บัญชีบุญ วัดโมลีโลกยาราม

          ผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาบุญกุศลที่ต้องการทำบุญกับทางวัดโมลีโลกยาราม หากไม่สะดวกเดินทางมาทำบุญด้วยตนเองที่วัด สามารถบริจาคทรัพย์ทำบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร ตามรายการและเลขบัญชีด้านล่างนี้  

          ๑. บัญชี สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ใช้ในการบริหารสำนักเรียน ค่านิตยภัตครูสอน และค่าอุปกรณ์การศึกษา

          ชื่อบัญชี : สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

          ธนาคาร : กรุงไทย

          สาขา : ปากคลองตลาด

          เลขที่บัญชี : 160-0-05071-9


      ๒. บัญชี ทุนนิธิการศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ใช้สำหรับเป็นทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณรประจำเดือนและประจำปี (ทุนเพื่อการศึกษา)

          ชื่อบัญชี : ทุนนิธิการศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

          ธนาคาร : ไทยพานิชย์

          สาขา : ถนนอิสรภาพ

          เลขที่บัญชี : 107-220958-9


          ๓. บัญชี กองทุนภัตตาหาร-น้ำปานะ ใช้สำหรับค่าภัตตาหาร น้ำปานะ ประจำวัน

          ชื่อบัญชี : กองทุนภัตตาหารน้ำปานะ วัดโมลีโลกยาราม

          ธนาคาร : กรุงไทย 

          สาขา : ปากคลองตลาด

          เลขที่บัญชี : 160-0-05073-5


          ๔. บัญชีการก่อสร้าง ปัจจุบันภายในวัดโมลีโลกยาราม ได้ทำการก่อสร้าง อาคารที่พักพระภิกษุสามเณร และจะสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมในอนาคตอันใกล้นี้ จึงมีบัญชีการก่อสร้าง ๒ บัญชีคือ

          ๔.๑ ชื่อบัญชี : วัดโมลีโลกยาราม (กองทุนก่อสร้างอาคารที่พักพระภิกษุสามเณร)

          ธนาคาร :  ไทยพาณิชย์

          สาขา : ถนนอิสรภาพ

          เลขที่บัญชี : 107-225287-5


           ๔.๒ ชื่อบัญชี : กองทุนก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโมลีโลกยาราม

          ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

          สาขา : ถนนอิสรภาพ

          เลขที่บัญชี : 107-221896-0

          ผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาบุญกุศล สามารถบริจาคทรัพย์บำเพ็ญบุญได้ตามเลขบัญชีข้างต้น

หรือบริจาคผ่าน QR Code

          หมายเหตุ : หากท่านต้องการอนุโมทนาบัตร กรุณาสแกนใบเพย์อินส่งมาที่ ID Line. @aww9223v หรือ แฟกซ์ ๐๒ ๔๒๒๕๑๕ พร้อมชื่อ สกุล ที่อยู่ผู้รับอนุโมทนาบัตรให้ชัดเจน ทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่งให้ต่อไป ถ้าไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งที่พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร เลขานุการสํานักเรียน โทร.๐๘๖-๒๕๖๒๖๑๒