โคลงดั้นตรีพิธพรรณ

       โคลงดั้นตรีพิธพรรณ เดิมเป็นโคลงสุภาพ แต่นำมาปรับปรุงเป็นโคลงดั้น โดยคำเอกเจ็ดโทสี่เท่าเดิม แต่เปลี่ยนวางใหม่ และตัดทอนบาทสุดท้ายออก ๒ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้