เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระธรรมราชานุวัตร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ มาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ มาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี)…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๙ และเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร และพระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม…

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญภัตตาหารเช้าพระราชทานมาถวายแด่ พระธรรมราชานุวัตร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญภัตตาหารเช้าพระราชทานมาถวายแด่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามและพระภิกษุสามเณร ทั้งวัดโมลีโลกยารามจำนวน ๔๕๐ รูป…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่ พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และพระภิกษุสามเณร วัดโมลีโลกยาราม จำนวน…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และพระภิกษุสามเณร วัดโมลีโลกยาราม จำนวน ๔๕๐…

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ รูป ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ รูป วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ – ๙…

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ พระราชปริยัติบตี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.๙)

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ พระราชปริยัติบตี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.๙) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ราชววิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ————— วันที่ ๓…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑ ๑๑๖๓/๐๖๖๕ พระกรรชัย ภทฺทโก ทองสุข ๒ ๑๑๖๓/๐๖๖๖…

กำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชปริยัติบดี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙)

กำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชปริยัติบดี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ ที่…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๐๔ นายโกศล วิมลาภิรัต วัดโมลีโลกยาราม ๒…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑ กท ๑๑๖๒/๑๑๐๖ พระอังคาร จิรธมฺโม ทัศวงษ์ ๒…