กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ พระราชปริยัติบตี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.๙)

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ

พระราชปริยัติบตี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.๙)

อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ราชววิหาร

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

—————

 • วันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  • เวลา ๑๘.๑๕ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  • เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม
 • วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗วัน)
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  • เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป
  • เวลา ๑๘.๑๕ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  • เวลา ๑๙.๐๐ น พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม
 • วันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  • เวลา ๑๘.๑๕ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  • เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรม
 • วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  • เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป
  • เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา-บังสุกุล
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. เคลื่อนศพสู่เมรุ วัดอรุณราชวราราม
  • เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 • วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีสามหาบเก็บอัฐิ ณ เมรุวัดอรุณราชวราราม
  • เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป