วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรสืบศาสนทายาท ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมพิธี บรรพชาสามเณรสืบศาสนทายาท ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคาร ที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.…

บัญชีบุญ วัดโมลีโลกยาราม

          ผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาบุญกุศลที่ต้องการทำบุญกับทางวัดโมลีโลกยาราม หากไม่สะดวกเดินทางมาทำบุญด้วยตนเองที่วัด สามารถบริจาคทรัพย์ทำบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร ตามรายการและเลขบัญชีด้านล่างนี้             ๑. บัญชี สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ใช้ในการบริหารสำนักเรียน ค่านิตยภัตครูสอน และค่าอุปกรณ์การศึกษา           ชื่อบัญชี :…

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน แก่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร จำนวน ๔๐๐ รูป —————————              ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันเข้าพรรษา ในปีนี้…

พระเทพปริยัติโมลี เปิดการเรียนบาลีศึกษา ณ เรือนจำกลางบางขวาง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเปิดการเรียนบาลีศึกษา ณ ศูนย์การเรียนบาลีศึกษา มหาบาลีวิชชาลัย เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔ ฉบับ

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔ ฉบับ โดยพระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์) วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ———————– ความเป็นมาของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์      การปกครองคณะสงฆ์นั้น แก่นแท้คือการปกครองตามพระธรรมวินัย กล่าวคือยึดพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครอง ตามหลักพระพุทธดำรัสว่า…

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง เจ้าอาวาส

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง เจ้าอาวาส โดย พระเทพปริยัติสุธี วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ———————–      ก่อนแต่จะเรียนถวายเรื่องเจ้าอาวาส จำต้องเรียนถวายถึงวัด เพราะวัดเป็นหลักให้มีเจ้าอาวาส      วัดเป็นหน่วยงานปกครองและหน่วยงานดำเนินกิจการคณะสงฆ์และกิจการศาสนาที่สำคัญ และเป็นฐานอันสำคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา…

องค์กรปกครองคณะสงฆ์และการคณะสงฆ์

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง องค์กรปกครองคณะสงฆ์และการคณะสงฆ์ ในที่ประชุมเจ้าคณะเขต รองเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง และเลขานุการเจ้าคณะเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑…

ข้อแนะนำวิทยากร

ข้อแนะนำวิทยากร ในการจัดประชุมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ————————-      ในวาระที่เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค…

หมวด ๖ เบ็ดเตล็ด

หมวด ๖ เบ็ดเตล็ด —————–      ในหมวดเบ็ดเตล็ด มีบทบัญญัติ ๓ ข้อ ทุกข้อมีความเกี่ยวโยงกับหมวดอื่น ๆ จึงถือวามีความสำคัญ ขอกำหนดประเด็นเป็น ๓ คือ.-     …