พิธีรับรางวัลสำนักเรียนดีเด่น และรับประกาศนียบัตรบาลีศึกษา

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีรับรางวัลสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร พัดเปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

และในเวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ท่านผู้สอบผ่านบาลีศึกษาในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ในภายในพระอุโบสถ วัดโมลีโลกยาราม