามวัดอินทาราม
ดอนมูลแพร่
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
สระแก้วนครราชสีมา
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
แสงดาวน่าน
ดอกสร้อยสงขลา
ลำโพนนทบุรี
ใหม่จำปาทองลพบุรี
สระเกศเพชรบูรณ์
สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
บุญรอดธรรมารามวัดหัวลำโพง
แสงบูรพาสุรินทร์
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ทุ่งกระบ่ำกาญจนบุรี
ใหม่ธงชัยกำแพงเพชร
มงคลศิลาคุณหนองคาย
ส้มเกลี้ยงนนทบุรี
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
ใหม่สามัคคีสระบุรี
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
ฤกษ์หร่ายสามัคคีกำแพงเพชร
ห้วยไคร้หลวงเชียงราย
ประทุมทายการามนครศรีธรรมราช
กุมภประดิษฐ์หนองคาย
โลกโมฬีเชียงใหม่
ทุ่งหวังตรัง
ราษฎร์บำเพ็ญพระนครศรีอยุธยา
ปราสาททองสุพรรณบุรี
ดาวดึงษ์ปทุมธานี
โกสินารายน์ราชบุรี
สระแก้ววารีรามสกลนคร
จำปาวัดดาวดึงษาราม
เขาสะพายแร้งกาญจนบุรี
บุ่งนครราชสีมา
ท่าบัวทองพิจิตร
ศาลเจ้าไก่ต่อนครสวรรค์
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
พังตรุกาญจนบุรี
สิงห์วัดราชโอรสาราม
หนองหัวฟานนครราชสีมา
นาแคนครราชสีมา
ราษฎร์บำรุงสุพรรณบุรี
หนองกะขะชลบุรี
สระตะเฆ่นครราชสีมา
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ชินวรารามปทุมธานี
อัมพวันปราจีนบุรี
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ดอนสะแกนนทบุรี
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
ควรแร่พัทลุง
วังม่วงสระบุรี
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
โพธสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
เพชรวราราม(ธ)เพชรบูรณ์ (ธ)
ดงพลับนครสวรรค์
ท่อสมานแพร่
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
วังขุมเงินเชียงใหม่
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
ภูมินทร์น่าน
โคกสูงสงขลา
โคกเครือมหาสารคาม
มะเดื่อนนทบุรี
ด้ามพร้าอุบลราชธานี
โพรงมะเดื่อนครปฐม
ใหม่นารีนครราชสีมา
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สว่างอารมณ์สกลนคร
เนินบุญญารามชลบุรี
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
ราษฎร์นิยมวัดบวรนิเวศวิหาร
ปากบางกาญจนบุรี
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
ปากอ่าวบางตะบูนเพชรบุรี
พิชัยสงครามพระนครศรีอยุธยา
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
เขาแดงตกพัทลุง
ไร่ดอนเพชรบุรี
หนองบัวรองนครราชสีมา
โพธิ์สมภรณ์อุดรธานี (ธ)
หนองบัวน่าน
ประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ลักษณารามเพชรบุรี
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ราษฎร์บำรุงอุดรธานี
ราษฎร์บูรณะสมุทรปราการ
เขาวงกตรุจิวงศารามจันทบุรี
วิเวกวรารามตราด
สุวรรณารามหนองคาย
ชัยชนะสงครามวัดยานนาวา
ชัยมงคลอ่างทอง
บางกระเบาปราจีนบุรี
เจดีย์น่าน
บ่อตะกั่วพุทธารามนครปฐม
ทาศาลาลำพูน
ป่านันทิกวันขอนแก่น
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อาจาโรรังสีสกลนคร (ธ)
แสงเกษมอุบลราชธานี
อนาลโยทิพยารามพะเยา
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
ท่าช้างชัยนาท
ทรงศิลาชัยภูมิ
คลองส่งน้ำนครราชสีมา
บรมสถลวัดยานนาวา
วิจิตรการนิมิตรคณะเขตภาษีเจริญ
นาบุญแพร่
สลุดสมุทรปราการ
กระดึงทองบุรีรัมย์
แหลมมะขามตราด
นาเหลืองนอกน่าน
โพนข่าเลย
ฉางปทุมธานี
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
ศรีฐานปิยารามเพชรบูรณ์
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
ต้นไคร้แพร่
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
เวฬุวันร้อยเอ็ด
ทรายมูลเมืองเชียงใหม่
ทับคล้อพิจิตร
สามัคคีธรรมพังงา
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
โคกสะอาดสระบุรี
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
ราชประดิษฐวัดบวรนิเวศวิหาร
ตะโหมดพัทลุง
สุทธาวาสหนองคาย
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
สวนดอกเชียงใหม่
ควนสบายกระบี่
อู่ทองสุพรรณบุรี
บางนางเกรงสมุทรปราการ
มณีศรีมหาธาตุพังงา
เจริญศิลป์สกลนคร (ธ)
สุบรรณารามนครสวรรค์
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
แม่สลองในเชียงราย
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
ซับไม้แดงใหม่เพชรบูรณ์
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
ไสกระดานเพชรบุรี
สีสุกวัดราชโอรสาราม
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา
เจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
หนองลานกาญจนบุรี
เขาบุญมีดารามชลบุรี
ทองหลางนครราชสีมา
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
ทำเลทองปทุมธานี
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
ป่าประดู่ระยอง
เขาพุทธโคดมชลบุรี
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
ศรีคุณเมืองเลย
เอราวัณพัฒนารามเลย
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
เกียรติแก้วศรีสะเกษ
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ
ร้องเข็มแพร่
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ป่าศิวิลัยนครพนม (ธ)
หนองหงส์จันทบุรี
ปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
ธงน้อยน่าน
ป่าพัฒนาพรหนองคาย
นพวงศารามปัตตานี (ธ)
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
สหราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
หนองแวงนครราชสีมา
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
หนองปลิงนครสวรรค์
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
จันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
ต้นสนอ่างทอง
เมืองยะลายะลา
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
ชัยมงคลเชียงใหม่
บางลำพูเพชรบุรี
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
บ้านบอนหนองคาย
ศีรษะทองนครปฐม
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
ลำบัวสุพรรณบุรี
โนนสวรรค์เลย
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ราชสิงขรราชสิงขร
บูรพ์นครราชสีมา
ท่าเดื่อสระบุรี
พระพุทธฉายสระบุรี
พิทักษ์โสภณปราจีนบุรี
ดอนมูลน่าน
ดอนสามง่ามกาญจนบุรี
ดอนยอนครปฐม
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
วังเลียงแพร่
สวนพลูวัดหัวลำโพง
แม่จอกแพร่
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
นาเหลืองในน่าน
โคกแย้มพัทลุง
กำแพงบางจากวัดปากน้ำ
สะแล่งแพร่
ป่านาแกยโสธร
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
บางเคียนวิเชียรฉายพระนครศรีอยุธยา
ท่าพูดนครปฐม
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
เมืองกายเชียงใหม่
แก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
สวนดอกลำปาง
โพธิ์งามหนองคาย
เตยนนทบุรี
มหาวนารามอุบลราชธานี
ปลาเดิดศรีสะเกษ
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ช่องลมชลบุรี
โพธิ์ศรีอุดรธานี
แก่งคอยสระบุรี
ชุมพรรังสรรค์ชุมพร
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ถ้ำเขาชะอางค์กาญจนบุรี
กระบี่น้อยกระบี่
ป่าเทพเจริญธรรมขอนแก่น
ไพรบึงศรีสะเกษ
กู้นนทบุรี
ศรีสำราญราษฏร์บำรุงสมุทรสาคร
กุดตาดำนครราชสีมา
พระธาตุช้างค้ำน่าน
ม่วงใหม่น่าน
เกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาคร
ปางหมูแม่ฮ่องสอน
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
ทรงธรรมวรวิหารสมุทรปราการ
สุขไพรวันระยอง
โชคอำนวยพรหนองคาย
หนองม่วงกาญจนบุรี
ด่านเกวียนนครราชสีมา
ศรีภูมิมาลำปาง
ศรีเรืองบุญนนทบุรี
มหาวงษ์สมุทรปราการ
สว่างอารมณ์ปราจีนบุรี
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
วังตะกูนครปฐม
หนองเส้งลำพูน
บางด้วนนอกสมุทรปราการ
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
เมืองยะลา
ทุ่งโห้งใต้แพร่
พะไลนครราชสีมา
เทพรังสรรค์บุรีรัมย์
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
สวนตาลน่าน
เทพปูรณารามวัดบพิตรพิมุข
สันติพลารามพิจิตร
อโศการามกาฬสินธุ์
หงษ์ดาราวาสสระบุรี
โพธิ์พระนครศรีอยุธยา
น้อยโพธิ์คำนครพนม
ปากน้ำวัดหัวลำโพง
เสาธงนอกสมุทรปราการ
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
อมรินทรารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม