ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ณ วัดโมลีโลกยาราม

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร

ขอเชิญสาธุชนร่วมจองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหาร-น้ำปานะ

ถวายพระภิกษุ สามเณรผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จำนวน ๔๕๐ รูป

ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายละเอียด

  • ภัตตาหารเช้าวันละ ๕,๐๐๐ บาท
  • ภัตตาหารเพลวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • น้ำปานะ (บ่าย-เย็น) วันละ ๕,๐๐๐ บาท
  • รวมสามเวลา ๒๐,๐๐๐ บาท

วิธีจองเป็นเจ้าภาพ

๑. กำหนดวันที่จะเป็นเจ้าภาพและรายการที่จะจองเป็นเจ้าภาพ รายการใดรายการหนึ่ง หรือเจ้าภาพทั้งวัน

๒. แจ้งความประสงค์ได้ที่พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาส โทร. 092-5609111 089-6601464 ID Line. 024728147 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๓. สาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่วัด หรือหากไม่สะดวก สามารถร่วมทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคารได้

ชื่อบัญชี สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปากคลองตลาด
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 160-0-05071-9

หมายเหตุ ผู้ที่โอนผ่านธนาคาร โปรดสแกนใบเพย์อินส่งมาที่ ID Line. 024728147 พร้อมชื่อ สกุล – ที่อยู่ผู้รับอนุโมทนาบัตรให้ชัดเจน ทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่งให้ต่อไป ถ้าไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตร ประสาสนได้ที่ พระมหาอภิลักษณ์ โทร. 086-7962617 พระมหาสดใส โทร. 087-9166713, พระมหาพีระธร 097-0164479 เพราะอาจจะมีการผิดพลาดในการส่งได้

Hits: 6