โคลง ๒ สุภาพ

       โคลง ๒ สุภาพ เป็นโคลงที่ใช้ร่วมกับโคลง ๔ สุภาพ ในการประพันธ์ลิลิต และในการอื่น ถึงเป็นโคลงเล็กน้อย ก็มีความเพราะพริ้งอยู่ กำหนดบทหนึ่งมี ๑ บาทกับ ๑ วรรค หรือ ๓ วรรค รวม ๑๔ คำ เพิ่มคำสร้อยได้ ๒ คำ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ส่งไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ ส่งต่อไปยังคำที่ ๑,๒ หรือ ๓ ของบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้