จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒
พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๐
ตากฟ้านครสวรรค์๙๙
จองคำลำปาง๙๐
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๗
พิชโสภารามอุบลราชธานี๗๑
บางนาในวัดบางนาใน๖๓
ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๕
๑๐หนองแวงขอนแก่น๕๓
๑๑บัวขวัญนนทบุรี๔๖
ธาตุขอนแก่น๔๖
๑๒สุทธิวารีจันทบุรี๔๔
๑๓สามพระยาวัดสามพระยา๔๒
๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๑
๑๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๔๐
๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๙
๑๗จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๓๔
๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๓
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๓
๑๙พิกุลทองสิงห์บุรี๓๒
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒
ท่าตอนเชียงใหม่๓๒
พระธาตุช่อแฮแพร่๓๒
๒๐จากแดงสมุทรปราการ๒๙
๒๑พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๘
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘
๒๒สวนหงส์สุพรรณบุรี๒๗
๒๓ชัยมงคลชลบุรี๒๕
ศรีโคมคำพะเยา๒๕
พระบาทมิ่งเมืองแพร่๒๕
๒๔มหาธาตุยโสธร๒๔
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๔
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๔
ชัยศรีขอนแก่น๒๔
๒๕ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๓
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๓
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๓
๒๖ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๒
กลางบุรีรัมย์๒๒
๒๗ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๑
๒๘บางไผ่นนทบุรี๒๐
๒๙พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๙
๓๐หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๘
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา๑๘
หนองกุงขอนแก่น๑๘
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๘
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๘
๓๑ศรีโสดาเชียงใหม่๑๗
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๗
ธาตุทองวัดธาตุทอง๑๗
ชัยฉิมพลีคณะเขตบางแค๑๗
บูรพารามใต้ยโสธร๑๗
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๗
๓๒ศรีวิชัยวนารามเลย๑๖
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๖
ขันเงินชุมพร๑๖
๓๓เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๕
โพธิ์ทองขอนแก่น๑๕
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๕
ศาลานครราชสีมา๑๕
พระธาตุพนมนครพนม๑๕
ฝั่งหมิ่นเชียงราย๑๕
โพธารามนครสวรรค์๑๕
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๕
อมรคีรีคณะเขตบางพลัด๑๕
๓๔พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๔
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๔
ละหารนนทบุรี๑๔
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๔
๓๕กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๓
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๓
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๓
หนองเป็ดอุบลราชธานี๑๓
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี๑๓
ชัยพรหนองคาย๑๓
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร๑๓
มหาพุทธารามศรีสะเกษ๑๓
๓๖เขียนเขตปทุมธานี๑๒
เปรมประชาปทุมธานี๑๒
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๒
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๒
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)๑๒
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๒
พระธาตุแช่แห้งน่าน๑๒
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๒
พายัพนครราชสีมา๑๒
๓๗ปัญญานันทารามปทุมธานี๑๑
บ้านขุนเชียงใหม่๑๑
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)๑๑
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๑
พระงามนครปฐม๑๑
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี๑๑
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่๑๑
ไผ่ดำสิงห์บุรี (ธ)๑๑
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๑
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๑
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
พระสิงห์เชียงราย๑๑
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๑
๓๘ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๐
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๐
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๐
บึงนครราชสีมา๑๐
สันต้นผึ้งเชียงราย๑๐
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๐
สะแกนครราชสีมา๑๐
ลุ่มระยอง๑๐
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๐
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น๑๐
หัวคู้สมุทรปราการ๑๐
หัวช้างลพบุรี๑๐
ดอนขวางนครราชสีมา๑๐
๓๙บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
โคกกะเทียมลพบุรี
ท่าหลวงพิจิตร
พญาภูน่าน
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
ศรีชมชื่นอุดรธานี
มงคลทับคล้อพิจิตร
มีชัยท่าหนองคาย
สระเกศวัดสระเกศ
๔๐ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ไพรีพินาศชัยภูมิ
กลางกาฬสินธุ์
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
ร่องซ้อแพร่
พราหมณีนครนายก
ศรีจันทร์เลย
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
นอกชลบุรี
สะเดาบุรีรัมย์
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
๔๑มหาธาตุเพชรบูรณ์
เมธังกราวาสแพร่
พระสิงห์เชียงใหม่
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
จอมมณีหนองคาย
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
ยานนาวาวัดยานนาวา
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
สระมณีอุดรธานี
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
โพธิ์นครราชสีมา
โพธิ์ชัยหนองคาย
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
กะพังสุรินทร์ตรัง
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
ไร่ขิงนครปฐม
ศรีษะเกษหนองคาย
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
วังสะพุงพัฒนารามเลย
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ศรีเอี่ยมคณะเขตพระโขนง-บางนา
อัมพวันหนองคาย
ไชโยอ่างทอง
๔๒อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เรืองยศสุทธารามวัดราชสิงขร
บัวงามราชบุรี
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เขาวังราชบุรี
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
บุพพารามเชียงใหม่
มณีวนารามอุบลราชธานี
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ไชยมงคลอุบลราชธานี (ธ)
ศรีชมชื่นหนองคาย
บางสะพานพิษณุโลก
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
บกน้อยยโสธร
ด่านประชากรชุมพร
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๔๓ห้วยจระเข้นครปฐม
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ศรีสุมังคล์หนองคาย
คลองละมุงอุตรดิตถ์
ม่วงชุมสิงห์บุรี
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
ทุ่งพร้าวเชียงราย
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
สหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
เนินพระระยอง
อนงคารามวัดอนงคาราม
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
เสนหานครปฐม (ธ)
กลางร้อยเอ็ด
เก่าโบราณชลบุรี
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
หนองหอยราชบุรี
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ม่วงคณะเขตบางแค
บุญญฤทธยารามชลบุรี
มีชัยทุ่งหนองคาย
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
คีรีวันต์นครราชสีมา
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
๔๔หนองม่วงไข่แพร่
มหาธาตุราชบุรี
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
ยอดแก้วหนองคาย
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
พระแก้วเชียงราย
ประโดกนครราชสีมา
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
เจ็ดยอดเชียงใหม่
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สุวรรณมงคลตราด
วารีสารเลย
ศรีใครอำนาจเจริญ
ร่องฟองแพร่
ศรีบุญเรืองเลย
เกษมสุขมุกดาหาร
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
โกเสยเขตหนองคาย
สว่างสุวรรณารามนครพนม
นครสวรรค์นครสวรรค์
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
คีรีวงศ์นครสวรรค์
ดงลานแพร่
นางนองวัดราชโอรสาราม
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ท่ามะโอลำปาง
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
ยางคณะเขตสวนหลวง
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
เจดีย์งามเชียงใหม่
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
น้ำตกกาญจนบุรี
คูหาสวรรค์พัทลุง
อุทัยทิศมหาสารคาม
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
๔๕กลางขอนแก่น
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
อำนาจอำนาจเจริญ
บางรักใหญ่นนทบุรี
เมืองคงศรีสะเกษ
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
คลองหาดสระแก้ว
ศรีนครารามอุดรธานี
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
พิกุลทองนนทบุรี
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
ยางน้อยอุบลราชธานี
อุดมธานีนครนายก
โพธิ์ทองอุตรดิตถ์
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
เทียนถวายปทุมธานี
น้ำวิ่งเพชรบูรณ์
ชัยมงคลสงขลา
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
โพธิสมภารหนองคาย
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
เขาขี้เหล็กสระบุรี
ปรีดารามนครปฐม
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
ทองบนวัดยานนาวา
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ปากห้วยแพร่
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
หนองไม้ตายยโสธร
ศาลาลำดวนสระแก้ว
บัวลอยสระบุรี
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
ท่ากระท้อนตราด
จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวรารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีนวลขอนแก่น
มณเฑียรเชียงใหม่
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
สามัคคีมหาสารคาม
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ไทรใต้นครสวรรค์
ปากน้ำอุบลราชธานี
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
ไตรภูมิหนองคาย
แสงสวรรค์นครสวรรค์
ก้อน่าน
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
หนองบัวสุรินทร์
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
ดงคำอุดรธานี
ศรีประวัตินนทบุรี
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
บุญยืนน่าน
พระธาตุดอยกองมูแม่ฮ่องสอน
๔๖หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ป่าโพนงามหนองคาย
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ศรีมงคลอุบลราชธานี
เมืองมางเชียงใหม่
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
นาแหลมเหนือแพร่
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศรีชุมพรอุดรธานี
ศรีมงคลใต้มุกดาหาร
จอมแจ้งขอนแก่น
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
ครุในสมุทรปราการ
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
แจ้งเจริญดอนชลบุรี
นาคกลางวัดนาคกลาง
หนองโจดนครราชสีมา
ชัยมงคลแพร่
ศรีภูกระดึงเลย
ทองในคณะเขตสวนหลวง
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
หนองโว้งสุโขทัย
แพรกษาสมุทรปราการ
เขาตะเคราเพชรบุรี
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
บ่อทับใต้อุทัยธานี
เชตวันแพร่
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
สังฆารามสุโขทัย
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
ศรีโลหะราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ศิรินทราวาสอุดรธานี
เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
กลางสุรินทร์
เซิดสำราญชลบุรี
มณีบรรพตตาก
โกรกกรากสมุทรสาคร
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
อุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
วังกลมพิจิตร
คู้บอนคณะเขตมีนบุรี
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
บูรพาสกลนคร
โพธารามพะเยา
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
บางอำพันธ์ชัยภูมิ
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
ป่าเลไลยก์เลย
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
กวิศรารามลพบุรี
ศรีชุมแพร่
ขจรรังสรรค์ภูเก็ต
ศรีบัวบางหนองคาย
ศรีดอนคำแพร่
ต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
โพธิ์งามชัยนาท
คลองเตยนอกคณะเขตสวนหลวง
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
ทุ่งกวาวแพร่
กุฏยารามตรัง
หนองทางบุญสระบุรี
ชัยมงคลสระแก้ว
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
ลำดวนหนองคาย
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
เวฬุวันอุบลราชธานี
นครบาลชัยภูมิ
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
บ้านโป่งราชบุรี
ใหม่จันทบุรี
หลวงเพ็ญอุดรธานี
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ดอนดีแพร่
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
ถาวรวัฒนาใต้กำแพงเพชร
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
ศรีบัวบานหนองคาย
๔๗"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
ทำเลทองปทุมธานี
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
ป่าประดู่ระยอง
เขาพุทธโคดมชลบุรี
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
ไสกระดานเพชรบุรี
สีสุกวัดราชโอรสาราม
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา
เจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
หนองลานกาญจนบุรี
เขาบุญมีดารามชลบุรี
ทองหลางนครราชสีมา
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
ร้องเข็มแพร่
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ป่าศิวิลัยนครพนม (ธ)
หนองหงส์จันทบุรี
ปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
ศรีคุณเมืองเลย
เอราวัณพัฒนารามเลย
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
เกียรติแก้วศรีสะเกษ
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ
หนองแวงนครราชสีมา
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ธงน้อยน่าน
ป่าพัฒนาพรหนองคาย
นพวงศารามปัตตานี (ธ)
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
สหราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
ชัยมงคลเชียงใหม่
บางลำพูเพชรบุรี
หนองปลิงนครสวรรค์
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
จันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
ต้นสนอ่างทอง
เมืองยะลายะลา
ท่าเดื่อสระบุรี
พระพุทธฉายสระบุรี
พิทักษ์โสภณปราจีนบุรี
ดอนมูลน่าน
ดอนสามง่ามกาญจนบุรี
ดอนยอนครปฐม
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
บ้านบอนหนองคาย
ศีรษะทองนครปฐม
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
ลำบัวสุพรรณบุรี
โนนสวรรค์เลย
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ราชสิงขรราชสิงขร
บูรพ์นครราชสีมา
สวนพลูวัดหัวลำโพง
แม่จอกแพร่
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
วังเลียงแพร่
ท่าพูดนครปฐม
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
เมืองกายเชียงใหม่
แก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
นาเหลืองในน่าน
โคกแย้มพัทลุง
กำแพงบางจากวัดปากน้ำ
สะแล่งแพร่
ป่านาแกยโสธร
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
บางเคียนวิเชียรฉายพระนครศรีอยุธยา
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ช่องลมชลบุรี
โพธิ์ศรีอุดรธานี
สวนดอกลำปาง
โพธิ์งามหนองคาย
เตยนนทบุรี
มหาวนารามอุบลราชธานี
ปลาเดิดศรีสะเกษ
พระธาตุช้างค้ำน่าน
ม่วงใหม่น่าน
เกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาคร
ปางหมูแม่ฮ่องสอน
แก่งคอยสระบุรี
ชุมพรรังสรรค์ชุมพร
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ถ้ำเขาชะอางค์กาญจนบุรี
กระบี่น้อยกระบี่
ป่าเทพเจริญธรรมขอนแก่น
ไพรบึงศรีสะเกษ
กู้นนทบุรี
ศรีสำราญราษฏร์บำรุงสมุทรสาคร
กุดตาดำนครราชสีมา
ศรีเรืองบุญนนทบุรี
มหาวงษ์สมุทรปราการ
สว่างอารมณ์ปราจีนบุรี
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
วังตะกูนครปฐม
หนองเส้งลำพูน
บางด้วนนอกสมุทรปราการ
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
ทรงธรรมวรวิหารสมุทรปราการ
สุขไพรวันระยอง
โชคอำนวยพรหนองคาย
หนองม่วงกาญจนบุรี
ด่านเกวียนนครราชสีมา
ศรีภูมิมาลำปาง
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
เมืองยะลา
ทุ่งโห้งใต้แพร่
พะไลนครราชสีมา
เทพรังสรรค์บุรีรัมย์
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
ปากน้ำวัดหัวลำโพง
เสาธงนอกสมุทรปราการ
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
อมรินทรารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สวนตาลน่าน
เทพปูรณารามวัดบพิตรพิมุข
สันติพลารามพิจิตร
อโศการามกาฬสินธุ์
หงษ์ดาราวาสสระบุรี
โพธิ์พระนครศรีอยุธยา
น้อยโพธิ์คำนครพนม
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
หัวข่วงแพร่
บางปลานครปฐม
โพธิ์ศรีหนองคาย
เมืองสาตรหลวงเชียงใหม่
ท่าช้างสุพรรณบุรี
ถนนงามกำแพงเพชร
ไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
หนองบัวกาฬสินธุ์
ปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
แม่คำเชียงราย
ป่าวังชะโอนกำแพงเพชร
นวราษฎร์น่าน
ทุ่งสมอกาญจนบุรี
ห้วยบงลำพูน
พุทไธศวรรย์พระนครศรีอยุธยา
ศิลาเขตอุดมหนองคาย
สมรโกฏินนทบุรี
ยางสุพรรณบุรี
สันคือวัดคฤหบดี
เกาะแรตนครปฐม
บุปผารามวัดบุปผาราม
มะขามเรียงสระบุรี
ปากน้ำนนทบุรี
เหล่ามีชัยหนองคาย
ท่าสว่างร้อยเอ็ด
สังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
มหาธาตุนครพนม
มหาธาตุชัยนาท
ศรีษะทองนครปฐม
สระแก้วสระแก้ว
หนองโสมงนครราชสีมา
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ท่าสว่างบุรีรัมย์
อัมพวันแพร่
ไชยชุมพลขนะสงครามกาญจนบุรี
แสนฝางเชียงใหม่
สำโรงใต้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สันเจดีย์ลำพูน
อัมพวนารามพัทลุง
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
กลางลพบุรี (ธ)
ศรีบุญเรืองน่าน
ป่าจันทวนารามยโสธร
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
ตองปุลพบุรี
บ้านจอกนครราชสีมา
สัมพันธ์วงศ์วัดสัมพันธ์วงศ์
ศรีบุญเรืองสกลนคร
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
ดอนรักสงขลา (ธ)
ลูกแกกาญจนบุรี
สูงเม่นแพร่
ประชุมโยธีพังงา
ท่าราบสระบุรี
บางพูดนอกนนทบุรี
หลวงอุบลราชธานี
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
สัมฤทธิบุญแพร่
เมืองรามน่าน
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ป้อมเพชรบุรี
แจงร้อนคณะเขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ครุนอกสมุทรปราการ
สามกอพระนครศรีอยุธยา
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
อุทัยโนนเขวากาฬสินธุ์
สวนแก้วนนทบุรี
โคกคอนอินทร์เจริญธรรมนครราชสีมา
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
วังคีรีน่าน
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
ขี้เหล็กลำพูน
บางโฉลงในสมุทรปราการ
ในกลางเพชรบุรี
พระธาตุบังพวนหนองคาย
เชี่ยวโอสถนครนายก
ตราชูวนารามขอนแก่น
บ้านอ่างจันทบุรี
ทัพคล้ายอุทัยธานี
ต้นสนเพชรบุรี
สำนักกะท้อนระยอง
ชัยชุมพลนครศรีธรรมราช
อินทารามวัดอินทาราม
ดอนมูลแพร่
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
สระแก้วนครราชสีมา
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
เทพอาวาสราชบุรี
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
ในสองวิหารสมุทรปราการ
โพธิ์ชัยพฤกษ์หนองคาย
โคกกลางบุรีรัมย์
บุญรอดธรรมารามวัดหัวลำโพง
แสงบูรพาสุรินทร์
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ทุ่งกระบ่ำกาญจนบุรี
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
แสงดาวน่าน
ดอกสร้อยสงขลา
ลำโพนนทบุรี
ใหม่จำปาทองลพบุรี
สระเกศเพชรบูรณ์
สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
ประทุมทายการามนครศรีธรรมราช
กุมภประดิษฐ์หนองคาย
โลกโมฬีเชียงใหม่
ทุ่งหวังตรัง
ใหม่ธงชัยกำแพงเพชร
มงคลศิลาคุณหนองคาย
ส้มเกลี้ยงนนทบุรี
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
ใหม่สามัคคีสระบุรี
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
ฤกษ์หร่ายสามัคคีกำแพงเพชร
ห้วยไคร้หลวงเชียงราย
ท่าบัวทองพิจิตร
ศาลเจ้าไก่ต่อนครสวรรค์
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
พังตรุกาญจนบุรี
ราษฎร์บำเพ็ญพระนครศรีอยุธยา
ปราสาททองสุพรรณบุรี
ดาวดึงษ์ปทุมธานี
โกสินารายน์ราชบุรี
สระแก้ววารีรามสกลนคร
จำปาวัดดาวดึงษาราม
เขาสะพายแร้งกาญจนบุรี
บุ่งนครราชสีมา
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ชินวรารามปทุมธานี
อัมพวันปราจีนบุรี
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ดอนสะแกนนทบุรี
สิงห์วัดราชโอรสาราม
หนองหัวฟานนครราชสีมา
นาแคนครราชสีมา
ราษฎร์บำรุงสุพรรณบุรี
หนองกะขะชลบุรี
สระตะเฆ่นครราชสีมา
ท่อสมานแพร่
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
วังขุมเงินเชียงใหม่
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
ควรแร่พัทลุง
วังม่วงสระบุรี
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
โพธสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
เพชรวราราม(ธ)เพชรบูรณ์ (ธ)
ดงพลับนครสวรรค์
ใหม่นารีนครราชสีมา
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สว่างอารมณ์สกลนคร
เนินบุญญารามชลบุรี
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
ราษฎร์นิยมวัดบวรนิเวศวิหาร
ปากบางกาญจนบุรี
ภูมินทร์น่าน
โคกสูงสงขลา
โคกเครือมหาสารคาม
มะเดื่อนนทบุรี
ด้ามพร้าอุบลราชธานี
โพรงมะเดื่อนครปฐม
โพธิ์สมภรณ์อุดรธานี (ธ)
หนองบัวน่าน
ประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ลักษณารามเพชรบุรี
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ราษฎร์บำรุงอุดรธานี
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
ปากอ่าวบางตะบูนเพชรบุรี
พิชัยสงครามพระนครศรีอยุธยา
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
เขาแดงตกพัทลุง
ไร่ดอนเพชรบุรี
หนองบัวรองนครราชสีมา
ชัยมงคลอ่างทอง
บางกระเบาปราจีนบุรี
เจดีย์น่าน
บ่อตะกั่วพุทธารามนครปฐม
ทาศาลาลำพูน
ราษฎร์บูรณะสมุทรปราการ
เขาวงกตรุจิวงศารามจันทบุรี
วิเวกวรารามตราด
สุวรรณารามหนองคาย
ชัยชนะสงครามวัดยานนาวา
บรมสถลวัดยานนาวา
วิจิตรการนิมิตรคณะเขตภาษีเจริญ
นาบุญแพร่
สลุดสมุทรปราการ
กระดึงทองบุรีรัมย์
แหลมมะขามตราด
ป่านันทิกวันขอนแก่น
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อาจาโรรังสีสกลนคร (ธ)
แสงเกษมอุบลราชธานี
อนาลโยทิพยารามพะเยา
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
ท่าช้างชัยนาท
ทรงศิลาชัยภูมิ
คลองส่งน้ำนครราชสีมา
ต้นไคร้แพร่
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
เวฬุวันร้อยเอ็ด
ทรายมูลเมืองเชียงใหม่
นาเหลืองนอกน่าน
โพนข่าเลย
ฉางปทุมธานี
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
ศรีฐานปิยารามเพชรบูรณ์
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
ตะโหมดพัทลุง
สุทธาวาสหนองคาย
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
สวนดอกเชียงใหม่
ควนสบายกระบี่
ทับคล้อพิจิตร
สามัคคีธรรมพังงา
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
โคกสะอาดสระบุรี
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
ราชประดิษฐวัดบวรนิเวศวิหาร
แม่สลองในเชียงราย
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
ซับไม้แดงใหม่เพชรบูรณ์
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
อู่ทองสุพรรณบุรี
บางนางเกรงสมุทรปราการ
มณีศรีมหาธาตุพังงา
เจริญศิลป์สกลนคร (ธ)
สุบรรณารามนครสวรรค์
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร