จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖
จองคำลำปาง๑๒๐
บัวขวัญนนทบุรี๘๒
ตากฟ้านครสวรรค์๗๒
พระธรรมกายปทุมธานี๖๐
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๕๙
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๑
มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๐
ชัยศรีขอนแก่น๔๗
๑๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๔
บ้านขุนเชียงใหม่๔๔
๑๑ศรีบุญเรืองเลย๔๓
ไพรีพินาศชัยภูมิ๔๓
๑๒บางนาในวัดบางนาใน๔๒
๑๓ทรงศิลาชัยภูมิ๓๘
๑๔ชัยมงคลชลบุรี๓๗
แสนสุขวัดแสนสุข๓๗
๑๕จากแดงสมุทรปราการ๓๕
ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕
๑๖หัวคู้สมุทรปราการ๓๔
สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๔
๑๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๓๓
๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒
๑๙เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๓๑
เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๑
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๑
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๓๑
๒๐พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๐
สวนหงส์สุพรรณบุรี๓๐
สามพระยาวัดสามพระยา๓๐
๒๑ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๙
๒๒ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๘
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๒๘
๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๗
๒๔ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๒๖
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๖
๒๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๕
วารินทรารามอุบลราชธานี๒๕
๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๒๔
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๒๔
๒๗บูรพารามใต้ยโสธร๒๓
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๓
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๓
๒๘ศรีนครารามอุดรธานี๒๒
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๒
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล๒๒
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)๒๒
๒๙สวนดอกเชียงใหม่๒๑
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๑
ศรีวิชัยวนารามเลย๒๑
๓๐อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๐
ศรีชมชื่นอุดรธานี๒๐
ตรีสวัสดิ์วนารามเลย (ธ)๒๐
พิกุลทองสิงห์บุรี๒๐
พระธาตุพนมนครพนม๒๐
๓๑สระมณีอุดรธานี๑๙
พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙
สายทองหนองบัวลำภู๑๙
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๙
อมรคีรีวัดอมรคีรี๑๙
ป่าอัมพวันอุดรธานี๑๙
๓๒สุทธิวารีจันทบุรี๑๘
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ๑๘
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๘
ศรีใครอำนาจเจริญ๑๘
๓๓พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๗
ศิริมงคลอุดรธานี๑๗
๓๔ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๖
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๖
วิชิตสังฆารามภูเก็ต๑๖
เขียนเขตปทุมธานี๑๖
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข๑๖
โพนชัยเลย๑๖
พระพุทธบาทสระบุรี๑๖
๓๕พระสิงห์เชียงราย๑๕
โคกกะเทียมลพบุรี๑๕
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี๑๕
ยานนาวาวัดยานนาวา๑๕
พญาภูน่าน๑๕
๓๖ดอนไชยตาก๑๔
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๔
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๔
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๔
๓๗ขันเงินชุมพร๑๓
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๓
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่๑๓
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๓
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๓
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๓
บ้านผือสุรินทร์๑๓
๓๘ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๒
บึงนครราชสีมา๑๒
คลองเตยในวัดคลองเตยใน๑๒
สะแกนครราชสีมา๑๒
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๒
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู๑๒
พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๒
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี๑๒
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๒
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์๑๒
๓๙วังสมบูรณ์สระแก้ว๑๑
ศาลานครราชสีมา๑๑
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส๑๑
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา๑๑
๔๐สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๐
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา๑๐
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๐
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา๑๐
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๑๐
สระบัวอุดรธานี๑๐
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๐
ศรีโคมคำพะเยา๑๐
สุวรรณารามหนองบัวลำภู๑๐
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๐
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๐
มัชฌิมบุรีอุดรธานี๑๐
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๑๐
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา๑๐
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามเชียงใหม่๑๐
สัตหีบชลบุรี๑๐
๔๑ราชสิงขรวัดราชสิงขร
อนงคารามวัดอนงคาราม
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
เนินพระระยอง
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
มหาธาตุยโสธร
ไร่ขิงนครปฐม
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
บางบอนคณะเขตบางบอน
กลางบุรีรัมย์
รัตนคูหา (ถ้ำผาแชง)อุดรธานี
๔๒ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
ธาตุทองวัดธาตุทอง
ลุ่มระยอง
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
เทพสิงหารอุดรธานี
หนองเป็ดอุบลราชธานี
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เขาพุทธโคดมชลบุรี
ธาตุขอนแก่น
มหาธาตุเพชรบูรณ์
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
คีรีวันต์นครราชสีมา
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
โคเขตตารามอุดรธานี
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
พระงามนครปฐม
หนองหงส์จันทบุรี
ศรีกลมประชาสามัคคีหนองบัวลำภู
โพธิ์นครราชสีมา
๔๓บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
บัวถนนบุรีรัมย์
มณีวนารามอุบลราชธานี
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
แจ้งสว่างอุบลราชธานี
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
สระเกศวัดสระเกศ
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
สุวรรณาวาสมหาสารคาม
ชัยสามหมอชัยภูมิ
พายัพนครราชสีมา
โพธิ์ทองขอนแก่น
หนองแวงขอนแก่น
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ป่าโคกดินแดงมหาสารคาม
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
บางปรือตราด
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
๔๔ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
มัชฌิมภูมิตรัง
ท่าตอนเชียงใหม่
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
สังฆารามสุโขทัย
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
อรัญญวิเวกบึงกาฬ
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
ศาลาลอยนครราชสีมา
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
จันทรารามอุดรธานี
โคกท่าเจริญชลบุรี
ญาณเวศกวันนครปฐม
แพรกษาสมุทรปราการ
ยางคณะเขตสวนหลวง
สุคนธารามพระนครศรีอยุธยา
กลางร้อยเอ็ด
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
โชติรสธรรมากรบึงกาฬ
๔๕อุบลวนารามนนทบุรี
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
ร่อนนานครศรีธรรมราช
ตาลเรียงขอนแก่น
ภูจวงอุทัยธานี
ปากน้ำอุบลราชธานี
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ป่าหนองดินดำชัยภูมิ
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
พระธาตุแช่แห้งน่าน
สว่างใต้กาฬสินธุ์
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
สะตือพระนครศรีอยุธยา
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
อมรินทรารามสุรินทร์
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
ห้วยจระเข้นครปฐม
สว่างสุวรรณารามนครพนม
ถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานี
นางนองวัดราชโอรสาราม
โพธิคุณตาก
หนองกระดูกเนื้อนครสวรรค์
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
ศิรินทราวาสอุดรธานี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บางไผ่นนทบุรี
๔๖บ้านอ้นร้อยเอ็ด
แม่คำเชียงราย
ยางตลาดยโสธร
ทองบนวัดยานนาวา
มหาสอนลพบุรี
ปรีดารามนครปฐม
โคกสมานคุณสงขลา
นอกชลบุรี
อรัญญวาสีหนองคาย (ธ)
สามัคคีชัยขอนแก่น
โนนติ้วศรีสะเกษ
ไทรเหนือนครสวรรค์
หนองบัวศรีสะเกษ
ธรรมามูลชัยนาท
สร้างถ่อนอกอำนาจเจริญ
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ศรีสว่างอรุณอุดรธานี
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
มหาวนารามอุบลราชธานี
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
เหล่าอ้อยสระแก้ว
บางสะพานพิษณุโลก
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ต้นสนเพชรบุรี
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
สมรโกฏินนทบุรี
โพธิ์งามชัยนาท
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ศรีประวัตินนทบุรี
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
สุวรรณมงคลตราด
มหาธาตุราชบุรี
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
มะม่วงหมู่สงขลา
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ระกาศรีสะเกษ
ธาราวดีนครศรีธรรมราช
ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
ศรีโสดาเชียงใหม่
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
ประดู่สมุทรสงคราม
ละหารนนทบุรี
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
น้อยนางหงษ์วัดอมรคีรี
สวนดอกลำปาง
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
หนองหอยราชบุรี
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
๔๗ป่าศรีวิชัยหนองบัวลำภู (ธ)
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
เขาถ้ำชลบุรี
มงคลทับคล้อพิจิตร
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
ธาตุโพธิ์ชัยอุดรธานี
โกรกพระใต้นครสวรรค์
บางเตยคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เทพสรธรรมารามปทุมธานี (ธ)
ศรีสวาทอุดรธานี
วชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
บุพพารามเชียงใหม่
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
กลางกาฬสินธุ์
สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
สันติวนารามเลย
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
สีสุกวัดราชโอรสาราม
ครุในสมุทรปราการ
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
ซอยสองจันทบุรี
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
ทับคล้อพิจิตร
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าประชาสามัคคีศรีสะเกษ (ธ)
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
จอมมณีหนองคาย
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ศรีสะอาดอุดรธานี
บ้านโภชน์เพชรบูรณ์
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
ศรีสุมังคลารามเลย
เนินสุทธาวาสชลบุรี
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
สำโรงเกียรติศรีสะเกษ
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
สายไหมปทุมธานี
สว่างคงคากาฬสินธุ์
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
ดอนขวางนครราชสีมา
สะพานคณะเขตคลองเตย
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
นาหุบนครสวรรค์
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
กลางลพบุรี (ธ)
ศรีอุดมอุบลราชธานี
สามพร้าวอุดรธานี
พระโตอุบลราชธานี
ไตรภูมินครพนม
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
โกรกกรากสมุทรสาคร
สามัคคีนครราชสีมา
เม็งรายมหาราชเชียงราย
ท่าหลวงพิจิตร
เก่าโบราณชลบุรี
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
บางนานนทบุรี
พระประโทณเจดีย์นครปฐม
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ชัยมงคลสงขลา
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
๔๘เจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
พระแก้วเชียงราย
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
เขากำแพงสุพรรณบุรี
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
วารีสารเลย
ป่าประดู่ระยอง
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
บ่อพุทธารามสุราษฎร์ธานี
บางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)
เนรัญชรารามเพชรบุรี (ธ)
ดอกเอื้องเชียงใหม่
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ศาลาลอยสุรินทร์
ศรีถ้อยเชียงราย
พระธาตุช่อแฮแพร่
ปากน้ำนนทบุรี
โพนงาม (บูรพาภิรมย์)สกลนคร
สระแก้ววารีรามสกลนคร
ไร่เหนือเพชรบูรณ์
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
ชายคลองพัทลุง
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
ดอนมะกอกนครปฐม
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
หนองโจดนครราชสีมา
ศาลาลำดวนสระแก้ว
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
พระมหาธาตุสุราษฎร์ธานี
นิโครธารามพัทลุง
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
สว่างมีชัยบึงกาฬ
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
หนองกุงขอนแก่น
ทรงธรรมพิจิตร
โพธิ์ศรีธรรมารามเพชรบูรณ์
บางปิ้งสมุทรสาคร
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
ป่าศรีภูทอกเลย
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
วังสะพุงพัฒนารามเลย
สิงห์สุทธาวาสสิงห์บุรี
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
บ้านเหล่าเสนศรีสะเกษ
ใหม่พระยาทำชลบุรี
อัมพวนารามพัทลุง
ตะปันนครราชสีมา
กลางสมุทรปราการ
โพธิ์ชัยอุดรธานี
โพธารามนครสวรรค์
หนังวัดราชโอรสาราม
เวฬุวนารามราชบุรี
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
บ่อนนทบุรี
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
ม่วงนครราชสีมา
บ้านชุ้งสระบุรี
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
ดงสักกาญจนบุรี
โสนน้อยสระแก้ว
ศรีคุณเมืองเลย
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
มิ่งเมืองพัฒนารามขอนแก่น
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
เขาวังราชบุรี
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
กู้นนทบุรี
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
เลียบน้ำไหลชัยภูมิ
ดอนใหญ่ปทุมธานี
ทับไทรจันทบุรี
ทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
อำนาจอำนาจเจริญ
พระพุทธฉายสระบุรี
เจ้าอามคณะเขตบางกอกน้อย
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
ศรีอ้วนลำปาง
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
ร่ำเปิงเชียงใหม่
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
พยอมชลบุรี
ทุ่งยาวพัทลุง
บางแก้วฉะเชิงเทรา
เขาค้อพัฒนารามเพชรบูรณ์
สุวรรณเสวริยารามอ่างทอง
พระธาตุหนองสามหมื่นชัยภูมิ
อุโบสถเชียงใหม่
สวนป่านนครศรีธรรมราช (ธ)
ธาตุมหาชัยนครพนม
ท่าบ่อร้อยเอ็ด
คันลัดสมุทรปราการ
ไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
ไตรภูมิบึงกาฬ
กระโจมทองสมุทรสาคร
คอกช้างยะลา
โนนสะเคียนสกลนคร
สุวรรณุทการามอุดรธานี
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
โคนอนวัดปากน้ำ
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ปาลิไลยวันชลบุรี
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
จันทารามวัดอินทาราม
ใหญ่สมุทรปราการ
บ่อลูกรังสระแก้ว
บางช้างเหนือนครปฐม
สะพานนครราชสีมา
ปาโมกข์พังงา
เหล่าฮกร้อยเอ็ด
ลำบัวพระนครศรีอยุธยา
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ศรีภูมิเพชรบูรณ์
สุวรรณคณานุสรณ์พะเยา
ไชยสถานเชียงราย
สระแก้วอุดรธานี
สะพานคำสกลนคร
ไชยคำอำนาจเจริญ
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
กำแพงแสนนครปฐม
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
โบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
สระแก้วขอนแก่น
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
ยางน้อยอุบลราชธานี
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
เซกาเจติยารามบึงกาฬ
ธัญญะผลปทุมธานี
๔๙บุญยืนน่าน
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
ดอนโฆสิตารามสมุทรสาคร
หนองปรูนครราชสีมา
กวิศรารามลพบุรี
ธรรมโชติสมุทรสาคร
ธาตุศรีสมพรสกลนคร
ใหม่วังสีมาเพชรบูรณ์
เปรมประชาปทุมธานี
บ้านพร้าวนครราชสีมา
สว่างอารมณ์อุดรธานี
วังน้ำขาวนครปฐม
ศรีบุญเรืองสกลนคร
ตะกูชัยนาท
ไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
สิมนาโกกาฬสินธุ์
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
ยางพิษณุโลก
รวกสุทธารามวัดชัยฉิมพลี
ท่าเรียบบุรีรัมย์
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
หิรัญรูจีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
สันฐานลำปาง
ไตรมารคสถิตวัดราชสิงขร
วังหินวัดดาวดึงษาราม
โนนสว่างอารมณ์เพชรบูรณ์
เสนหานครปฐม (ธ)
ร้องเม็งเชียงใหม่
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
ราษฏร์บำรุงเพชรบุรี (ธ)
ป่าอภัยวันนครราชสีมา
ใหญ่อินทารามชลบุรี
บ้านเวาะศรีสะเกษ
บึงครอบศรัทธารามสุโขทัย
โพธิ์สำราญสิงห์บุรี
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
บ้านเปียงเชียงใหม่
ตากองสระกลางบุรีรัมย์
มงคลสุทธาวาสพังงา
กลางเหนือสมุทรสงคราม
เขาแก้วสระบุรี
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ประโดกนครราชสีมา
คลองละมุงอุตรดิตถ์
สลุดสมุทรปราการ
โพธิ์ชลบุรี
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ประชาบำรุงมหาสารคาม (ธ)
บ้านสวนพัทลุง
เขาเข็มทิศเพชรบูรณ์
โพรงมะเดื่อนครปฐม
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
ม่วงชุมเพชรบูรณ์
เคลือวัลย์วัดบุปผาราม
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
ดอนมูลแพร่
ขุนนาคนครราชสีมา
อัมพวันสิงห์บุรี
พลับพลาชัยเพชรบุรี
ศรีบุญเรืองเพชรบูรณ์
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
หนองใหญ่นครราชสีมา
ท่าหลวงบนจันทบุรี
เลียบเลย
น้ำตกกาญจนบุรี
อุทยารามสมุทรสาคร
ศรีโสภณอุดรธานี
เจษฎารามสมุทรสาคร
สามัคคีสุทธาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
สระปทุมนครสวรรค์
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
อินทรารามนครปฐม
ต้นธงชัยลำปาง
ราษฎร์เจริญสระบุรี
ฝายหินเชียงใหม่
เกาะวังไทรนครปฐม
เขื่อนเพชรเพชรบุรี
พวงพยอมน่าน
พะเนียงแตกนครปฐม
ภาวนาภิรตารามวัดกัลยาณมิตร
ท่าช้างชัยนาท
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
สำนักขุนเณรพิจิตร
ลำผักชีวัดราชพิธ
หนองโว้งสุโขทัย
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
เวฬุวันตาก
ทุ่งม่านใต้ลำปาง
เจดีย์ขาวลำพูน
นาพร้าวเก่าชลบุรี
คฤหบดีวัดคฤหบดี
แสงสวรรค์นครสวรรค์
คลองหาดสระแก้ว
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
บ้านกล้วยยโสธร
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
พันษีสุรินทร์
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
ปราสาทขุมดินสุรินทร์
ลานแหลมนครปฐม
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ป่าจันทวนารามยโสธร
ชัยภูมิอุดรธานี
ราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
เอราวัณพัฒนาราเลย
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
บางหลวงปทุมธานี
ปัญญานันทารามปทุมธานี
ดอนทองสระบุรี
บ้านซาดนครราชสีมา
โปรดเกศเชษฐารามวัดปากน้ำ
สุวรรณวารีสุรินทร์
วารีล้อมเพชรบูรณ์
ช่างทองพระนครศรีอยุธยา
ศาลาทองนครราชสีมา (ธ)
เทพอาวาสราชบุรี
ราษฎร์เจริญธรรมราชบุรี
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
พระสิงห์เชียงใหม่
บางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
ราษฎร์บำรุงร้อยเอ็ด
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
ศรีนวลขอนแก่น
ทุ่งพร้าวเชียงราย
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
ป่าสามัคคีสกลนคร
เสาธงชัยภูมิ
เกิดการอุดมปทุมธานี
บ้านใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา
สว่างอารณ์อุดรธานี
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
อู่ยาสุพรรณบุรี
ไตรทองสกลนคร
ลานสักอุทัยธานี
ค้างคาวนนทบุรี
พระธาตุดอยม่วงคำลำปาง
ราชธานีสุโขทัย
สนามนอกนนทบุรี
บางพระชลบุรี
บ้านดอนบุรีรัมย์
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
เกษมสุขมุกดาหาร
อุ้มผางตาก
ต๊ำม่อนพะเยา
ท่ากระท้อนตราด
ดำรงธรรมลำปาง
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
สุวรรณธารารามชุมพร
ราชมณเฑียรเชียงใหม่
แก้วฟ้าสมุทรสงคราม
เนินหย่องระยอง
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ท่าสมอชัยนาท
หนองโพธิ์นครนายก
ท่าข้ามนครปฐม
หนองจานสระแก้ว
ปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ห้วยบงลพบุรี
ราษฎร์เจริญธรรมตาก
ศรีวนารามชลบุรี
ปอบิดนครราชสีมา
โคกสะอาดอำนาจเจริญ
ควนกาหลงสตูล
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
โล่ห์สุทธาวาสอ่างทอง
พระธาตุมงคลวนารามบุรีรัมย์
ธรรมศาลานครปฐม
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
มหาธาตุนครพนม
สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
แจ้งนครศรีธรรมราช
โคกช้างพระนครศรีอยุธยา
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
ประชิตกัลยาณมุนีเพชรบูรณ์
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
บางกุฎีทองปทุมธานี
ระฆังโฆสิตารมวัดระฆังโฆสิตาราม
หนองสามขากาฬสินธุ์
วุฒิมงคลแพร่
ใหม่ศรีสุขนครราชสีมา
ประดับสิงห์บุรี
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
วิวิตวนารามสุรินทร์
สระเกศเพชรบูรณ์
หนองแวงนครราชสีมา
วังหินจันทบุรี
วุฒิสมานชัยเลย
หลักสองราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
เมืองยะลายะลา
บุปผารามวัดบุปผาราม
สัมฤทธิบุญแพร่
สระเศรษฐีนครสวรรค์
พลับพลานนทบุรี
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
ภูเงินสกลนคร
บ้านดงลำปาง
เมืองมางเชียงใหม่
ไผ่เหลืองนนทบุรี
บ้านโกรกนครราชสีมา
สว่างสามัคคีอุดรธานี
นครชื่นชุ่มนครปฐม
หนองเม็กอุดรธานี
จันทร์ในวัดราชสิงขร
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
วังเคียนชัยนาท
ปรกวัดยานนาวา
หนองบัวกาฬสินธุ์
ม่วงคณะเขตบางแค
เตยนนทบุรี
ศรีสะอาดอุดรธานี (ธ)
โคกมะยมพระนครศรีอยุธยา
อังกัญโคกบรรเลงสุรินทร์
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ป่าหนองยางตกตาก
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
ท้องคุ้งชลบุรี
ลาดหญ้าไทรนครปฐม
สุทธาวาสชลบุรี
บางกระดี่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
โคกเดื่อนครสวรรค์
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
หนองม่วงสระบุรี
ศรีบึงบูรพ์ศรีสะเกษ
รอยพระบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
บางโฉลงในสมุทรปราการ
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
ราษฎร์นิยมสุรินทร์
บึงไทยนครราชสีมา
มณีบรรพตตาก
เขาแก้ววนารามสระบุรี
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
แจ้งแสอรุณสกลนคร
ตาคลีนครสวรรค์
เมืองสรวงใหญ่ร้อยเอ็ด
ภูเก็ตน่าน
เวฬุวนารามนครราชสีมา
ทุ่งจำรองชัยนาท
สองพี่น้องวัดปากน้ำ
คลองน้ำเจ็ดตรัง
เนินถาวรเพชรบูรณ์
โตนดพระนครศรีอยุธยา
ทานตะวันบุรีรัมย์
อุทัยทิศมหาสารคาม
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
ยางชุมเพชรบุรี
ท้องคุ้งสมุทรปราการ
แสนตอสุโขทัย
นิวาสสถานเชียงใหม่
ราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
อินทร์บรรจงวัดอินทาราม
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
สวนสมบูรณ์ชุมพร
ส้านเชียงราย
ทับช้างนครราชสีมา
เขาลังพัฒนาลพบุรี
จรูญราษฎร์ชลบุรี
หนองระกำราชบุรี
ปากช่องธรรมทานเพชรบูรณ์
อุตตมาวาสอุดรธานี
ศรีวนารามสมุทรสาคร
คร้อพนันกาญจนบุรี
ไทรวัดราชโอรสาราม
ปรางหมู่ในพัทลุง
ยอดลำธารสกลนคร
เขาดินแดงอุทัยธานี
อโศการามกาฬสินธุ์
อุปคุตเชียงใหม่
โพนงามเลย
ดอนแก้วตาก
เจ้าฟ้าสระบุรี
วิเวกวรารามตราด
จันทรังษีเลย (ธ)
นาหลวงอุดรธานี
ทุ่งมอกพะเยา
คิรีวิหารตราด (ธ)
ทุ่งเศรษฐีวัดศรีเอี่ยม
ศรีทัศน์เลย
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
เขาแก้วตรัง
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
สุภโสภณบุรีรัมย์
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
โพธิ์สว่างศรีสะเกษ
บ้านแซ่พิษณุโลก
ช้างนครนายก
สุภกิจเจริญหนองคาย
อยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
บางระโหงนนทบุรี
บริบูรณ์ขอนแก่น
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
บุญยืนลำปาง
ต้นสนอ่างทอง
คลองอ้อมใหญ่นครปฐม
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
กงลาดนครปฐม
บุละกอนครราชสีมา
หนองกระโดนนครปฐม
ท่าเสวียดสุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
มีชัยท่าหนองคาย
โคกสารสัจจธรรมเพชรบูรณ์
บางโพธิ์ในปทุมธานี
เวฬุวันร้อยเอ็ด
ดอนแท่นแพร่
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
สำโรงเหนือสมุทรปราการ
โนนพลวงนครราชสีมา
ป่าหัดน่าน
มหาชัยหนองบัวลำภู (ธ)
คลองขวางนนทบุรี
นิมิตรมงคลน่าน
สว่างวงษ์นครสวรรค์
บางค้อนนทบุรี
โคกขามสมุทรสาคร
ป่าโนนทองหนองบัวลำภู
ศรีบุญเรืองลำปาง
ศรีอุทัยสระบุรี
หนองหลั้วเชียงใหม่
ยกกระบัตรสมุทรสาคร
เทียนถวายปทุมธานี
หนองสนมระยอง
ศรีบุญเรืองวัดราชสิงขร
หลวงประชาบูรณะนครปฐม
คลองกลางชัยนาท
โคธารามสมุทรปราการ
อัมพวันหนองคาย
โคกมนเพชรบูรณ์
พระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ป่าหนองปรือบุรีรัมย์
ไทยพุทธคยาวัดเทพลีลา
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
คำเม็กยโสธร
พระแท่นลำปาง
บุปผาราม (สบปะ)ลำพูน
โขดหินระยอง
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
ดงมูลเหล็กเพชรบูรณ์
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
ใหม่ห้วยลึกนครปฐม
น้ำไคร้น่าน
สำราญลพบุรี
พระรูปเพชรบุรี
ใหม่สันตินครราชสีมา
ไชยศรีชมชื่นนครราชสีมา
ท่ากระดาษเชียงใหม่
บางบัววัดเสมียนนารี
หน้าพระธาตุพิษณุโลก
ประสาทสิงห์บุรี
รัตนชมพูปราจีนบุรี
ป่าหนองหินอุดรธานี (ธ)
บ่อทองราษฏ์บำรุงชลบุรี
สีทาใต้สระบุรี
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
บ่อทองอุดมธรรมสุโขทัย
บางหัวเสือสมุทรปราการ
สุวรรณจินดารามปทุมธานี (ธ)
ขุนพรมดำริมหาสารคาม
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
บ้านใหม่สิริวัฒนารามชัยนาท
พระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
โคกตะแบกบุรีรัมย์
หลวงอุบลราชธานี
ลาดเพชรบุรี
อินทารามเพชรบุรี
เชตุพนเชียงใหม่
ประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
โพธิสมภรณ์วัดปทุมวนาราม
นาถวนารามขอนแก่น
นอกนครราชสีมา
หัวถนนนครปฐม
หนองจอกเพชรบุรี
โฆษาเพชรบูรณ์
ชัยมงคลสมุทรปราการ
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
ศรีบุญเรืองอุดรธานี
เขาสะพายแร้งกาญจนบุรี
สุนทรสถิตสมุทรสาคร
บางน้ำวนสมุทรสาคร
สิงห์วัดราชโอรสาราม
นาท่อมพัทลุง
หนองไม้แดงนครสวรรค์
สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
แสงสว่างโพธิ์ทองกาฬสินธุ์
สว่างศรีสมพรหนองบัวลำภู
ม่วงสิงห์บุรี
ท่าโสมตราด
รัฐภูมิสกลนคร
พระแก้วเพชรบูรณ์
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
สามขาลำปาง
ฝายแกน่าน
ไผ่ล้อมนครปฐม
ศรีสว่างอุดรธานี
สถานพะเยา
หัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
จินตาวาสพัทลุง
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
สัมมาชัญญาวาสวัดราชพิธ
เวฬุวนารามบุรีรัมย์
โกเสยเขตหนองคาย
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
ดอกไม้คณะเขตบางคอแหลม
ทุ่งเหียงชลบุรี
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ภัททันตะอาสภารามชลบุรี
หน้าเมืองสตูลสตูล
ท่าแพนครศรีธรรมราช (ธ)
ป่าดาวเรืองหนองคาย
บ้านโป่งราชบุรี
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
กลางสวนสมุทรปราการ
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
ใหม่ศรีมากทองสุรินทร์
กุ่มหักสระบุรี
กลางสุรินทร์
ทุ่งน้อยนครปฐม
อรัญญิกาวาสนครพนม (ธ)
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
กกวัดราชโอรสาราม
หนองคายพัฒนารามหนองคาย
วังไทรเพชรบูรณ์
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
บัวลอยสระบุรี
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
เทพนิมิตรภูเก็ต
หนองแดงเพชรบูรณ์
หนองไข่ผำนครราชสีมา
ธรรมจริยาภิรมย์สมุทรสาคร
บัวงามราชบุรี
จันทารามปทุมธานี