จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๑

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๑ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๘๔
จองคำลำปาง๗๔
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๗
พระพุทธบาทสระบุรี๕๓
ธาตุขอนแก่น๕๓
ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๐
บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๖
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๓
พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๒
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๖
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๖
๑๐หนองแวงขอนแก่น๓๕
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๕
สุทธิวารีจันทบุรี๓๕
๑๑สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๑
ชัยศรีขอนแก่น๓๑
๑๒มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๙
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๙
๑๓พายัพนครราชสีมา๒๘
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๘
๑๔สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ๒๗
ชากมะกรูดระยอง๒๗
๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๖
๑๖บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๕
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๕
๑๗ขันเงินชุมพร๒๔
ศรีโสดาเชียงใหม่๒๔
๑๘เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ๒๓
๑๙นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๒
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๒
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๒๒
๒๐บูรพารามใต้ยโสธร๒๑
ตากฟ้านครสวรรค์๒๑
๒๑พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๐
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๐
พระงามนครปฐม๒๐
๒๒ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๙
๒๓พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๘
ศาลานครราชสีมา๑๘
๒๔มงคลทับคล้อพิจิตร๑๗
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๗
ป่างิ้วเชียงราย๑๗
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๗
บางไผ่นนทบุรี๑๗
บัวงามราชบุรี๑๗
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี๑๗
กลางบุรีรัมย์๑๗
๒๕กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๖
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา๑๖
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม๑๖
ศรีมงคลอุบลราชธานี๑๖
๒๖ศรีโคมคำพะเยา๑๕
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๕
สระเกศวัดสระเกศ๑๕
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๕
ตาลล้อมชลบุรี๑๕
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๕
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๑๕
๒๗พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๔
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๔
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๑๔
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี๑๔
โพธารามนครสวรรค์๑๔
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๔
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๔
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๔
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๔
๒๘บางหลวงปทุมธานี๑๓
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๓
โพธิ์ทองขอนแก่น๑๓
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๓
เขียนเขตปทุมธานี๑๓
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์๑๓
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๓
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๓
๒๙ศรีบุญเรืองเลย๑๒
สามพระยาวัดสามพระยา๑๒
ห้วยยางชลบุรี๑๒
สะแกนครราชสีมา๑๒
ศรีบุญเรืองเขตบางกะปิ๑๒
หนองเป็ดอุบลราชธานี๑๒
๓๐แสงสวรรค์นครสวรรค์๑๑
ไสกระดานเพชรบุรี๑๑
สระแก้วสระแก้ว๑๑
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๑
๓๑พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๐
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์๑๐
พรหมสุรินทร์สุรินทร์๑๐
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๐
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๐
หลางร้อยเอ็ด๑๐
เชตุพนเชียงใหม่๑๐
ศรีประวัตินนทบุรี๑๐
เวฬุวันหนองคาย (ธ)๑๐
๓๒สายไหมปทุมธานี
พญาภูน่าน
บางนาในเขตพระโขนง
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
บึงนครราชสีมา
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
นากลางนครราชสีมา
คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
๓๓กะพังสุรินทร์ตรัง
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
ราษฎร์บูรณารามชุมพร
กลางกาฬสินธุ์
อมรคีรีวัดคฤหบดี
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
สระเกศเพชรบูรณ์
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
ดงมะไฟสกลนคร
บูรพ์นครราชสีมา
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
หนองขุนชาติอุทัยธานี
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
ละหารนนทบุรี
คูหาสวรรค์พัทลุง
๓๔พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
สังลานปทุมธานี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
พุคำบรรพตสระบุรี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
ดอนไชยพะเยา
ท่ากฤษณาชัยนาท
คฤหบดีวัดคฤหบดี
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
ลำนารายณ์ลพบุรี
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
อีสานนครราชสีมา
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ท่าสว่างบุรีรัมย์
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
โพธิ์นครราชสีมา
พระสิงห์เชียงราย
๓๕ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
อริยวงศารามราชบุรี
หนองทะเลปราจีนบุรี
บ้านหนองตูมขอนแก่น
โพธิ์ชัยหนองคาย
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
มหาธาตุเพชรบูรณ์
จุกเฌอฉะเชิงเทรา
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
ไชยวารกาฬสินธุ์
สัตหีบชลบุรี
มหาธาตุยโสธร
ธาตุมหาชัยนครพนม
เครือวัลย์ชลบุรี
เปรมประชาปทุมธานี
คลองหาดสระแก้ว
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ป่าประดู่ระยอง
กลางขอนแก่น
ปราสาทนนทบุรี
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
นอกชลบุรี
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
สิมนาโกกาฬสินธุ์
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
๓๖เทพลีลาเขตบางกะปิ
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
สระเรียงนครศรีธรรมราช
สุสานนครราชสีมา
อิสาณบุรีรัมย์
รัตนชมภูปราจีนบุรี
ตราชูวนารามขอนแก่น
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี
หนองโว้งสุโขทัย
ธาตุทองวัดธาตุทอง
หัวลำโพงหัวลำโพง
บุพพารามเชียงใหม่
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
แจ้งนครศรีธรรมราช
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
นาตาดีพิษณุโลก
ต้นสนอ่างทอง
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
พระนางสร้างภูเก็ต
ราชโอรสารามวัดราชโอราสาราม
ยางน้อยอุบลราชธานี
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
แก้วโกรวารามกระบี่
ศาลาแดงเขตภาษีเจริญ
๓๗สมรโกฏินนทบุรี
เนินบุญญารามชลบุรี
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
สุวรรณวิจิตรสุรินทร์
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร
หนองบัวกาฬสินธุ์
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
ด่านประชากรชุมพร
พระนอนจักรสีห์วรวิหารสิงห์บุรี
ท่าเรือภูเก็ต
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
ใหม่จันทบุรี
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
บางรักใหญ่นนทบุรี
ปากน้ำอุบลราชธานี
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ห้วยบงลำพูน
บ้านโป่งราชบุรี
ท่ากระท้อนตราด
อรัญญวิเวกหนองคาย
หลักสี่เขตดอนเมือง
ไตรมุขชยารามชลบุรี
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ม่วงนครราชสีมา
หนองบัวจันทบุรี
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
ไผ่เลี้ยงเขตหนองแขม
ศาลาลอยสุรินทร์
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
สุทัศเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
เทพรังษียโสธร
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
หลวงเมืองปานลำปาง
วังตะกูนครปฐม
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
กลางรัตนบุรีสุรินทร์
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
ใหม่วัดศรีสุดาราม
๓๘กาญจนสิงหาสน์กาญจนสิงหาสน์
ศรีดอนคำแพร่
สกุณปักษีสุพรรณบุรี
ลานคาสุพรรณบุรี
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
หนองปลิงนครราชสีมา
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
อินทรวิหารวัดสามพระยา
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
ศรีเมืองจันทบุรี
อนงคารามวัดอนงคาราม
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
พระสิงห์เชียงใหม่
โนนติ้วศรีสะเกษ
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
เหนือรัตนบุรีสุรินทร์
หนองบอนตราด
ผาสุการามชลบุรี
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
เสนหานครปฐม
พรหมรังษีลพบุรี
ไชยมงคลอุบลราชธานี
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เทียนถวายปทุมธานี
มหาชัยขอนแก่น (ธ)
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
คลองชันปทุมธานี
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
จันทารามระนอง
ภูมินทร์น่าน
หน้าพระธาตุชลบุรี
ศรีชมชื่นหนองคาย
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
ลุ่มระยอง
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
พระพุทธฉายสระบุรี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
นางนาในเขตพระโขนง
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
สวนพลูวัดหัวลำโพง
ทรงธรรมชัยภูมิ
อโศการามกาฬสินธุ์
โพธิ์กลางขอนแก่น
ราษฎร์ศรัทธาธรรมชัยนาท
มหาธาตุนครพนม
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ศรีบุรีรัตนารามสระบุรี
อัมพวนารามศรีสะเกษ (ธ)
กุฏิการามกำแพงเพชร
กองพระทรายนครราชสีมา
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
โตนด (1)พระนครศรีอยุธยา
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
เขาวังราชบุรี
หนองโพธิ์นครนายก
ตาลเรียงขอนแก่น
ทุ่งเหียงชลบุรี
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
กลางมหาสารคาม
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ท่าตอนเชียงใหม่
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ไร่ดอนเพชรบุรี
๓๙ศรีษะเกษหนองคาย
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
ใหญ่อินทารามชลบุรี
พญาปราบปัจจามิตรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อรัญญาวาสน่าน
สว่างใต้กาฬสินธุ์
นางในธัมมิการามอ่างทอง
เพชรสมุทรสมุทรสงคราม
สิริปุณณารามยะลา
พิศาลรัญญวาสหนองบัวลำภู (ธ)
อินทารามวัดอินทาราม
เกาะอ่างทอง
แม่สะนามเชียงใหม่
ดอนแก้วตาก
สุวรรณมงคลตราด
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
มหาธาตุวรวิหารเพชรบุรี
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
โพธิ์พฤกษารามสุรินทร์
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
เชิงเลนนนทบุรี
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
โปรดเกศเชษฐษรามสมุทรปราการ
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
เทพากรวัดเทพากร
ชัยมงคลลำพูน
ป่าจิตตสามัคคีนครราชสีมา
ท้าวโคตรนครศรีธรรมราช
ท่าคอยเพชรบุรี
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ทินกรนิมิตนนทบุรี
มะนาวสุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สมรโกฎินนทบุรี
พระพิเรนทร์พระพิเรนทร์
ลำดวนหนองคาย
ศรีขุนหาญศรีสะเกษ
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ใหม่พระยาทำชลบุรี
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
โพธิคุณวัดอินทาราม
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
คงคารามวรวิหารเพชรบุรี
กลางร้อยเอ็ด
เหนือร้อยเอ็ด (ธ)
สว่างบูรพารามนครราชสีมา
จันทรังสีพิจิตร
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
นครสวรรค์นครสวรรค์
สุทธิวงศาสุรินทร์
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
ป่าเหียงลำพูน
สีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
ส้มเกลี้ยงนนทบุรี
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
ปทุมวนารามนครราชสีมา
สามัคคีนครราชสีมา
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
ไผ่ล้อมตราด
นาคารามภูเก็ต
ราชบูรณะพิษณุโลก
พรมศิลาแตลสุรินทร์
บ้านใหม่ลำปาง
พระประโทนเจดีย์นครปฐม
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่ามะโอลำปาง
โนนม่วงศรีสะเกษ
ใหญ่สมุทรปราการ
พุทธภูมิยะลา
หนองไม้ตายยโสธร
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
สัตตนารถปริวัตรราชบุรี
กกวัดราชโอรสาราม
สวนส้มสมุทรสาคร
นาพร้าวเก่าชลบุรี
สุขไพรวันระยอง
สระทองร้อยเอ็ด
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
คลองเกตุลพบุรี
ไชยมานัสนครราชสีมา
ศรีมงคลใต้มุกดาหาร
สุวรรณวัดทองนพคุณ
พิกุลเงินนนทบุรี
สีหไกรสรวัดชนะสงคราม
มณีบรรพตตาก
สมอรายนครราชสีมา
ศรีสุมังคล์หนองคาย
ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
ตระพังทองสุโขทัย
เวฬุวันเขตดอนเมือง
มหาสอนวัดหัวลำโพง
แสงอรุณผดุงสันต์ร้อยเอ็ด
เวฬุวนารามเขตดอนเมือง
สว่างศรีสะเกษ
เสาธงทองลพบุรี
ราษฏ์บำรุงนครราชสีมา
พระธาตุช่อแฮแพร่
จันทารามนครศรีธรรมราช
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา(ธ)
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
ห้วยจระเข้นครปฐม
ไผ่เหลืองนนทบุรี
นางนองวัดปากน้ำ
หัวช้างลพบุรี
ธรรมจักรพิษณุโลก
ท่าพาณิชย์ปราจีนบุรี
ศรีเกิดเชียใหม่
โชติทายการามราชบุรี
เวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
บูรพารามขอนแก่น
๔๐ช่องลมราชบุรี
นาใหญ่นครราชสีมา
กำแพงดินพิจิตร
บึงทองหลางวัดศรีสุดาราม
ต่างตานครราชสีมา
พันอ้นเชียงใหม่
ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
มรรคสำราญขอนแก่น
เหนือร้อยเอ็ด
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
เศวตฉัตรวัดปากน้ำ
ประชารังสรรค์ศรีสะเกษ (ธ)
เอราวัณพัฒนารามเลย
ทองเพลงวัดยานนาวา
ศรีอุทุมพรศรีสะเกษ
ดงศรีชมภูสกลนคร
เทวีวรญาติวัดเทพธิดาราม
พระนครนครศรีธรรมราช (ธ)
จอมสุดารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เพียนามศรีสะเกษ
สามกอพระนครศรีอยุธยา
ราชปักษีอ่างทอง
แจ้งนอกนครราชสีมา
สามัคคีรังสรรค์อุทัยธานี
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา
โคกบัวรายสุรินทร์
ตโปทารามชลบุรี
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
บ้านฆ้องนครปฐม
ประชานิยมกาฬสินธุ์
อุทัยทิศมหาสารคาม
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
วะตะแบกชัยภูมิ
หิรัญรูจีวัดปากน้ำ
หลวงปรีชากูลลำพูน
คูหาสุวรรณสุโขทัย
สารภาณนิมิตนครพนม
อุทัยมัคคารามนครราชสีมา
คลองหินปูนสระแก้ว
จันทนารามจันทบุรี (ธ)
ภูเขาล้อมสงขลา
สนามนอกนนทบุรี
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ดงเค็งนครราชสีมา
บางพลีใหญ่สมุทรปราการ
ดอนชมพูนครราชสีมา
สวนดอกเชียงใหม่
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
ห้วยแหนลำพูน
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
เวฬุวันอุบลราชธานี
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
บางช้างเหนือนครปฐม
พลับพลาวัดราชสิทธาราม
นครบาลชัยภูมิ
หนองกะโดนนครปฐม
บางยางสมุทรสาคร
ภาษีเขตคลองเตย
ราษฎร์ศรัทธาธรรมเขตมีนบุรี
ทุ่งครุสมุทรปราการ
ปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด (ธ)
บุญศรีมุนีกรณ์เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
จงโกลพบุรี
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
ม่วงแควัดไตรมิตรวิทยาราม
พระยาทำวรวิหารวัดอรุณราชวราราม
โพธิ์ศรีหนองคาย
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
สระขุดปราจีนบุรี
บ้านหลุกลำพูน
ดอนไก่ดีวัดชนะสงคราม
คันลัดสมุทรปราการ
หนัง ราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
นางพญาพิษณุโลก
โรงช้างพิจิตร
ร้องวัวแดงเชียงใหม่
อมรทายิการามวัดศรีสุดาราม
บ้านหญ้าคานครราชสีมา
โพธิ์ศรีนครพนม
ไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานี
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
พลสงครามนครราชสีมา
ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณาราม
หัวสะพานนครราชสีมา
แม่ย่อยเชียงใหม่
มงคลศิลาคุณหนองคาย
ประดู่บางจากวัดปากน้ำ
บางบัวเขตบางเขต-จตุจักร
หัวขัวลำพูน
ขจรรังสรรค์ภูเก็ต
รัตนชัยพระนครศรีอยุธยา
ชัยมงคลพิจิตร
หนองบัวนครราชสีมา
ดอนโม่นครสวรรค์
บ้านกาเจาะสุรินทร์
ศรีบุญเรืองสกลนคร
บางปิ้งสมุทรสาคร
บางน้ำผึ้งในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
ศรีทวีนครศรีธรรมราช (ธ)
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
แปดแก้วอ่างทอง
ซับตะคร้อนครราชสีมา
พัฒนาราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
ฟ้าฮ่ามเชียงใหม่
ท่าพระหงษ์เทศขอนแก่น
จำปาสุรินทร์
ป่าคลองกุ้งจันทบุรี (ธ)
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ตุ๊กตานครปฐม
สว่างคงคากาฬสินธุ์
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
จันทารามวัดอินทาราม
บ้านแพนพระนครศรีอยุธยา
รัชฏาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
หล่ายหินลำพูน
สระมะค่าบุรีรัมย์
ศิลารามศรีสะเกษ
ใหม่สุนทรนครราชสีมา
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ป่าลิไลยก์พัทลุง
พลับพลานนทบุรี
สุทัศน์วัดบพิตรพิมุข
พิกุลทองนนทบุรี
อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
เลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่
นาโบสถ์ตาก
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
สะแกแสงนครราชสีมา
ต้นสนเพชรบุรี
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
หิรัญรูจีวัดหิรัญรูจีวรวรวิหาร
ศรีโพธิ์ชัยอุบลราชธานี
คลองตันราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
สิงห์วัดราชโอรสาราม
เวฬุวนารามนครราชสีมา
จอมพระสุรินทร์
โพธิ์แจ้สมุทรสาคร
วุฒารามขอนแก่น
อินทวิชัยลำพูน
กุฏยารามตรัง
พุฒิปรางค์ปราโมทย์นนทบุรี
จตุมิตรวัดดาวดึงษาราม
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
หม้อคำตวงเชียงใหม่
สว่างอารมณ์กำแพงเพชร
ราชสีมารามนครราชสีมา
ปลูกศรัทธาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พิชัยลำปาง
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สิงคารามกำแพงเพชร
คลองเตยนอกวัดปากน้ำ
ปัจจิมวัดบพิตรพิมุข
บางหัวเสือสมุทรปราการ
พิชัยปุรณารามอุทัยธานี
พรหมสุวรรณสามัคคีเขตภาษีเจริญ
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
มิ่งเมืองน่าน
ดอนผวานครราชสีมา
พลับจันทบุรี
บ้านเหล่าลำพูน
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
สว่างอัมพวันกาฬสินธุ์
กกตาลนครปฐม
ทองวัดศรีสุดาราม
สุวรรณดารารามพระนครศรีอยุธยา
ยางสุทธารามวัดประยุรวงศาวาส
บ้านพระครูน้อยบุรีรัมย์
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
โคกพรมนครราชสีมา
หนองหอยเชียงใหม่
โพธิ์สุราษฎร์ธานี
ราษฎร์ประชาชนารามกาญจนบุรี
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
ใหม่ศรีมากทองสุรินทร์
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี
อุโมงค์เชียงใหม่
พลับพลาชัยวัดสุวรรณาราม
สันทรายมูลเชียงใหม่
เขตอุดมหนองคาย
ใหม่ช่องลมวัดพรหมวงศาราม
มะพร้าวเตี้ยวัดปากน้ำ
พวงคำลำพูน
มกุฏกษัตริยารามมกุฏกษัตริยาราม
วารินทรารามอุบลราชธานี
เลียบนครราชสีมา
สว่างภูมิดลสกลนคร
สีสุกวัดสุทัศนเทพวราราม
พันธุวงษ์สมุทรสาคร
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
นิคมคณารามร้อยเอ็ด
ทองพุ่มพวงสระบุรี
นรสิงห์อ่างทอง
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ดาลเรียงขอนแก่น
จอมสุทธาวาสสุรินทร์
พงษ์สุนันท์แพร่
รัชฏาธิษฐานวัดรัชฏาธิษฐาน
เขาคันธมาทน์ชลบุรี
บ้านโฮ่งหลวงลำพูน
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
หว้าเอนนครปฐม
แก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
โพธิ์งามชัยนาท
ไผ่เลี้ยงหนองแขม
ไผ่ดำสิงห์บุรี
หิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
กะทิงบุรีรัมย์
สว่างอารมณ์อุบลราชธานี
เจดีย์งามเชียงใหม่
ใต้โพธิ์คำกาฬสินธุ์
สลักเหนือนนทบุรี
อมรทายิการามวัดสุวรรณาราม
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
เทพนิมิตรเชียงใหม่
ศรีวิชัยวัฒนารามชัยนาท
ราษฎร์บำรุงนครราชสีมา
ศรีมงคลปราจีนบุรี
โพธิ์ชัยศรีหนองคาย
ศาลาแดงวัดสร้อยทอง
ไตรโลกเพชรบุรี
อมรินทรารามเขตประเวศ
ตำหนักใต้นนทบุรี
เวียงเกษมอุบลราชธานี
สี่แยกประจวบคีรีขันธ์
แสงดาวน่าน
วังงิ้วพิจิตร
สีหไกรสรวัดศรีสุดาราม
ใหม่อัมพวันนครราชสีมา
โยธาประสิทธิ์สุรินทร์ (ธ)
ป่าแพ่งเชียงใหม่
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ศรีบุญเรืองลำพูน
สาริการามตรัง
กันตทารารามวัดปากน้ำ
ท่าข้ามเชียงใหม่
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
สว่างโคกสะอาดสุรินทร์
ม่อนคีรีชัยลำปาง
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
มงคลน่าน
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
มูลจินดารามปทุมธานี
หัวคู้สมุทรปราการ
หนองยาวใต้สระบุรี
บึงบาประภาสะวัดปทุมธานี
หนองอีบุตรกาฬสินธุ์
หนองบัวสุรินทร์
เมืองรามน่าน
ท่ายางกลางชุมพร
สามผานจันทบุรี
สิงห์คูยางลำพูน
วังขนายทายิการามวัดบพิตรพิมุข
แคนครปฐม
หาฤทธิ์ธารามกาฬสินธุ์
ชำนิหัตถการวัดพระพิเรนทร์
โคกมะตูมสระบุรี
ประสาทนิกรชุมพร
ไร่ขิงนครปฐม
เต็มรักสามัคคีนนทบรี
ประดู่ฉิมพลีวัดปากน้ำ
สวนดอกลำพูน
โพธิ์ศรีขอนแก่น
วังน้ำเย็นสระแก้ว
ถาวรคุณารามภูเก็ต
วังเย็นกาญจนบุรี
พระยาทำวัดรัชฎาธิษฐาน
คลองตาสังข์จันทบุรี
มหัตตมังคลารามสงขลา
โคนอนมหาสวัสดิ์นนทบุรี
ศรีอรุณเชียงใหม่
พระยาทำวรวิหารวัดหงส์รัตนานาม
พุประจวบคีรีขันธ์
ศรีบูรพารามตราด
วิเศษการวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บ้านบวกลำพูน
เทวีวรญาติวัดสระเกศ
ไผ่ล้อมจันทบุรี
สวนพริกไทยนครราชสีมา
ท่าหลวงพิจิตร
เสมียนนารีเขตบางเขน-จตุจักร
ศิริพงษาวาสชัยภูมิ
โพธิญาณสุรินทร์
ป่าสุทธาวาสสกลนคร (ธ)
บางพลีสมุทรสาคร
เจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่ (ธ)
ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น
ใหม่ผดุงเขตนนทบุรี
บ่อไร่ตราด
พระเจ้าตนหลวงลำพูน
ท่าตำหนักนครปฐม
คลองเตยนอกวัดมหาพฤฒาราม
ชีแวะลพบุรี
กำแพงวัดปากน้ำ
วิเศษการวัดชนะสงคราม
นาหลู่ยโสธร
นวลนรดิศภาษีเจริญ
ชัยพรหนองคาย
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
โคกมะกอกปราจีนบุรี
เทพาวาสสระแก้ว
ใหม่อมตรสวัดชนะสงคราม
เหนือกาฬสินธุ์
บึงแก้วขอนแก่น
มงคลทับคล้อวัดสุวรรณาราม
ท่าพริกตราด
อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บริบูรณ์ชัยภูมิ
เรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
ดอนแก้วลำพูน
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
หนองระเวียงนครราชสีมา
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
มรุกขนครนครพนม