พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน ณ วัดโมลีโลกยาราม

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๖ น. พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร และมอบสิ่งของให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่รอต้อนรับ

« of 3 »

Hits: 20