จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๘
จองคำลำปาง๑๒๐
บัวขวัญนนทบุรี๘๒
ตากฟ้านครสวรรค์๗๒
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๕๙
พระธรรมกายปทุมธานี๕๙
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๙
มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙
ชัยศรีขอนแก่น๔๗
ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๔
บ้านขุนเชียงใหม่๔๔
ไพรีพินาศชัยภูมิ๔๓
ศรีบุญเรืองเลย๔๓
๑๐บางนาในวัดบางนาใน๔๒
๑๑ทรงศิลาชัยภูมิ๓๘
๑๒แสนสุขวัดแสนสุข๓๗
ชัยมงคลชลบุรี๓๗
๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๕
๑๔สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๔
หัวคู้สมุทรปราการ๓๔
๑๕กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๓๓
๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒
๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๑
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๓๑
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๓๑
๑๘พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๐
สวนหงส์สุพรรณบุรี๓๐
๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๙
ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๙
จากแดงสมุทรปราการ๒๙
๒๐ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๘
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๒๘
๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๗
๒๒สามพระยาวัดสามพระยา๒๖
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๖
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๒๖
๒๓วารินทรารามอุบลราชธานี๒๕
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๕
๒๔ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๒๔
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๒๔
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔
๒๕อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๓
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๓
บูรพารามใต้ยโสธร๒๓
๒๖ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล๒๒
ศรีนครารามอุดรธานี๒๒
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๒
๒๗ศรีวิชัยวนารามเลย๒๑
๒๘ตรีสวัสดิ์วนารามเลย (ธ)๒๐
พิกุลทองสิงห์บุรี๒๐
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)๒๐
พระธาตุพนมนครพนม๒๐
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๐
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๐
ศรีชมชื่นอุดรธานี๒๐
๒๙อมรคีรีวัดอมรคีรี๑๙
ป่าอัมพวันอุดรธานี๑๙
สระมณีอุดรธานี๑๙
พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙
สายทองหนองบัวลำภู๑๙
๓๐สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ๑๘
ศรีใครอำนาจเจริญ๑๘
สุทธิวารีจันทบุรี๑๘
สวนดอกเชียงใหม่๑๘
๓๑มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๗
ศิริมงคลอุดรธานี๑๗
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๗
๓๒สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๖
โพนชัยเลย๑๖
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข๑๖
เขียนเขตปทุมธานี๑๖
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๖
วิชิตสังฆารามภูเก็ต๑๖
พระพุทธบาทสระบุรี๑๖
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๖
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๖
๓๓ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี๑๕
ยานนาวาวัดยานนาวา๑๕
พระสิงห์เชียงราย๑๕
๓๔น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๔
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๔
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๔
ดอนไชยตาก๑๔
โคกกะเทียมลพบุรี๑๔
๓๕ศรีบุญเรืองเชียงใหม่๑๓
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๓
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๓
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๓
บ้านผือสุรินทร์๑๓
ขันเงินชุมพร๑๓
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๓
๓๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๒
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู๑๒
พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๒
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี๑๒
พญาภูน่าน๑๒
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๒
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์๑๒
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๒
คลองเตยในวัดคลองเตยใน๑๒
๓๗วังสมบูรณ์สระแก้ว๑๑
ศาลานครราชสีมา๑๑
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส๑๑
บึงนครราชสีมา๑๑
๓๘ศรีโคมคำพะเยา๑๐
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๐
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๐
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๐
มัชฌิมบุรีอุดรธานี๑๐
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๑๐
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา๑๐
สัตหีบชลบุรี๑๐
สระบัวอุดรธานี๑๐
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๐
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา๑๐
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา๑๐
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๑๐
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๐
สะแกนครราชสีมา๑๐
สุวรรณารามหนองบัวลำภู๑๐
๓๙เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
ไร่ขิงนครปฐม
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
บางบอนคณะเขตบางบอน
มหาธาตุยโสธร
กลางบุรีรัมย์
รัตนคูหา (ถ้ำผาแชง)อุดรธานี
ราชสิงขรวัดราชสิงขร
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
๔๐อนงคารามวัดอนงคาราม
หนองเป็ดอุบลราชธานี
เนินพระระยอง
เขาพุทธโคดมชลบุรี
ธาตุทองวัดธาตุทอง
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
คีรีวันต์นครราชสีมา
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
โคเขตตารามอุดรธานี
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
หนองหงส์จันทบุรี
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ศรีกลมประชาสามัคคีหนองบัวลำภู
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
ลุ่มระยอง
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
เทพสิงหารอุดรธานี
๔๑สว่างโยมาลัยอุดรธานี
สระเกศวัดสระเกศ
แจ้งสว่างอุบลราชธานี
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
มหาธาตุเพชรบูรณ์
สุวรรณาวาสมหาสารคาม
ชัยสามหมอชัยภูมิ
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
โพธิ์ทองขอนแก่น
พระงามนครปฐม
หนองแวงขอนแก่น
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ป่าโคกดินแดงมหาสารคาม
บางปรือตราด
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
โพธิ์นครราชสีมา
พายัพนครราชสีมา
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
มณีวนารามอุบลราชธานี
๔๒ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
จันทรารามอุดรธานี
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ศาลาลอยนครราชสีมา
ธาตุขอนแก่น
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
โคกท่าเจริญชลบุรี
ญาณเวศกวันนครปฐม
แพรกษาสมุทรปราการ
โชติรสธรรมากรบึงกาฬ
สุคนธารามพระนครศรีอยุธยา
กลางร้อยเอ็ด
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
ยางคณะเขตสวนหลวง
บัวถนนบุรีรัมย์
ท่าตอนเชียงใหม่
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
สังฆารามสุโขทัย
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
๔๓เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
บางไผ่นนทบุรี
อมรินทรารามสุรินทร์
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
สว่างสุวรรณารามนครพนม
ถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานี
นางนองวัดราชโอรสาราม
โพธิคุณตาก
หนองกระดูกเนื้อนครสวรรค์
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
ศิรินทราวาสอุดรธานี
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ห้วยจระเข้นครปฐม
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
อุบลวนารามนนทบุรี
พระธาตุแช่แห้งน่าน
อรัญญวิเวกบึงกาฬ
ร่อนนานครศรีธรรมราช
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ตาลเรียงขอนแก่น
ภูจวงอุทัยธานี
สะตือพระนครศรีอยุธยา
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
ปากน้ำอุบลราชธานี
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
ป่าหนองดินดำชัยภูมิ
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
๔๔เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
โพธิ์งามชัยนาท
เหล่าอ้อยสระแก้ว
บางสะพานพิษณุโลก
นอกชลบุรี
เจ็ดยอดเชียงใหม่
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
สมรโกฏินนทบุรี
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
มหาธาตุราชบุรี
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
มหาวนารามอุบลราชธานี
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
มะม่วงหมู่สงขลา
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
ธาราวดีนครศรีธรรมราช
ระกาศรีสะเกษ
ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
ศรีโสดาเชียงใหม่
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
มหาสอนลพบุรี
ต้นสนเพชรบุรี
ละหารนนทบุรี
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
น้อยนางหงษ์วัดอมรคีรี
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
หนองหอยราชบุรี
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
แม่คำเชียงราย
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
ทองบนวัดยานนาวา
ปรีดารามนครปฐม
ศรีสว่างอรุณอุดรธานี
ประดู่สมุทรสงคราม
โคกสมานคุณสงขลา
ศรีประวัตินนทบุรี
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู
อรัญญวาสีหนองคาย (ธ)
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
สามัคคีชัยขอนแก่น
โนนติ้วศรีสะเกษ
ไทรเหนือนครสวรรค์
หนองบัวศรีสะเกษ
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
ธรรมามูลชัยนาท
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
สร้างถ่อนอกอำนาจเจริญ
ยางตลาดยโสธร
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
๔๕เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
ไตรภูมินครพนม
ศรีสะอาดอุดรธานี
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
เนินสุทธาวาสชลบุรี
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
สามพร้าวอุดรธานี
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
ศรีสุมังคลารามเลย
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
สำโรงเกียรติศรีสะเกษ
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
สว่างคงคากาฬสินธุ์
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
พระประโทณเจดีย์นครปฐม
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
นาหุบนครสวรรค์
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
พระโตอุบลราชธานี
สุวรรณมงคลตราด
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
เม็งรายมหาราชเชียงราย
สามัคคีนครราชสีมา
ท่าหลวงพิจิตร
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
ธาตุโพธิ์ชัยอุดรธานี
วชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ศรีสวาทอุดรธานี
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ดอนขวางนครราชสีมา
ชัยมงคลสงขลา
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
บางนานนทบุรี
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
กลางลพบุรี (ธ)
สันติวนารามเลย
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
ศรีอุดมอุบลราชธานี
โกรกกรากสมุทรสาคร
สายไหมปทุมธานี
มงคลทับคล้อพิจิตร
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
เก่าโบราณชลบุรี
บางเตยคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สะพานคณะเขตคลองเตย
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
โกรกพระใต้นครสวรรค์
บุพพารามเชียงใหม่
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
เทพสรธรรมารามปทุมธานี (ธ)
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
กลางกาฬสินธุ์
สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
บ้านโภชน์เพชรบูรณ์
สีสุกวัดราชโอรสาราม
สวนดอกลำปาง
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
ซอยสองจันทบุรี
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
ทับคล้อพิจิตร
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
ป่าศรีวิชัยหนองบัวลำภู (ธ)
นางในธัมมิการามอ่างทอง
จอมมณีหนองคาย
ป่าประชาสามัคคีศรีสะเกษ (ธ)
เขาถ้ำชลบุรี
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
๔๖บ้านเหล่าเสนศรีสะเกษ
พยอมชลบุรี
กลางสมุทรปราการ
โพธารามนครสวรรค์
สุวรรณเสวริยารามอ่างทอง
หนังวัดราชโอรสาราม
เขาวังราชบุรี
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
ดงสักกาญจนบุรี
กระโจมทองสมุทรสาคร
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
ม่วงนครราชสีมา
บ้านชุ้งสระบุรี
ไตรภูมิบึงกาฬ
สุวรรณุทการามอุดรธานี
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
เจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
โพนงาม (บูรพาภิรมย์)สกลนคร
โนนสะเคียนสกลนคร
ศรีอ้วนลำปาง
มิ่งเมืองพัฒนารามขอนแก่น
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
สะพานนครราชสีมา
พระมหาธาตุสุราษฎร์ธานี
เลียบน้ำไหลชัยภูมิ
ลำบัวพระนครศรีอยุธยา
ทับไทรจันทบุรี
ทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
กู้นนทบุรี
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
ทรงธรรมพิจิตร
คันลัดสมุทรปราการ
สุวรรณคณานุสรณ์พะเยา
อำนาจอำนาจเจริญ
พระพุทธฉายสระบุรี
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
ป่าศรีภูทอกเลย
บางแก้วฉะเชิงเทรา
เขาค้อพัฒนารามเพชรบูรณ์
อุโบสถเชียงใหม่
มัชฌิมภูมิตรัง
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
คอกช้างยะลา
ท่าบ่อร้อยเอ็ด
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
เซกาเจติยารามบึงกาฬ
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
บ่อนนทบุรี
ปาลิไลยวันชลบุรี
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
พระแก้วเชียงราย
บ่อลูกรังสระแก้ว
บางช้างเหนือนครปฐม
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
จันทารามวัดอินทาราม
ใหญ่สมุทรปราการ
โสนน้อยสระแก้ว
วารีสารเลย
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
ไชยสถานเชียงราย
สระแก้วอุดรธานี
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
กำแพงแสนนครปฐม
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
สระแก้ววารีรามสกลนคร
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
อัมพวนารามพัทลุง
สระแก้วขอนแก่น
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
ร่ำเปิงเชียงใหม่
พระธาตุหนองสามหมื่นชัยภูมิ
สวนป่านนครศรีธรรมราช (ธ)
นิโครธารามพัทลุง
หนองกุงขอนแก่น
ไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
ดอนใหญ่ปทุมธานี
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
โคนอนวัดปากน้ำ
บ่อพุทธารามสุราษฎร์ธานี
ดอกเอื้องเชียงใหม่
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
เจ้าอามคณะเขตบางกอกน้อย
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)
พระธาตุช่อแฮแพร่
บางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
ปาโมกข์พังงา
เนรัญชรารามเพชรบุรี (ธ)
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
ชายคลองพัทลุง
สิงห์สุทธาวาสสิงห์บุรี
ศาลาลอยสุรินทร์
ศรีถ้อยเชียงราย
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
เหล่าฮกร้อยเอ็ด
โพธิ์ชัยอุดรธานี
ไร่เหนือเพชรบูรณ์
ครุในสมุทรปราการ
ศรีภูมิเพชรบูรณ์
ปากน้ำนนทบุรี
ไชยคำอำนาจเจริญ
ดอนมะกอกนครปฐม
สะพานคำสกลนคร
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
ศาลาลำดวนสระแก้ว
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
ทุ่งยาวพัทลุง
โบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
ศรีคุณเมืองเลย
หนองโจดนครราชสีมา
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
ยางน้อยอุบลราชธานี
โพธิ์ศรีธรรมารามเพชรบูรณ์
บางปิ้งสมุทรสาคร
ตะปันนครราชสีมา
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
สว่างมีชัยบึงกาฬ
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
เขากำแพงสุพรรณบุรี
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
วังสะพุงพัฒนารามเลย
เวฬุวนารามราชบุรี
ใหม่พระยาทำชลบุรี
ป่าประดู่ระยอง
๔๗สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
บ้านแซ่พิษณุโลก
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
ธรรมศาลานครปฐม
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
มงคลสุทธาวาสพังงา
โคกเดื่อนครสวรรค์
เขาแก้วสระบุรี
เตยนนทบุรี
ร้องเม็งเชียงใหม่
ป่าอภัยวันนครราชสีมา
ปอบิดนครราชสีมา
อังกัญโคกบรรเลงสุรินทร์
ดอกไม้คณะเขตบางคอแหลม
วิวิตวนารามสุรินทร์
สระเกศเพชรบูรณ์
วังหินจันทบุรี
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
ท่าเสวียดสุราษฎร์ธานี
เมืองยะลายะลา
คลองละมุงอุตรดิตถ์
ต้นสนอ่างทอง
บางกุฎีทองปทุมธานี
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ใหม่ศรีสุขนครราชสีมา
ประดับสิงห์บุรี
บางโฉลงในสมุทรปราการ
บ้านสวนพัทลุง
สำโรงเหนือสมุทรปราการ
หนองใหญ่นครราชสีมา
มหาชัยหนองบัวลำภู (ธ)
น้ำตกกาญจนบุรี
หนองเม็กอุดรธานี
จันทร์ในวัดราชสิงขร
สามัคคีสุทธาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
บุปผารามวัดบุปผาราม
แจ้งแสอรุณสกลนคร
ม่วงชุมเพชรบูรณ์
พลับพลานนทบุรี
ตาคลีนครสวรรค์
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
ดอนแท่นแพร่
สองพี่น้องวัดปากน้ำ
พลับพลาชัยเพชรบุรี
เปรมประชาปทุมธานี
ป่าหนองยางตกตาก
ลาดหญ้าไทรนครปฐม
หลวงประชาบูรณะนครปฐม
ภาวนาภิรตารามวัดกัลยาณมิตร
นิวาสสถานเชียงใหม่
สระปทุมนครสวรรค์
หนองบัวกาฬสินธุ์
ม่วงคณะเขตบางแค
สวนสมบูรณ์ชุมพร
ศรีบุญเรืองลำปาง
โคกมะยมพระนครศรีอยุธยา
จรูญราษฎร์ชลบุรี
เกาะวังไทรนครปฐม
หิรัญรูจีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ธาตุมหาชัยนครพนม
พระแท่นลำปาง
โขดหินระยอง
หน้าเมืองสตูลสตูล
ท่าช้างชัยนาท
ไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
อุปคุตเชียงใหม่
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
โคกมนเพชรบูรณ์
ศรีบึงบูรพ์ศรีสะเกษ
เจ้าฟ้าสระบุรี
นาหลวงอุดรธานี
เนินถาวรเพชรบูรณ์
ประสาทสิงห์บุรี
ปราสาทขุมดินสุรินทร์
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
บางระโหงนนทบุรี
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
เขาแก้วตรัง
สำราญลพบุรี
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
บ้านกล้วยยโสธร
เวฬุวนารามนครราชสีมา
ทุ่งจำรองชัยนาท
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
ปากช่องธรรมทานเพชรบูรณ์
ศาลาทองนครราชสีมา (ธ)
หลวงอุบลราชธานี
เทพอาวาสราชบุรี
ศรีวนารามสมุทรสาคร
อินทารามเพชรบุรี
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ปรางหมู่ในพัทลุง
ยอดลำธารสกลนคร
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
บางหัวเสือสมุทรปราการ
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
คลองอ้อมใหญ่นครปฐม
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
ทับช้างนครราชสีมา
เขาลังพัฒนาลพบุรี
กงลาดนครปฐม
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
บ้านใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา
ศรีบุญเรืองอุดรธานี
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
บางน้ำวนสมุทรสาคร
ศรีทัศน์เลย
มีชัยท่าหนองคาย
อโศการามกาฬสินธุ์
ศรีนวลขอนแก่น
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
เกษมสุขมุกดาหาร
ฝายแกน่าน
สุภกิจเจริญหนองคาย
อยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
นิมิตรมงคลน่าน
ลานสักอุทัยธานี
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
โคกขามสมุทรสาคร
หนองหลั้วเชียงใหม่
บางพระชลบุรี
รัฐภูมิสกลนคร
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
โพธิ์สว่างศรีสะเกษ
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
หนองโพธิ์นครนายก
หนองกระโดนนครปฐม
ภัททันตะอาสภารามชลบุรี
ดงมูลเหล็กเพชรบูรณ์
ห้วยบงลพบุรี
บริบูรณ์ขอนแก่น
โคธารามสมุทรปราการ
ราชมณเฑียรเชียงใหม่
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
พระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
โกเสยเขตหนองคาย
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
ไทยพุทธคยาวัดเทพลีลา
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
กุ่มหักสระบุรี
พระธาตุมงคลวนารามบุรีรัมย์
ป่าหัดน่าน
อรัญญิกาวาสนครพนม (ธ)
สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
โคกช้างพระนครศรีอยุธยา
ใหม่ห้วยลึกนครปฐม
ราษฎร์เจริญธรรมตาก
บางโพธิ์ในปทุมธานี
พระรูปเพชรบุรี
ท่ากระดาษเชียงใหม่
ควนกาหลงสตูล
หนองแวงนครราชสีมา
หนองสนมระยอง
ศรีบุญเรืองวัดราชสิงขร
บัวงามราชบุรี
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ประชิตกัลยาณมุนีเพชรบูรณ์
บางหลวงปทุมธานี
บางค้อนนทบุรี
ขุนพรมดำริมหาสารคาม
หนองสามขากาฬสินธุ์
ศรีอุทัยสระบุรี
พระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
เกิดการอุดมปทุมธานี
บ้านโกรกนครราชสีมา
สว่างอารมณ์อุดรธานี
นครชื่นชุ่มนครปฐม
บุปผาราม (สบปะ)ลำพูน
วังน้ำขาวนครปฐม
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
เชตุพนเชียงใหม่
สระเศรษฐีนครสวรรค์
บางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
โพธิสมภรณ์วัดปทุมวนาราม
ภูเงินสกลนคร
หัวถนนนครปฐม
ธาตุศรีสมพรสกลนคร
ป่าหนองปรือบุรีรัมย์
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
หน้าพระธาตุพิษณุโลก
สันฐานลำปาง
ท้องคุ้งชลบุรี
บางกระดี่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ป่าหนองหินอุดรธานี (ธ)
สถานพะเยา
วังเคียนชัยนาท
สว่างศรีสมพรหนองบัวลำภู
ศรีสะอาดอุดรธานี (ธ)
ยางพิษณุโลก
ม่วงสิงห์บุรี
ไชยศรีชมชื่นนครราชสีมา
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
โพธิ์สำราญสิงห์บุรี
ราษฎร์นิยมสุรินทร์
ตากองสระกลางบุรีรัมย์
ลาดเพชรบุรี
เขาแก้ววนารามสระบุรี
จินตาวาสพัทลุง
สุวรรณจินดารามปทุมธานี (ธ)
สัมมาชัญญาวาสวัดราชพิธ
รอยพระบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
บ้านใหม่สิริวัฒนารามชัยนาท
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
โฆษาเพชรบูรณ์
ทานตะวันบุรีรัมย์
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
สุนทรสถิตสมุทรสาคร
ท้องคุ้งสมุทรปราการ
นาท่อมพัทลุง
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
สลุดสมุทรปราการ
เมืองสรวงใหญ่ร้อยเอ็ด
นอกนครราชสีมา
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
คลองน้ำเจ็ดตรัง
พระแก้วเพชรบูรณ์
สามขาลำปาง
เลียบเลย
ศรีสว่างอุดรธานี
เจษฎารามสมุทรสาคร
ไทรวัดราชโอรสาราม
หนองคายพัฒนารามหนองคาย
ราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
แสงสว่างโพธิ์ทองกาฬสินธุ์
บัวลอยสระบุรี
ดอนมูลแพร่
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
หนองระกำราชบุรี
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ทุ่งเหียงชลบุรี
พวงพยอมน่าน
พะเนียงแตกนครปฐม
ทุ่งเศรษฐีวัดศรีเอี่ยม
ท่าแพนครศรีธรรมราช (ธ)
ป่าดาวเรืองหนองคาย
บุญยืนน่าน
เขาดินแดงอุทัยธานี
หัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
ดอนโฆสิตารามสมุทรสาคร
โพนงามเลย
ต้นธงชัยลำปาง
วิเวกวรารามตราด
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ทุ่งม่านใต้ลำปาง
ช้างนครนายก
ทุ่งน้อยนครปฐม
นาพร้าวเก่าชลบุรี
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
โนนสว่างอารมณ์เพชรบูรณ์
ปรกวัดยานนาวา
สำนักขุนเณรพิจิตร
กลางสวนสมุทรปราการ
รวกสุทธารามวัดชัยฉิมพลี
สุภโสภณบุรีรัมย์
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
หนองแดงเพชรบูรณ์
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
ป่าจันทวนารามยโสธร
สหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
กกวัดราชโอรสาราม
เสนหานครปฐม (ธ)
บุญยืนลำปาง
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ราษฏร์บำรุงเพชรบุรี (ธ)
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
ใหม่วังสีมาเพชรบูรณ์
ช่างทองพระนครศรีอยุธยา
โนนพลวงนครราชสีมา
ราษฎร์เจริญธรรมราชบุรี
คลองขวางนนทบุรี
ศรีบุญเรืองสกลนคร
ประโดกนครราชสีมา
โคกสารสัจจธรรมเพชรบูรณ์
โพธิ์ชลบุรี
เวฬุวันร้อยเอ็ด
หนองปรูนครราชสีมา
กวิศรารามลพบุรี
ประชาบำรุงมหาสารคาม (ธ)
สว่างอารณ์อุดรธานี
อู่ยาสุพรรณบุรี
วังหินวัดดาวดึงษาราม
สว่างวงษ์นครสวรรค์
อินทร์บรรจงวัดอินทาราม
สิมนาโกกาฬสินธุ์
เคลือวัลย์วัดบุปผาราม
ป่าโนนทองหนองบัวลำภู
ทุ่งพร้าวเชียงราย
ยกกระบัตรสมุทรสาคร
ป่าสามัคคีสกลนคร
ท่าเรียบบุรีรัมย์
คำเม็กยโสธร
บึงครอบศรัทธารามสุโขทัย
ต๊ำม่อนพะเยา
บ้านเปียงเชียงใหม่
ท่ากระท้อนตราด
คลองกลางชัยนาท
อินทรารามนครปฐม
อัมพวันหนองคาย
ราชธานีสุโขทัย
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
ฝายหินเชียงใหม่
เขาป่าแก้วสระแก้ว
เขื่อนเพชรเพชรบุรี
บ้านเวาะศรีสะเกษ
เขาเข็มทิศเพชรบูรณ์
ท่าสมอชัยนาท
รัตนชมพูปราจีนบุรี
โพรงมะเดื่อนครปฐม
หนองจานสระแก้ว
แสงสวรรค์นครสวรรค์
สีทาใต้สระบุรี
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
น้ำไคร้น่าน
ลำผักชีวัดราชพิธ
ใหม่สันตินครราชสีมา
หนองโว้งสุโขทัย
ศรีบุญเรืองเพชรบูรณ์
โล่ห์สุทธาวาสอ่างทอง
โคกตะแบกบุรีรัมย์
ท่าหลวงบนจันทบุรี
มหาธาตุนครพนม
อุทยารามสมุทรสาคร
ศรีโสภณอุดรธานี
แจ้งนครศรีธรรมราช
คลองหาดสระแก้ว
บ่อทองอุดมธรรมสุโขทัย
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ขุนนาคนครราชสีมา
อัมพวันสิงห์บุรี
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
วุฒิสมานชัยเลย
เขาสะพายแร้งกาญจนบุรี
หลักสองราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
สิงห์วัดราชโอรสาราม
เอราวัณพัฒนาราเลย
ดอนทองสระบุรี
นาถวนารามขอนแก่น
วุฒิมงคลแพร่
ราษฎร์เจริญสระบุรี
โปรดเกศเชษฐารามวัดปากน้ำ
หนองจอกเพชรบุรี
เทียนถวายปทุมธานี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
เวฬุวันตาก
สว่างสามัคคีอุดรธานี
ไผ่ล้อมนครปฐม
เจดีย์ขาวลำพูน
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
คฤหบดีวัดคฤหบดี
พระสิงห์เชียงใหม่
หนองไม้แดงนครสวรรค์
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
บ้านดงลำปาง
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
ท่าโสมตราด
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ลานแหลมนครปฐม
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สุทธาวาสชลบุรี
ชัยภูมิอุดรธานี
ราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
ดำรงธรรมลำปาง
พระธาตุดอยม่วงคำลำปาง
สนามนอกนนทบุรี
เวฬุวนารามบุรีรัมย์
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
สุวรรณวารีสุรินทร์
วารีล้อมเพชรบูรณ์
กลางสุรินทร์
บึงไทยนครราชสีมา
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
สุวรรณธารารามชุมพร
หนองม่วงสระบุรี
ปัญญานันทารามปทุมธานี
แก้วฟ้าสมุทรสงคราม
บ้านซาดนครราชสีมา
เนินหย่องระยอง
บางบัววัดเสมียนนารี
เสาธงชัยภูมิ
โตนดพระนครศรีอยุธยา
หนองไข่ผำนครราชสีมา
อุทัยทิศมหาสารคาม
ธรรมจริยาภิรมย์สมุทรสาคร
ยางชุมเพชรบุรี
จันทารามปทุมธานี
ไตรทองสกลนคร
วังไทรเพชรบูรณ์
ธัญญะผลปทุมธานี
ราษฎร์บำรุงร้อยเอ็ด
ศรีวนารามชลบุรี
ภูเก็ตน่าน
โคกสะอาดอำนาจเจริญ
เทพนิมิตรภูเก็ต
ชัยมงคลสมุทรปราการ
บ้านพร้าวนครราชสีมา
อุ้มผางตาก
อุตตมาวาสอุดรธานี
คร้อพนันกาญจนบุรี
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
ประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
ค้างคาวนนทบุรี
ระฆังโฆสิตารมวัดระฆังโฆสิตาราม
ส้านเชียงราย
ธรรมโชติสมุทรสาคร
บ้านดอนบุรีรัมย์
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ทุ่งมอกพะเยา
ท่าข้ามนครปฐม
คิรีวิหารตราด (ธ)
ไตรมารคสถิตวัดราชสิงขร
ปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
สัมฤทธิบุญแพร่
ตะกูชัยนาท
สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
ดอนแก้วตาก
เมืองมางเชียงใหม่
จันทรังษีเลย (ธ)