พิธีบรรพชาสามเณรสืบศาสนทายาท ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีบรรพชาสามเณรสืบศาสนทายาท ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ในการบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรสืบศาสนทายาท ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๖ รูป

ในการนี้ มีอุบาสก-อุบาสิกา รับเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ครบทุกรูป จึงขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ [ ชุดที่ ๑ ] [ ชุดที่ ๒ ]